De bedste tekniske indikatorer for handel med optioner

Der er hundredvis af tekniske indikatorer, som handlende kan bruge afhængigt af deres handelsstil og typen af ​​værdipapir, der skal handles.Denne artikel fokuserer på et par vigtige tekniske indikatorer, der er populære blandt optionshandlere.Bemærk også, at denne artikel forudsætter kendskab til valgterminologi og beregninger involveret i tekniske indikatorer.

(Hvis du ikke er sikker på, om teknisk handel eller optioner er noget for dig, så tjek Investopedia Introduction to Stock Trader Typestutorial for at bestemme din foretrukne stil.)

Hvordan handel med optioner er forskellig

Tekniske indikatorer bruges ofte kortsigtet handel for at hjælpe den erhvervsdrivende med at bestemme:

  • Bevægelsesområde (hvor meget?)
  • Bevægelsens retning (hvilken vej?)
  • Flytningens varighed (hvor lang tid?)

Da optioner er underlagt tidsforfald, har beholdningsperioden betydning.En aktiehandler kan holde en position på ubestemt tid, mens en option-handler er begrænset af den begrænsede varighed, der er defineret af optionens udløbsdato.I betragtning af tidsbegrænsningerne er momentumindikatorer, som har tendens til at identificere overkøbte og oversolgte niveauer, populære blandt optionshandlere.

Lad os se på nogle få almindelige indikatorer - momentum og andre - der bruges af optionshandlere.

Nøgle takeaways

  • RSI-værdier går fra 0 til 100.Værdier over 70 indikerer generelt overkøbte niveauer, og en værdi under 30 indikerer oversolgte niveauer.
  • En prisbevægelse uden for Bollinger-båndene kan signalere, at et aktiv er modent til omsætning, og option-handlere kan positionere sig i overensstemmelse hermed.
  • Intraday momentum index kombinerer koncepterne intradag lysestager og RSI, hvilket giver et passende interval (svarende til RSI) til intradag handel ved at angive overkøbte og oversolgte niveauer.
  • En pengestrømsindeks-læsning over 80 indikerer, at et værdipapir er overkøbt; en aflæsning under 20 indikerer, at værdipapiret er oversolgt.
  • Put-call-forholdet måler volumen ved hjælp af put-optioner versus call-optioner og ændringer i dets værdi indikerer en ændring i den samlede markedsstemning.
  • Den åbne interesse giver indikationer om styrken af ​​en bestemt trend.

Relativt styrkeindeks (RSI)

Det relative styrkeindeks er en momentumindikator, der sammenligner størrelsen af ​​de seneste gevinster med nylige tab over en bestemt periode for at måle et værdipapirs hastighed og ændringer i kursbevægelser i et forsøg på at bestemme overkøbte og oversolgte forhold. RSI-værdier varierer fra 0-100, med en værdi over 70, der generelt anses for at angive overkøbte niveauer, og en værdi under 30 angiver oversolgte niveauer.

RSI fungerer bedst for optioner på individuelle aktier, i modsætning til indekser, da aktier oftere viser overkøbte og oversolgte forhold end indekser.Optioner på meget likvide aktier med høj beta gør de bedste kandidater til kortsigtet handel baseret på RSI.

Billede af Sabrina Jiang © Investopedia2020

Bollinger bands

Alle optionshandlere er opmærksomme på vigtigheden af ​​volatilitet, og Bollinger-bånd er en populær måde at måle volatilitet på. Båndene udvides, efterhånden som volatiliteten stiger og trækker sig sammen, når volatiliteten falder. Jo tættere prisen bevæger sig på det øvre bånd, jo mere overkøbt kan værdipapiret være, og tættere på, at prisen bevæger sig til det nederste bånd, jo mere oversolgt kan det være.

En prisbevægelse uden for båndene kan signalere, at sikkerheden er moden til en vekselvirkning, og optionshandlere kan positionere sig i overensstemmelse hermed.For eksempel, efter et udbrud over det øverste bånd, kan den erhvervsdrivende starte en lang put eller ashort callposition.Omvendt kan abreakout under det nedre bånd repræsentere en mulighed for at bruge en long call eller short put strategi.

Billede af Sabrina Jiang © Investopedia2020

Husk også generelt, at det ofte giver mening at sælge optioner i perioder med høj volatilitet, hvor optionspriserne er forhøjede, og købe optioner i perioder med lav volatilitet, hvor optioner er billigere.

