Kadar Pulangan Nyata Selepas Cukai

Apakah Kadar Pulangan Sebenar Selepas Cukai?

Kadar pulangan sebenar selepas cukai ialah manfaat kewangan sebenar pelaburan selepas mengambil kira kesan inflasi dan cukai.Ia adalah ukuran yang lebih tepat bagi pendapatan bersih pelabur selepas cukai pendapatan telah dibayar dan kadar inflasi telah diselaraskan.Kedua-dua faktor ini mesti diambil kira kerana ia memberi kesan kepada keuntungan yang diterima pelabur.Ini boleh dibezakan dengan kadar pulangan kasar dan kadar pulangan nominal pelaburan.

Pengambilan Utama

  • Kadar pulangan sebenar selepas cukai mengambil kira inflasi dan cukai untuk menentukan untung atau rugi sebenar sesuatu pelaburan.
  • Lawan daripada kadar pulangan sebenar selepas cukai ialah kadar pulangan nominal, yang hanya melihat pada pulangan kasar.
  • Pelaburan berfaedah cukai, seperti Roth IRA dan bon perbandaran, akan melihat kurang percanggahan antara kadar pulangan nominal dan kadar pulangan selepas cukai.

Memahami Kadar Pulangan Nyata Selepas Cukai

Sepanjang setahun, pelabur mungkin memperoleh kadar pulangan nominal sebanyak 12% ke atas pelaburan sahamnya, tetapi kadar pulangan sebenar, wang yang dia dapat untuk dimasukkan ke dalam poketnya pada penghujung hari, akan menjadi kurang daripada 12%.Inflasi mungkin 3% untuk tahun itu, menurunkan kadar pulangan sebenarnya kepada 9%.Dan kerana dia menjual sahamnya pada keuntungan, dia perlu membayar cukai ke atas keuntungan tersebut, mengambil satu lagi, katakan 2%, daripada pulangannya, untuk kadar pulangan sebenar selepas cukai sebanyak 7%.

Komisen yang dia bayar untuk membeli dan menjual saham itu juga mengurangkan pulangannya.Oleh itu, untuk benar-benar mengembangkan telur sarang mereka dari semasa ke semasa, pelabur mesti menumpukan pada kadar pulangan sebenar selepas cukai, bukan pulangan nominal.

Kadar pulangan sebenar selepas cukai ialah ukuran pendapatan pelaburan yang lebih tepat dan biasanya berbeza dengan ketara daripada kadar pulangan nominal (kasar) pelaburan, atau pulangannya sebelum yuran, inflasi dan cukai.Walau bagaimanapun, pelaburan dalam sekuriti berfaedah cukai, seperti bon perbandaran dan sekuriti terlindung inflasi, seperti sekuriti terlindung inflasi Perbendaharaan (TIPS), serta pelaburan yang dipegang dalam akaun berfaedah cukai, seperti Roth IRA, akan menunjukkan kurang percanggahan antara pulangan nominal dan kadar pulangan sebenar selepas cukai.

Petua

Perbezaan antara pulangan nominal dan kadar pulangan sebenar selepas cukai mungkin tidak begitu hebat pada akaun berfaedah cukai seperti Roth IRA berbanding pelaburan lain.

Contoh Kadar Pulangan Nyata Selepas Cukai

Mari kita lebih spesifik tentang cara kadar pulangan sebenar selepas cukai ditentukan.Pulangan dikira pertama sekali dengan menentukan pulangan selepas cukai sebelum inflasi, yang dikira sebagai Pulangan Nominal x (1 - kadar cukai). Sebagai contoh, pertimbangkan pelabur yang pulangan nominal ke atas pelaburan ekuitinya ialah 17% dan kadar cukai terpakainya ialah 15%.Oleh itu, pulangan selepas cukainya ialah: 0.17 × ( 1 0.15 ) = 0.1445 = 14.45 % 0.17 kali (1 - 0.15) = 0.1445 = 14.45% 0.17×(1−0.15)=0.1445=14.45%

