Bercabang dua

Apakah Bifurcation?

Bifurkasi ialah pemisahan keseluruhan atau badan utama yang lebih besar kepada dua unit yang lebih kecil dan berasingan.Percabangan boleh berlaku apabila satu syarikat membahagikan kepada dua bahagian berasingan, dengan itu mewujudkan dua syarikat baharu yang masing-masing boleh menjual atau menerbitkan saham kepada pemegang saham.Syarikat mungkin mencari percabangan untuk kelebihan cukai tertentu.

Bagaimana Pencabangan Berfungsi

Walaupun ia mempunyai aplikasi merentas beberapa bidang pengajian, bifurkasi dalam dunia kewangan biasanya menggambarkan sama ada pemecahan entiti yang lebih besar kepada bahagian yang lebih kecil.Jika syarikat memutuskan untuk bercabang dan pecah menjadi dua syarikat berasingan, pemegang saham dalam syarikat permulaan diberi saham syarikat baharu melalui penyusunan semula korporat.

Sebuah syarikat mungkin memutuskan bahagian kerana bahagian itu mempunyai aliran hasil sendiri atau rancangan perniagaan yang berbeza daripada syarikat utama.Syarikat juga bercabang kerana mereka boleh mengumpul lebih banyak modal.Sebagai contoh, syarikat makanan yang menjual banyak produk mungkin membelah dua barisan produk kepada dua syarikat supaya syarikat baharu itu boleh mendapatkan pembiayaannya sendiri melalui terbitan saham ekuiti.

Faedah Berpotensi

Pemegang saham juga boleh mendapat manfaat daripada pemecahan itu kerana saham baharu mungkin meningkat pada kadar yang lebih cepat daripada saham entiti yang digabungkan.Akibatnya, percabangan syarikat dagangan awam sering melibatkan peluang bagi pemegang saham untuk membuat wang daripada kenaikan harga saham.

Walau bagaimanapun, syarikat mungkin juga memecahkan sebahagian daripada syarikat itu kerana ia tidak menguntungkan.Sebuah syarikat mungkin berpecah atau bercabang dengan matlamat untuk menjual salah satu entiti dan menggunakan dana untuk melabur semula dalam syarikat yang masih hidup.

Bercabang dalam Konteks

Istilah bifurkasi mempunyai aplikasi lain dalam undang-undang, hidrologi, dinamik bendalir, matematik, ekonomi, kimia, anatomi, dan fisiologi.Dalam setiap aplikasi, bifurkasi merujuk kepada pemisahan dalam dua unsur atau sistem tertentu, seperti pemisahan satu atom hidrogen menyertai dua ikatan hidrogen.

Pembelahan pasaran berlaku apabila pergerakan pasaran yang terputus-putus, seperti pertumbuhan dan pelaburan nilai, bergerak ke arah yang berbeza, atau apabila sekuriti berkualiti tinggi dan berkualiti rendah tidak segerak, menyebabkan satu prestasi jauh lebih baik daripada yang lain.

Pengambilan Utama

  • Bifurkasi ialah pemisahan keseluruhan atau badan utama yang lebih besar kepada dua unit yang lebih kecil dan berasingan.
  • Percabangan boleh berlaku apabila satu syarikat terbahagi kepada dua, mewujudkan dua syarikat baharu yang masing-masing boleh menjual saham kepada pemegang saham.
  • Sebuah syarikat mungkin bercabang kerana salah satu syarikat mempunyai strategi perniagaan yang berbeza daripada syarikat utama.

Contoh Bifurkasi Dunia Sebenar

Pada awal tahun 2019, peruncit pakaian Gap Inc. (GAP) mengumumkan ia akan memecahkan dan memisahkan jenama Old Navy daripada kedai Gap seperti yang dilaporkan oleh CNN.Kini, Old Navy akan menjadi syarikat yang berdiri sendiri manakala kedai Gap asal bersama-sama dengan Banana Republic, Athleta dan Hill City akan menjadi satu syarikat, yang mereka panggil NewCo memandangkan nama masih belum dipilih.

Old Navy menjana $8 bilion dalam jualan dengan sendirinya, manakala Gap dan kedai yang selebihnya digabungkan untuk $9 bilion dalam hasil pada 2018.Eksekutif kanan menyatakan bahawa pencabangan akan membolehkan atau membebaskan Tentera Laut Lama untuk berkembang dan berkembang dengan strategi perniagaan yang berasingan. NewCo, yang termasuk Gap, boleh meneruskan strategi perniagaan yang berbeza dan mungkin menggabungkan syarikat yang tinggal menjadi satu peruncit.

Masa akan menentukan sama ada percabangan Gap Inc. dan Old Navy akan masuk akal kewangan, tetapi syarikat-syarikat mempunyai prestasi kewangan yang berbeza dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana jenama Gap telah bergelut manakala Old Navy terus berkembang.