Intraday Momentum Index (IMI)

Intraday Momentum Index er en god teknisk indikator for højfrekvente optiontraders, der ønsker at satse på intradag-bevægelser.Den kombinerer begreberne intradag lysestager og RSI og giver derved et passende interval (svarende til RSI) til intradag handel ved at angive overkøbte og oversolgte niveauer.Ved at bruge IMI kan en optionshandler muligvis spotte potentielle muligheder for at starte et bullish tradeinan-marked med opadgående trend ved en intradag-korrektion eller starte en bearish-handel i et nedadgående marked til et intradag-kursbump.

Det er vigtigt at være opmærksom på "trendiniteten" af prisbevægelserne.Når der er en stærk synlig op- eller nedtrend, vil momentumindikatorer ofte vise overkøbt/oversolgt aflæsninger.

For at beregne IMI divideres summen af ​​op-dage med summen af ​​op-dage plus summen af ​​ned-dage, eller ISup ÷ (ISup + IS down), som derefter ganges med 100.Mens den erhvervsdrivende kan vælge antallet af dage at se på, er 14 dage den mest almindelige tidsramme.Ligesom RSI, hvis det resulterende antal er større end 70, anses aktien for at være overkøbt. Og hvis det resulterende antal er mindre end 30, anses aktien for at være oversolgt.

Money Flow Index (MFI)

TheMoney Flow Index er en momentumindikator, der kombinerer pris- og volumendata.Det er også kendt som volumenvægtet RSI.MFI-indikatoren måler indstrømning og udstrømning af penge til et aktiv over en specifik periode (typisk 14 dage), og er en indikator for "handelspres." Areadingover 80 indikerer, at et værdipapir er overkøbt, mens en aflæsning under 20 indikerer at sikkerheden er oversolgt.

På grund af afhængighed af volumendata er MFI bedre egnet til aktiebaseret optionhandel (i modsætning til indeksbaseret) og længerevarende handler.Når MFI'en bevæger sig i den modsatte retning som aktiekursen, kan dette være en ledende indikator for en trendændring.

Billede af Sabrina Jiang © Investopedia2020

Put-Call Ratio (PCR) Indikator

Put-call-forholdet måler handelsvolumen ved hjælp af put-optioner versus call-optioner.I stedet for den absolutte værdi af put-call-forholdet indikerer ændringerne i dets værdi en ændring i den samlede markedsstemning.

Når der er skrevet flere puts end opkald, er forholdet over 1, hvilket indikerer bullishness.Når opkaldsvolumen er højere end salgsvolumen, er forholdet mindre end 1, hvilket indikerer bearishness. Men handlende ser nogle gange put-call-forholdet som en modstridende indikator, og vælger at handle mod markedstendenser i håb om en forestående vending.

Åben interesse (OI)

Åben rente angiver de åbne eller uafviklede kontrakter i optioner.OI indikerer ikke nødvendigvis en specifik optrend eller nedtrend, men det giver indikationer om styrken af ​​en bestemt tendens.Stigende åben interesse indikerer ny kapitaltilførsel og dermed holdbarheden af ​​den eksisterende trend, mens faldende OI indikerer en svækkelsestendens.

For optionshandlere, der ønsker at drage fordel af kortsigtede prisbevægelser og -tendenser, skal du overveje følgende:

Pris

Åben interesse

Fortolkning

Stigende

Stigende

Markedet/sikkerheden er stærk

Stigende

Falder

Marked/sikkerhed svækkes

Falder

Stigende

Marked/sikkerhed er svag

Falder

Falder

Marked/sikkerhed styrkes

Bundlinjen

Ud over de ovennævnte tekniske indikatorer er der hundredvis af andre indikatorer, der kan bruges til at handle med optioner (såsom stokastiske oscillatorer, gennemsnitligt sandt interval og kumulativt kryds). Oven i disse findes der variationer med udjævningsteknikker på resulterende værdier, gennemsnitsprincipper og kombinationer af forskellige indikatorer. En optionshandler bør vælge de indikatorer, der passer bedst til hans eller hendes handelsstil og strategi, efter omhyggeligt at have undersøgt de matematiske afhængigheder og beregninger.

Rettelse – 7. juni 2022: En tidligere version af denne artikel indeholdt forkerte oplysninger om put-call ratio og er blevet opdateret for klarhedens skyld.