Mari kita andaikan bahawa kadar inflasi dalam tempoh ini ialah 2.5%.Untuk mengira kadar pulangan sebenar selepas cukai, bahagikan 1 campur pulangan selepas cukai dengan 1 campur kadar inflasi, kemudian tolak 1.Pembahagian mengikut inflasi mencerminkan hakikat bahawa satu dolar dalam tangan hari ini bernilai lebih daripada satu dolar dalam tangan esok.Dalam erti kata lain, dolar masa depan mempunyai kuasa beli yang kurang daripada dolar hari ini.

Mengikut contoh kami, kadar pulangan sebenar selepas cukai ialah:

( 1 + 0.1445 ) ( 1 + 0.025 ) 1 = 1.1166 1 = 0.1166 = 11.66 % frac{(1 + 0.1445)}{(1 + 0.025)} - 1 = 1.1166 - 1 = 0.1166 = 11.66% (1+0.025)(1+0.1445),1=1.1166−1=0.1166=11.66%

Angka itu agak rendah sedikit daripada pulangan kasar 17% yang diterima atas pelaburan.Selagi kadar pulangan sebenar selepas cukai adalah positif, bagaimanapun, pelabur akan mendahului inflasi.Jika ia negatif, pulangan tidak akan mencukupi untuk mengekalkan taraf hidup pelabur pada masa hadapan.

Apakah Perbezaan Antara Kadar Pulangan Nyata Selepas Cukai dan Kadar Pulangan Nominal?

Kadar pulangan sebenar selepas cukai dikira selepas mengambil kira yuran, inflasi dan kadar cukai.Pulangan nominal hanyalah kadar pulangan kasar sebelum mempertimbangkan sebarang faktor luar yang memberi kesan kepada prestasi sebenar pelaburan.

Adakah Kadar Pulangan Nyata Selepas Cukai Lebih Baik Daripada Kadar Pulangan Nominal?

Kadar pulangan sebenar selepas cukai anda akan memberi anda manfaat sebenar pelaburan dan sama ada ia mencukupi untuk mengekalkan taraf hidup anda pada masa hadapan, kerana ia mengambil kira yuran, kadar cukai dan inflasi anda.

Kedua-dua angka adalah alat yang berguna untuk menganalisis prestasi pelaburan.Jika anda membandingkan dua pelaburan, adalah penting untuk menggunakan angka yang sama untuk kedua-duanya.

Kadar Pulangan Nominal Saya ialah 12%, Inflasi ialah 8.5%, dan Kadar Cukai Berkenaan Saya ialah 15%.Apakah Kadar Pulangan Sebenar Selepas Cukai Saya?

Kadar pulangan sebenar selepas cukai anda dikira dengan, pertama, mengira kadar pulangan pra-inflasi selepas cukai anda, yang dikira sebagai Pulangan Nominal x (1 - kadar cukai). Itu akan menjadi 0.12 x (1 - 0.15) = .102 = 10.2%

Untuk mengira kadar pulangan sebenar selepas cukai, bahagikan 1 campur angka di atas dengan 1 campur kadar inflasi.Itu ialah [(1 + .102) / (1 + .085) - 1 ] = 1.0157 - 1 = .0157 = 1.57% kadar pulangan sebenar selepas cukai.Seperti yang anda lihat, kadar inflasi yang tinggi mempunyai kesan yang besar ke atas kadar pulangan sebenar selepas cukai untuk pelaburan anda.

Garisan bawah

Apabila anda menilai nilai pelaburan anda, adalah penting untuk melihat bukan sahaja kadar pulangan nominal anda tetapi juga kadar pulangan sebenar selepas cukai, yang mengambil kira cukai yang akan anda bayar dan kesan inflasi.Kadar pulangan sebenar selepas cukai boleh memberitahu anda sama ada pelaburan telur sarang anda akan membolehkan anda mengekalkan taraf hidup anda pada masa hadapan.