Spread Betting

Τι είναι το Spread Betting;

Το Spread Betting αναφέρεται σε εικασίες σχετικά με την κατεύθυνση μιας χρηματοπιστωτικής αγοράς χωρίς στην πραγματικότητα να κατέχετε τον υποκείμενο τίτλο.Περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός στοιχήματος στην κίνηση της τιμής ενός τίτλου.Μια εταιρεία στοιχηματισμού spread δηλώνει δύο τιμές, την τιμή προσφοράς και ζήτησης (ονομάζεται επίσης spread), και οι επενδυτές στοιχηματίζουν εάν η τιμή του υποκείμενου τίτλου θα είναι χαμηλότερη από την προσφορά ή υψηλότερη από τη ζήτηση.

Ο παίκτης του spread δεν κατέχει στην πραγματικότητα την υποκείμενη ασφάλεια στο spread betting, απλώς εικάζει την κίνηση της τιμής του.

Το Spread Betting δεν πρέπει να συγχέεται με το spread trading, το οποίο περιλαμβάνει τη λήψη αντισταθμιστικών θέσεων σε δύο (ή περισσότερους) διαφορετικούς τίτλους και το κέρδος εάν η διαφορά στην τιμή μεταξύ των τίτλων διευρυνθεί ή περιοριστεί με την πάροδο του χρόνου.

Βασικά Takeaways

  • Το Spread Betting αναφέρεται σε κερδοσκοπία σχετικά με την κατεύθυνση μιας χρηματοπιστωτικής αγοράς χωρίς ουσιαστικά να λαμβάνει θέση στον υποκείμενο τίτλο.
  • Ο επενδυτής δεν κατέχει την υποκείμενη ασφάλεια στο spread betting, απλώς εικάζει την κίνηση της τιμής του χρησιμοποιώντας μόχλευση.
  • Προωθείται ως μια οικονομικά αποδοτική μέθοδος για κερδοσκοπία τόσο στις αγορές ταύρων όσο και στις κερδοσκοπικές αγορές.

Κατανόηση του Spread Betting

Το Spread Betting επιτρέπει στους επενδυτές να κάνουν εικασίες σχετικά με την κίνηση των τιμών μιας μεγάλης ποικιλίας χρηματοοικονομικών μέσων, όπως μετοχές, forex, εμπορεύματα και τίτλους σταθερού εισοδήματος.Με άλλα λόγια, ένας επενδυτής κάνει ένα στοίχημα με βάση το αν πιστεύει ότι η αγορά θα ανέβει ή θα πέσει από τη στιγμή που το στοίχημά του γίνει αποδεκτό.Μπορούν επίσης να επιλέξουν πόσο θέλουν να ρισκάρουν στο στοίχημά τους.Προωθείται ως μια δραστηριότητα αφορολόγητη, χωρίς προμήθειες που επιτρέπει στους επενδυτές να επωφεληθούν είτε από τις αγορές ανόδου είτε από τις κερδοσκοπικές αγορές.

Το Spread Betting είναι ένα προϊόν με μόχλευση που σημαίνει ότι οι επενδυτές χρειάζεται μόνο να καταθέσουν ένα μικρό ποσοστό της αξίας της θέσης.Για παράδειγμα, εάν η αξία μιας θέσης είναι 50.000 $ και η απαίτηση περιθωρίου είναι 10%, απαιτείται κατάθεση μόλις 5.000 $.Αυτό μεγεθύνει τόσο τα κέρδη όσο και τις ζημίες, πράγμα που σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να χάσουν περισσότερα από την αρχική τους επένδυση.

Το Spread Betting δεν είναι διαθέσιμο στους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω κανονιστικών και νομικών περιορισμών.

Διαχείριση κινδύνου στο SpreadBetting

Παρά τον κίνδυνο που συνεπάγεται η χρήση υψηλής μόχλευσης, το spread betting προσφέρει αποτελεσματικά εργαλεία για τον περιορισμό των απωλειών.

  • Τυπικές εντολές stop-loss: Οι εντολές stop-loss μειώνουν τον κίνδυνο κλείνοντας αυτόματα μια χαμένη συναλλαγή μόλις μια αγορά περάσει ένα καθορισμένο επίπεδο τιμής.Στην περίπτωση ενός τυπικού stop-loss, η παραγγελία θα κλείσει τη συναλλαγή σας στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή μόλις επιτευχθεί η καθορισμένη τιμή stop.Είναι πιθανό η συναλλαγή σας να κλείσει σε χειρότερο επίπεδο από αυτό της ενεργοποίησης διακοπής, ειδικά όταν η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής μεταβλητότητας.
  • Εγγυημένες εντολές stop-loss: Αυτή η μορφή εντολής stop-loss εγγυάται το κλείσιμο της συναλλαγής σας στην ακριβή τιμή που έχετε ορίσει, ανεξάρτητα από τις υποκείμενες συνθήκες της αγοράς.Ωστόσο, αυτή η μορφή ασφάλισης δεν είναι δωρεάν.Οι εγγυημένες εντολές stop-loss συνήθως επιβαρύνονται με πρόσθετη χρέωση από τον μεσίτη σας.

