BNP pr. indbygger

Hvad er BNP pr. indbygger?

Bruttonationalprodukt pr. indbygger (BNP) er en finansiel metrik, der nedbryder et lands økonomiske produktion pr. person og beregnes ved at dividere en nations BNP med dens befolkning.

Nøgle takeaways

  • Bruttonationalproduktet pr. indbygger måler et lands økonomiske produktion pr. person og beregnes ved at dividere et lands BNP med dets befolkning.
  • Det er et globalt mål til at måle nationernes velstand og bruges af økonomer sammen med BNP til at analysere et lands velstand baseret på dets økonomiske vækst.
  • Det analyseres ofte sammen med BNP, hvilket giver økonomer mulighed for at overvåge produktiviteten i deres eget land sammen med andre.
  • Analyse af globalt BNP pr. indbygger giver indsigt i global økonomisk velstand og udvikling.
  • Små, rige lande og mere udviklede industrilande har en tendens til at have det højeste BNP pr. indbygger.

Forståelse af BNP pr. indbygger

BNP pr. indbygger er et globalt mål til at måle nationers velstand og bruges af økonomer til at analysere et lands velstand baseret på dets økonomiske vækst.

Der er et par måder at analysere et lands rigdom og velstand på.BNP pr. indbygger er det mest universelle, fordi dets komponenter regelmæssigt spores på globalt plan, hvilket gør det nemt at beregne og bruge.Indkomst pr. indbygger er et andet mål for global velstandsanalyse, selvom det er mindre udbredt.

I sin mest basale fortolkning viser BNP pr. indbygger, hvor meget økonomisk produktionsværdi der kan tilskrives hver enkelt borger.Alternativt oversættes dette til et mål for national velstand, da BNP-markedsværdi pr. person også let tjener som et velstandsmål.

BNP pr. indbygger vs.Bruttonationalprodukt (BNP)

BNP i sig selv er det primære mål for et lands økonomiske produktivitet.Et lands BNP viser markedsværdien af ​​varer og tjenester, det producerer.I USA rapporterer Bureau of Economic Analysis (BEA) BNP hvert kvartal.

Økonomer følger denne kvartalsrapport nøje for kvartal over kvartal og årlige væksttal, der kan hjælpe dem med at analysere økonomiens generelle sundhed.Lovgivere bruger BNP, når de træffer finanspolitiske beslutninger.BNP kan også påvirke centralbankerne, når de skal tage stilling til kursen for den fremtidige pengepolitik.

BNP pr. indbygger analyseres ofte sammen med BNP.Økonomer bruger denne metrik til indsigt i både deres eget lands indenlandske produktivitet såvel som andre landes produktivitet.BNP pr. indbygger tager både et lands BNP og dets befolkning i betragtning.Derfor kan det være vigtigt at forstå, hvordan hver faktor bidrager til det samlede resultat, og hvordan hver faktor påvirker BNP-væksten pr. indbygger.

$59.115

Realt BNP pr. indbygger for 2. kvartal 2022 - et fald på 0,3 % i forhold til det foregående kvartal og en stigning på 1,3 % fra året før.

Anvendelser af BNP pr. indbygger

Regeringer kan bruge BNP pr. indbygger til at forstå, hvordan økonomien vokser med befolkningen.BNP per capita-analyse på nationalt plan kan give indsigt i et lands indenlandske befolkningsindflydelse.Overordnet set er det vigtigt at se på hver variabels bidrag for at forstå, hvordan en økonomi vokser eller trækker sig sammen med hensyn til dens mennesker.Der kan være flere numeriske sammenhænge, ​​der påvirker BNP pr. indbygger.

Hvis et lands BNP pr. indbygger vokser med et stabilt befolkningsniveau, kan det potentielt være resultatet af teknologiske fremskridt, der producerer mere med samme befolkningsniveau.Nogle lande kan have et højt BNP pr. indbygger, men en lille befolkning, hvilket normalt betyder, at de har opbygget en selvforsynende økonomi baseret på en overflod af særlige ressourcer.

