Menganalisis Nisbah Hutang Walmart (WMT)

Nisbah hutang membantu pelabur menganalisis keupayaan syarikat untuk membayar prinsipal dan faedah ke atas hutang tertunggaknya.Mereka mendedahkan bagaimana syarikat membiayai pembelian asetnya dan keupayaannya untuk menahan pergolakan ekonomi.Nisbah hutang juga menunjukkan sama ada syarikat menggunakan hutang secara bertanggungjawab untuk mengembangkan perniagaannya atau jika ia terlalu bergantung pada hutang untuk memenuhi obligasi teras.Yang terakhir ini boleh membayangkan terdapat masalah yang akan datang dalam masa terdekat.

Nisbah hutang tertentu harus dibandingkan dengan penanda aras manakala yang lain lebih subjektif dan lebih baik berbanding nisbah rakan sebaya industri dan pasaran yang lebih luas.Bagi peruncit bermodal besar seperti Walmart (WMT), nisbah hutang yang paling boleh dipercayai untuk dinilai ialah nisbah hutang kepada ekuiti, nisbah perlindungan faedah dan nisbah aliran tunai kepada hutang.

Pengambilan Utama

  • Pelabur menggunakan nisbah hutang untuk menganalisis cara syarikat membiayai pembelian asetnya dan keupayaan syarikat untuk membayar hutang tertunggaknya.
  • Tiga nisbah hutang yang biasa digunakan untuk menilai syarikat ialah nisbah hutang kepada ekuiti, nisbah perlindungan faedah, dan nisbah aliran tunai kepada hutang.
  • Nisbah hutang kepada ekuiti yang tinggi menunjukkan syarikat bergantung pada hutang berbanding ekuiti untuk membiayai pembelian asetnya.
  • Sehingga 31 Julai 2022, nisbah hutang kepada ekuiti Walmart ialah 1.89, angka yang menandakan syarikat itu menggunakan lebih banyak hutang daripada ekuiti untuk membiayai pembelian asetnya.

Nisbah Hutang-kepada-Ekuiti

Nisbah hutang kepada ekuiti (D/E) membandingkan peratusan aset syarikat yang dibiayai oleh hutang berbanding ekuiti, dikira sebagai jumlah liabiliti dibahagikan dengan jumlah ekuiti pemegang saham.Nisbah D/E yang tinggi menunjukkan syarikat lebih memanfaatkan dan bergantung pada hutang untuk membiayai pembelian aset.Walaupun menggunakan leverage bukanlah perkara yang buruk, menggunakan terlalu banyak leverage boleh meletakkan syarikat dalam kedudukan yang tidak menentu.

Nisbah D/E Walmart untuk suku ketiga pada 31 Julai 2022, ialah 1.89.Ini adalah angka yang sihat yang kekal stabil sepanjang dekad yang lalu.Ia menunjukkan syarikat menggunakan lebih banyak hutang daripada ekuiti untuk membiayai pembelian aset, tetapi amalan pengurusan hutangnya tidak goyah selama beberapa tahun, dan syarikat itu mengelak daripada menggunakan lebihan hutang walaupun dalam tempoh ekonomi yang bergelora.

Berbanding dengan pesaing utamanya, Walmart mempunyai nisbah D/E yang lebih rendah, dengan nisbah Sasaran ialah 3.95, untuk suku fiskalnya yang berakhir pada 31 Julai 2022.

Nisbah Perlindungan Faedah

Nisbah perlindungan faedah mengukur berapa kali syarikat boleh membayar faedah ke atas hutang tertunggaknya dengan pendapatan semasanya.Ia dikira sebagai pendapatan sebelum faedah dan cukai (EBIT) dibahagikan dengan perbelanjaan faedah.

Nisbah yang tinggi bermakna syarikat tidak mungkin mungkir pada obligasi hutang dalam masa terdekat.Kebanyakan penganalisis bersetuju nisbah liputan faedah terendah mutlak yang boleh diterima ialah 1.5, walaupun pelabur nilai lebih suka syarikat dengan jumlah yang lebih tinggi.

Nisbah perlindungan faedah Walmart ialah 11.95 untuk suku kedua fiskal 2022.Untuk Sasaran, nisbah liputan faedah ialah 5.54.

Untuk suku pertama 2022, nisbah perlindungan faedah Walmart ialah 7.8.Sementara itu, Sasaran ialah 11.15 untuk tempoh yang sama.Secara keseluruhan, Walmart mempunyai lebih banyak EBIT untuk tahun fiskal untuk menampung perbelanjaan faedah.

Nisbah Aliran Tunai Kepada Hutang

Nisbah aliran tunai kepada hutang, dikira sebagai aliran tunai daripada operasi dibahagikan dengan jumlah hutang, mengukur peratusan jumlah hutang syarikat yang boleh dibayar dengan aliran tunai semasanya.Ini adalah metrik yang berkesan untuk dipertimbangkan bersama-sama dengan nisbah perlindungan faedah kerana ia termasuk hanya pendapatan yang benar-benar wujud dalam bentuk tunai.

Ukuran ini paling baik dikira menggunakan data tahun penuh.Oleh itu, pada tahun fiskal 2021 (berakhir pada 31 Januari 2021) nisbah aliran tunai kepada hutang Walmart ialah 0.69, bermakna aliran tunai semasa tahunannya daripada operasi boleh membayar 69% daripada hutangnya.Adalah penting untuk melihat arah aliran ini pada masa hadapan sebagai penunjuk komitmen syarikat terhadap pengurusan hutang yang bertanggungjawab.Sasaran mempunyai nisbah aliran tunai kepada hutang sebanyak 0.64 untuk tahun fiskal 2020 (berakhir pada 29 Jan 2021).