Πρόταση αξίας: Πώς να τη γράψετε με παραδείγματα

Τι είναι μια πρόταση αξίας;

Μια πρόταση αξίας στο μάρκετινγκ είναι μια συνοπτική δήλωση των οφελών που προσφέρει μια εταιρεία στους πελάτες που αγοράζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.Λειτουργεί ως δήλωση προθέσεων, τόσο εντός της εταιρείας όσο και στην αγορά.

Ο όρος πρόταση αξίας πιστεύεται ότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε μια ερευνητική εργασία της McKinsey & Co. το 1988, η οποία τον όρισε ως «μια σαφή, απλή δήλωση των οφελών, απτών και άυλων, που θα παρέχει η εταιρεία, μαζί με κατά προσέγγιση τιμή θα χρεώσει κάθε τμήμα πελατών για αυτά τα οφέλη."

Βασικά Takeaways

  • Η πρόταση αξίας μιας εταιρείας λέει στον πελάτη τον υπ' αριθμόν ένα λόγο για τον οποίο ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ταιριάζει καλύτερα στον συγκεκριμένο πελάτη.
  • Μια πρόταση αξίας θα πρέπει να κοινοποιείται απευθείας στους πελάτες, είτε μέσω του ιστότοπου της εταιρείας είτε μέσω άλλου υλικού μάρκετινγκ ή διαφήμισης.
  • Οι προτάσεις αξίας μπορούν να ακολουθούν διαφορετικές μορφές, αρκεί να είναι "σε επωνυμία", μοναδικές και συγκεκριμένες για την εν λόγω εταιρεία.
  • Μια επιτυχημένη πρόταση αξίας θα πρέπει να είναι πειστική και να βοηθά στη μετατροπή ενός υποψήφιου πελάτη σε πελάτη που πληρώνει.
1:38

Πρόταση αξίας

Κατανόηση Προτάσεων Αξίας

Μια πρόταση αξίας είναι μια υπόσχεση από μια εταιρεία σε έναν πελάτη ή ένα τμήμα αγοράς.Η πρόταση είναι ένας εύκολα κατανοητός λόγος για τον οποίο ένας πελάτης πρέπει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.Μια πρόταση αξίας πρέπει να εξηγεί με σαφήνεια πώς ένα προϊόν καλύπτει μια ανάγκη, να κοινοποιεί τις ιδιαιτερότητες του πρόσθετου οφέλους του και να αναφέρει τον λόγο για τον οποίο είναι καλύτερο από παρόμοια προϊόντα στην αγορά.Η ιδανική πρόταση αξίας είναι το to-the-point και απευθύνεται στους ισχυρότερους οδηγούς λήψης αποφάσεων ενός πελάτη.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν αυτήν τη δήλωση για να στοχεύσουν πελάτες που θα ωφεληθούν περισσότερο από τη χρήση των προϊόντων της εταιρείας και αυτό βοηθά στη διατήρηση της οικονομικής τάφρος μιας εταιρείας.Η οικονομική τάφρος είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.Η αναλογία της τάφρου - που επινοήθηκε από τον υπερ-επενδυτή Warren Buffett της Berkshire Hathaway - δηλώνει ότι όσο ευρύτερη είναι η τάφρο, τόσο μεγαλύτερη και πιο ανθεκτική είναι η επιχείρηση στον ανταγωνισμό.

Μια πρόταση μεγάλης αξίας δείχνει τι έχει να προσφέρει μια επωνυμία στον πελάτη που δεν έχει κανένας άλλος ανταγωνιστής και πώς μια υπηρεσία ή ένα προϊόν ικανοποιεί μια ανάγκη που καμία άλλη εταιρεία δεν είναι σε θέση να καλύψει.

Συστατικά μιας πρότασης αξίας

Η πρόταση αξίας μιας εταιρείας γνωστοποιεί τον υπ' αριθμόν ένα λόγο για τον οποίο ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ταιριάζει καλύτερα σε ένα τμήμα πελατών.Επομένως, θα πρέπει πάντα να εμφανίζεται σε εμφανή θέση στον ιστότοπο μιας εταιρείας και σε άλλα σημεία επαφής των καταναλωτών.Πρέπει επίσης να είναι διαισθητικό, έτσι ώστε ένας πελάτης να μπορεί να διαβάσει ή να ακούσει την πρόταση αξίας και να κατανοήσει την παραδοθείσα αξία χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση.