Ο κίνδυνος μπορεί επίσης να μετριαστεί με τη χρήση αρμπιτράζ, στοιχηματίζοντας με δύο τρόπους ταυτόχρονα.

Παράδειγμα Spread Betting

Ας υποθέσουμε ότι η τιμή της μετοχής ABC είναι 201,50 $ και μια εταιρεία στοιχηματισμού περιθωρίου, με σταθερό spread, αναφέρει την προσφορά/ζήτηση στα 200 $ / 203 $ για να συναλλάσσονται οι επενδυτές σε αυτήν.Ο επενδυτής είναι πτωτικός και πιστεύει ότι το ABC πρόκειται να πέσει κάτω από τα 200 δολάρια, οπότε πέτυχε την προσφορά για πώληση στα 200 δολάρια.Αποφασίζουν να ποντάρουν $20 για κάθε σημείο της μετοχής που πέφτει κάτω από την τιμή συναλλαγής των $200.Εάν το ABC πέσει στο σημείο όπου η προσφορά/ζήτηση είναι 185 $/188 $, ο επενδυτής μπορεί να κλείσει τη συναλλαγή του με κέρδος {(200 $ - 188 $) * 20 $ = 240 $}.Εάν η τιμή αυξηθεί στα 212 $/215 $ και επιλέξουν να κλείσουν τη συναλλαγή τους, τότε θα χάσουν {(200 $ - 215 $) * 20 $ = -300 $}.

Η εταιρεία στοιχημάτων spread απαιτεί περιθώριο 20%, που σημαίνει ότι ο επενδυτής πρέπει να καταθέσει το 20% της αξίας της θέσης κατά την έναρξή της, {($200 * $20) * 20% = $800, στον λογαριασμό του για να καλύψει το στοίχημα.Η αξία της θέσης προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το μέγεθος του στοιχήματος με την τιμή προσφοράς της μετοχής ($20 x $200 = $4.000).

Οφέλη Spread Betting

Μακρύ/κοντό

Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να στοιχηματίσουν τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση των τιμών.Εάν ένας επενδυτής διαπραγματεύεται φυσικές μετοχές, πρέπει να δανειστεί τη μετοχή που σκοπεύει να πουλήσει ανοικτά, κάτι που μπορεί να είναι χρονοβόρο και δαπανηρό.Το Spread Betting κάνει τις ανοικτές πωλήσεις τόσο εύκολες όσο και τις αγορές.

Όχι Επιτροπές

Οι εταιρείες στοιχημάτων Spread κερδίζουν χρήματα μέσω του spread που προσφέρουν.Δεν υπάρχει χωριστή χρέωση προμήθειας που διευκολύνει τους επενδυτές να παρακολουθούν το κόστος συναλλαγών και να υπολογίζουν το μέγεθος της θέσης τους.

Φορολογικές παροχές

Ο στοιχηματισμός σε επενδυτικά στοιχήματα θεωρείται τζόγος σε ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες και, στη συνέχεια, τυχόν πραγματοποιηθέντα κέρδη μπορεί να φορολογούνται ως κέρδη και όχι ως κέρδη κεφαλαίου ή εισόδημα.Οι επενδυτές που ασκούν στοιχήματα spread betting θα πρέπει να τηρούν αρχεία και να ζητούν τη συμβουλή ενός λογιστή πριν συμπληρώσουν τους φόρους τους.

Επειδή η φορολόγηση των κερδών σε ορισμένες χώρες είναι πολύ μικρότερη από αυτή των κεφαλαιουχικών κερδών ή του εισοδήματος από συναλλαγές, το spread betting μπορεί να είναι αρκετά φορολογικά αποδοτικό, ανάλογα με την τοποθεσία του ατόμου.

Περιορισμοί στο Spread Betting

Κλήσεις περιθωρίου

Οι επενδυτές που δεν κατανοούν τη μόχλευση μπορούν να λάβουν θέσεις που είναι πολύ μεγάλες για τον λογαριασμό τους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κλήσεις περιθωρίου.Οι επενδυτές δεν πρέπει να διακινδυνεύουν περισσότερο από το 2% του επενδυτικού τους κεφαλαίου (κατάθεση) σε οποιαδήποτε συναλλαγή και να γνωρίζουν πάντα την αξία της θέσης του στοιχήματος που σκοπεύουν να ανοίξουν.

Ευρεία Εξάπλωση

Σε περιόδους αστάθειας, οι εταιρείες στοιχηματισμού spread μπορεί να διευρύνουν τα spread τους.Αυτό μπορεί να προκαλέσει εντολές stop-loss και να αυξήσει το κόστος συναλλαγών.Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με την τοποθέτηση παραγγελιών αμέσως πριν από τις ανακοινώσεις κερδών της εταιρείας και τις οικονομικές εκθέσεις.