En nation kan have konsekvent økonomisk vækst, men hvis dens befolkning vokser hurtigere end dens BNP, vil BNP-væksten pr. indbygger være negativ.Dette er ikke et problem for de fleste etablerede økonomier, da selv et lavt tempo i økonomisk vækst stadig kan overstige deres befolkningsvækst.Imidlertid kan lande med lave niveauer af BNP pr. indbygger til at begynde med - inklusive mange nationer i Afrika - have hurtigt voksende befolkninger med en lille BNP-vækst, hvilket resulterer i en konstant udhuling af levestandarden.

Global analyse af BNP per capita hjælper med at give sammenlignelig indsigt i økonomisk velstand og økonomisk udvikling over hele kloden.Både BNP og befolkning er faktorer i per capita-ligningen.Det betyder, at lande med det højeste BNP måske eller måske ikke har det højeste BNP pr. indbygger.Lande kan også se en betydelig stigning i BNP pr. indbygger, efterhånden som de bliver mere avancerede gennem teknologiske fremskridt.Teknologi kan være en revolutionerende faktor, der hjælper lande med at øge rangeringen pr. indbygger med et stabilt befolkningsniveau.

Ifølge Verdensbankens data steg det globale BNP pr. indbygger med gennemsnitligt 4,8 % i 2021.Økonomier som Kina og Indien har opnået BNP-vækst pr. indbygger et godt stykke over det globale gennemsnit i det 21. århundrede på trods af deres befolkning på over en milliard mennesker stykket, takket være de finansielle reformer, som Kina iværksatte i slutningen af ​​1970'erne og Indien i midten af 1990'erne.

Nationer med det højeste BNP pr. indbygger

Nedenfor er de 10 bedste lande med det højeste BNP pr. indbygger i april 2022, ifølge Den Internationale Valutafond (IMF).

BNP pr. indbygger (i tusindvis)
Land BNP pr. indbygger (USD)
Luxembourg 135,05 USD
Irland 101,51 USD
Norge $99,48
Schweiz $96,39
Qatar $84,51
Brunei Darussalam $79,58
Forenede Stater $76,03
Island $74,42
Danmark $68,09
Australien $67,46

Mange af nationerne på listen har relativt små befolkninger.Luxembourg, øverst på listen, har en af ​​de mindste befolkninger omkring 650.000 mennesker.De fleste af de små befolkningslande er energieksportører, regionale finanscentre og eksportvirksomheder.

Per capita BNP-prognoser

IMF giver et regelmæssigt syn på global vækst med indsigt i både BNP og BNP per indbygger opdateret i sin datakortlægger.Den forventer en lille ændring i placeringerne af de ti bedste lande, da træge vækstdata trender over hele kloden.

IMF forventer, at den globale økonomi vil bremse op efter en tilbagevenden fra coronavirus-pandemien.En rapport fra januar 2022 forudsagde en BNP-vækst på verdensplan på 4,4 % i 2022 efter en vækst på 5,9 % i 2021.Disse udsigter blev nedjusteret til 3,2 % i en rapport fra juli 2022, som også forudsagde en vækst for 2023 på 2,9 % takket være de fortsatte virkninger af pandemien og Ruslands invasion af Ukraine.

Hvordan beregner du BNP pr. indbygger?

Formlen til at beregne BNP pr. indbygger er et lands bruttonationalprodukt divideret med dets befolkning.Denne beregning afspejler en nations levestandard.

Hvilke lande har det højeste BNP pr. indbygger?

Landene med det højeste BNP pr. indbygger er Luxembourg, Irland og Norge.

Hvad er forskellen mellem BNP pr. indbygger og indkomst pr. indbygger?

BNP pr. indbygger måler en nations økonomiske produktion pr. person.Det søger at bestemme en nations velstand ved økonomisk vækst pr. person i den nation.Indkomst pr. indbygger måler mængden af ​​penge tjent per person i en nation.Denne metrik søger at evaluere den gennemsnitlige indkomst pr. person for en given region for at bestemme en befolknings levestandard og livskvalitet.

Hvilket land har det laveste BNP pr. indbygger?


Af de lande, som IMF offentliggør data for, har Burundi det laveste BNP pr.Forud er Sydsudan og Madagaskar på IMF's liste.