Οι προτάσεις αξίας που ξεχωρίζουν τείνουν να κάνουν χρήση μιας συγκεκριμένης δομής.Μια επιτυχημένη πρόταση αξίας έχει συνήθως μια ισχυρή, σαφή επικεφαλίδα που μεταδίδει το παραδοτέο όφελος στον καταναλωτή.Η επικεφαλίδα θα πρέπει να είναι μια ενιαία αξιομνημόνευτη πρόταση, φράση ή ακόμα και ένα tagline.Συχνά ενσωματώνει πιασάρικα σλόγκαν που γίνονται μέρος επιτυχημένων διαφημιστικών καμπανιών.

Συχνά παρέχεται ένας υπότιτλος κάτω από τον κύριο τίτλο, επεκτείνοντας την εξήγηση της παραδοθείσας αξίας και δίνοντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το γιατί το προϊόν ή η υπηρεσία είναι ανώτερη από άλλα που έχει στο μυαλό του ο καταναλωτής.Ο υπότιτλος μπορεί να είναι μια σύντομη παράγραφος και είναι συνήθως από δύο έως τρεις προτάσεις.Η διάκριση είναι ένας τρόπος για να τονιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά ή τα πλεονεκτήματα των προϊόντων και συχνά επωφελείται από τη συμπερίληψη κουκκίδων ή άλλου τρόπου ανάδειξης ξεχωριστών λεπτομερειών.

Αυτό το είδος δομής επιτρέπει στους καταναλωτές να σαρώνουν γρήγορα την πρόταση αξίας και να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.Η προσθήκη γραφικών αυξάνει την ευκολία επικοινωνίας μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή.Προκειμένου να δημιουργήσουν μια ισχυρή πρόταση αξίας, οι εταιρείες θα διεξάγουν συχνά έρευνα αγοράς για να προσδιορίσουν ποια μηνύματα έχουν την καλύτερη απήχηση στους πελάτες τους.

Ειδικές Θεωρήσεις

Οι προτάσεις αξίας μπορούν να ακολουθούν διαφορετικές μορφές, εφόσον είναι μοναδικές για την εταιρεία και για τους καταναλωτές που παρέχει η εταιρεία.Όλες οι αποτελεσματικές προτάσεις αξίας είναι εύκολα κατανοητές και επιδεικνύουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για έναν πελάτη που χρησιμοποιεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.Διαφοροποιούν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από οποιονδήποτε ανταγωνισμό, αποφεύγουν την υπερβολική χρήση τσιτάτων μάρκετινγκ και μεταδίδουν αξία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Προκειμένου μια πρόταση αξίας να μετατρέψει αποτελεσματικά έναν υποψήφιο πελάτη σε πελάτη που πληρώνει, θα πρέπει να προσδιορίζει σαφώς ποιοι είναι οι πελάτες, ποια είναι τα κύρια προβλήματά τους και πώς το προϊόν ή η υπηρεσία της εταιρείας είναι η ιδανική λύση για να τους βοηθήσει να λύσουν το πρόβλημά τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός μιας πρότασης αξίας;

Μια πρόταση αξίας έχει σκοπό να πείσει τους ενδιαφερόμενους, τους επενδυτές ή τους πελάτες ότι μια εταιρεία ή τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της αξίζουν τον κόπο.Εάν η πρόταση αξίας είναι αδύναμη ή μη πειστική, μπορεί να είναι δύσκολο να προσελκύσετε επενδύσεις και τη ζήτηση των καταναλωτών.

Τι είναι μια Πρόταση Αξίας Εργαζομένου;

Μια πρόταση αξίας εργαζομένων (EVP) ισχύει για την αγορά εργασίας.Εδώ, μια εταιρεία που προσλαμβάνει θα προσπαθήσει να διαμορφωθεί ως ένα καλό μέρος για εργασία, προσφέροντας όχι μόνο χρηματική αποζημίωση αλλά και μια σειρά από οφέλη, προνόμια και ένα παραγωγικό περιβάλλον.Σε αντάλλαγμα, ο υποψήφιος για εργασία θα πρέπει να πείσει την εταιρεία πρόσληψης ότι έχει τις κατάλληλες δεξιότητες, εμπειρία, συμπεριφορά και φιλοδοξία για να πετύχει.

Τι συμβαίνει εάν μια πρόταση αξίας αποτύχει;

Εάν μια εταιρεία δεν μπορεί να πείσει άλλους ότι έχει αξία ή ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της ή πολύτιμα, θα χάσει την κερδοφορία και την πρόσβαση σε κεφάλαια και μπορεί τελικά να σβήσει.