Spread Betting vs.CFD

Πολλές πλατφόρμες στοιχημάτων spread θα προσφέρουν επίσης συναλλαγές σε συμβόλαια διαφοράς (CFD), τα οποία είναι παρόμοιου τύπου συμβόλαια.Τα CFD είναι συμβόλαια παραγώγων όπου οι έμποροι μπορούν να στοιχηματίσουν σε βραχυπρόθεσμες κινήσεις τιμών.Δεν υπάρχει παράδοση φυσικών αγαθών ή χρεογράφων με CFD, αλλά η ίδια η σύμβαση έχει μεταβιβάσιμη αξία όσο είναι σε ισχύ.Το CFD είναι επομένως ένας διαπραγματεύσιμος τίτλος που δημιουργείται μεταξύ ενός πελάτη και του μεσίτη, οι οποίοι ανταλλάσσουν τη διαφορά στην αρχική τιμή της συναλλαγής και την αξία της όταν η συναλλαγή ξετυλίγεται ή αντιστρέφεται.

Αν και τα CFD επιτρέπουν στους επενδυτές να διαπραγματεύονται τις κινήσεις των τιμών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, δεν είναι από μόνα τους συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.Τα CFD δεν έχουν ημερομηνίες λήξης που περιέχουν προκαθορισμένες τιμές, αλλά διαπραγματεύονται όπως άλλοι τίτλοι με τιμές αγοράς και πώλησης.

Τα στοιχήματα Spread, από την άλλη πλευρά, έχουν καθορισμένες ημερομηνίες λήξης κατά την πρώτη τοποθέτηση του στοιχήματος.Η διαπραγμάτευση CFD απαιτεί επίσης οι προμήθειες και τα τέλη συναλλαγών να καταβάλλονται προκαταβολικά στον πάροχο. Αντίθετα, οι εταιρείες στοιχηματισμού spread δεν λαμβάνουν αμοιβές ή προμήθειες.Όταν η σύμβαση κλείσει και πραγματοποιηθούν κέρδη ή ζημίες, ο επενδυτής είτε χρωστάει χρήματα είτε χρωστάει χρήματα στην εμπορική εταιρεία.Εάν πραγματοποιηθούν κέρδη, ο έμπορος CFD θα καθαρίσει το κέρδος της θέσης κλεισίματος, μείον τη θέση ανοίγματος και τις προμήθειες.Τα κέρδη για τα στοιχήματα spread θα είναι η αλλαγή στις μονάδες βάσης πολλαπλασιαζόμενη με το ποσό σε δολάρια που διαπραγματεύτηκε στο αρχικό στοίχημα.

Τόσο τα CFD όσο και τα στοιχήματα spread υπόκεινται σε πληρωμές μερισμάτων με την υπόθεση ενός συμβολαίου μακράς θέσης.Αν και δεν υπάρχει άμεση ιδιοκτησία του περιουσιακού στοιχείου, ένας πάροχος και μια εταιρεία στοιχημάτων spread θα πληρώσουν μερίσματα εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο κάνει επίσης.Όταν πραγματοποιούνται κέρδη για συναλλαγές CFD, ο επενδυτής υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, ενώ τα κέρδη στοιχηματισμού περιθωρίου είναι συνήθως αφορολόγητα.

Διαδώστε Συχνές Ερωτήσεις για Στοιχήματα

Τι είναι το στοίχημα χρηματοοικονομικής διαφοράς;

Το Spread Betting είναι ένας τρόπος για να στοιχηματίσετε στην αλλαγή της τιμής κάποιου τίτλου, δείκτη ή περιουσιακού στοιχείου χωρίς στην πραγματικότητα να κατέχετε το υποκείμενο μέσο.

Είναι το Spread Betting τζόγος;

Ενώ το spread στοίχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κερδοσκοπία με μόχλευση, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμίσει υπάρχουσες θέσεις ή να πραγματοποιήσει ενημερωμένες κατευθυντήριες συναλλαγές.Ως αποτέλεσμα, πολλοί από τους συμμετέχοντες προτιμούν τον όρο spread trading.Από κανονιστική και φορολογική άποψη μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή τζόγου σε ορισμένες δικαιοδοσίες, καθώς δεν λαμβάνεται πραγματική θέση στο υποκείμενο μέσο.

Είναι νόμιμο το χρηματοοικονομικό στοίχημα στις Η.Π.Α.;

Η πλειονότητα των μεσιτών που εδρεύουν στις ΗΠΑ δεν προσφέρουν στοιχήματα spread, καθώς μπορεί να είναι παράνομο ή να υπόκειται σε φανερό ρυθμιστικό έλεγχο σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.Ως αποτέλεσμα, το spread betting είναι σε μεγάλο βαθμό μια δραστηριότητα εκτός των Η.Π.Α.

Η Investopedia δεν παρέχει φορολογικές, επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και συμβουλές.Οι πληροφορίες παρουσιάζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επενδυτικοί στόχοι, η ανοχή κινδύνου ή οι οικονομικές συνθήκες οποιουδήποτε συγκεκριμένου επενδυτή και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές.Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι ενδεικτική της μελλοντικής απόδοσης.Η επένδυση περιλαμβάνει κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας κεφαλαίου.