Lakáshatósági kötvények meghatározása

Mik azok a lakáshatósági kötvények?

A lakáshatósági kötvényeket vagy lakáskötvényeket állami vagy önkormányzati hivatal bocsátja ki, hogy segítse megfizethető bérlakások építésének vagy rehabilitációjának finanszírozását.Bizonyos programok keretében az ilyen kötvényekből befolyt összeget az alacsony jövedelműek lakásvásárlásának segítésére is fel lehet használni.A befektetők által a lakásügyi hatósági kötvényeken megkeresett kamat mentesül a szövetségi adók alól, és mentesülhet az állami és helyi jövedelemadók alól is.

A legtöbb önkormányzati kötvényhez hasonlóan a lakáshatósági kötvényeket is nagyon biztonságos befektetésnek tekintették.Ebben az esetben a kötvényeket a szövetségi kormány támogatja, amely az alacsony jövedelműek lakásépítésének ösztönzésének eszközeként tekint rájuk.

Kulcs elvitelek

  • A lakáshatósági kötvényeket vagy lakáskötvényeket állami vagy önkormányzati hivatal bocsátja ki, hogy segítse megfizethető bérlakások építésének vagy rehabilitációjának finanszírozását.
  • Az állam és a helyi önkormányzatok lakáskötvényeket bocsátanak ki megfizethető bérlakások építésének vagy felújításának finanszírozására.A kötvénytőke visszafizetésén túl az államnak vagy a településnek kamatot kell fizetnie a felvett pénz után.
  • A legtöbb önkormányzati kötvényhez hasonlóan a lakáshatósági kötvényeket is nagyon biztonságos befektetésnek tekintették.

A lakásügyi hatósági kötvények megértése

Az önkormányzati hatóság kötvények formájában adósságot bocsáthat ki, hogy projekteket finanszírozzon tőkét.Az önkormányzati kötvények két típusa az általános kötvény és a bevételi kötvény.Az általános kötelezettségvállalási (GO) kötvény kamatfizetését és tőketörlesztését az állam vagy az önkormányzat pénzügyi kasszájából finanszírozzák.

Ezeket a kötvényeket az önkormányzat teljes hite és hitele támasztja alá, amely felhatalmazással rendelkezhet adóemelésre a GO kötvény fizetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében.Másrészt a bevételi kötvény fizetési kötelezettségeit annak a projektnek a tervezett bevételi forrása fedezi, amelyre a kötvényt kibocsátották.A bevételi kötvény egyik formája a lakáskötvény.

Az állam és a helyi önkormányzatok lakáskötvényeket bocsátanak ki megfizethető bérlakások építésének vagy felújításának finanszírozására.A kötvénytőke visszafizetésén túl az államnak vagy a településnek kamatot kell fizetnie a felvett pénz után.Asprivát tevékenységi kötvények (PAB), lakáskötvények bocsáthatók ki minősített profitorientált és non-profit fejlesztők nevében alacsony jövedelmű többcsaládos és idős lakásprojektek finanszírozására.

Emellett a lakáskötvényekből származó bevétel is kibocsátható alacsony költségű jelzáloghitel-finanszírozás biztosítására alacsony jövedelmű családoknak vagy magánszemélyeknek, hogy lakást vásárolhassanak.A lakáskötvényeken keresztül nyújtott jelzáloghitelek csak az első lakást vásárlókra korlátozódnak, akik nem keresnek többet, mint a terület medián jövedelme.Továbbá a lakáskötvény-jelzáloghitellel vásárolt lakás ára az átlagos területi vételár 90%-ára korlátozódik.

Különleges szempontok

A lakáskötvények jellemzően alacsony kamatozásúak, és fix vagy változó kamatozású keresleti kötelezettségként (VRDO) is kibocsáthatók.A kötvénytulajdonosok tőke- és kamatfizetése a lekötött jelzáloghitel-törlesztésekből és a befektetési bevételekből történik.

A hitelfelvevők jelzáloghitel-törlesztését a lakáskötvény vagyonkezelője szedi be, aki a pénzeszközöket rövid távú befektetésekbe fekteti a kötvénytulajdonosok kamatfizetésének tervezett időpontjáig.Valójában a lakáskötvények kifizetése mögött a hitelfelvevők időben és következetesen fizetett kamat- és tőketörlesztése áll.

A lakáskötvények az állam és a magánbefektetők számára egyaránt előnyösek.Egyrészt a kormány nagy mennyiségű olcsó finanszírozáshoz jut hozzá.Másrészt a lakáskötvények által kínált adókedvezmények rendkívül vonzóak a felső adósávba tartozók számára.

A befektetők számára a lakáskötvények által fizetett kamat mentesül a szövetségi és esetenként állami jövedelemadó alól.Minél magasabb a marginális adókulcs, annál értékesebb egy lakásbevételi kötvény adómentessége.Bár az alternatív minimumadó (AMT) hatálya alá tartozó befektetők adókötelesek lehetnek, a mentesség azt jelenti, hogy a magas szövetségi adósávba tartozó befektetők bevételi kötvényekből és egyéb önkormányzati kötvényekből részesülnek.Ez az adómentesség segít kompenzálni a kötvények alacsony kamatait.

A szövetségi jövedelmű lakásadó-jóváírás egy másik tőkeforrás, amelyet a lakáskötvények helyett vagy azok mellett lehet felhasználni megfizethető lakásprojektek finanszírozására.A jóváírások vissza nem térítendő szövetségi jövedelemadó-jóváírások a jelzáloghitel-kamat egy részére, amelyet a minősített lakásvásárlók évente fizetnek.

Mivel államadóssággal járnak, a lakáshatósági kötvények értékesítéséhez időnként a helyi választópolgárok jóváhagyása szükséges.2018-ban például a kaliforniai szavazók szavazáson jóváhagytak egy 4 milliárd dollár értékű lakásügyi hatósági kötvényt az alacsony jövedelmű lakosok, veteránok és mezőgazdasági dolgozók programjainak finanszírozására.