Definisi Audit Berterusan

Apakah Audit Berterusan?

Audit berterusan ialah proses dalaman yang meneliti amalan perakaunan, kawalan risiko, pematuhan, sistem teknologi maklumat dan prosedur perniagaan secara berterusan.Audit berterusan biasanya dipacu teknologi dan direka bentuk untuk mengautomasikan semakan ralat dan pengesahan data dalam masa nyata.

Sistem dipacu audit berterusan menjana pencetus penggera yang memberikan notis tentang anomali dan ralat yang dikesan oleh sistem.

Pengambilan Utama

 • Pengauditan berterusan memerlukan penilaian berterusan terhadap amalan perakaunan dan kawalan risiko.
 • Amalan pengauditan ini membantu menilai secara berterusan keberkesanan kawalan.
 • Audit berterusan paling kerap digunakan apabila prosedur baharu dilaksanakan sebagai cara untuk mengesan keberkesanan.

Memahami Audit Berterusan

Jabatan pengauditan dalaman biasanya mempunyai jadual yang ditetapkan untuk melakukan kerjanya, sama ada bulanan, suku tahunan, separuh tahunan, atau tahunan.Seorang individu atau pasukan menghabiskan masa di setiap kawasan untuk mengumpul maklumat, menyemak dan menganalisis data, dan menerbitkan laporan mereka untuk pengurusan dan jawatankuasa audit Lembaga Pengarah.Audit berterusan dilaksanakan melalui teknologi, dan log mini ini membantu juruaudit dalaman di antara audit rasmi yang dijadualkan secara berkala.

Pengauditan Berterusan lwn.Pengauditan Berbantukan Komputer

Pengauditan berterusan tidak boleh dikelirukan dengan pengauditan berbantukan komputer.Dalam pengauditan berbantukan komputer, juruaudit hanya dibantu oleh teknologi, seperti hamparan untuk melengkapkan audit berkala.Pengauditan berbantukan komputer didorong semata-mata oleh juruaudit, manakala pengauditan berterusan bertujuan untuk dijalankan secara automatik pada selang masa yang ketat.

Bila Perlu Menggunakan Audit Berterusan

Banyak audit dalaman dilakukan beberapa bulan selepas aktiviti perniagaan berlaku, tetapi jenis audit ini untuk proses tertentu terlalu tertangguh untuk menjadi nilai sebenar.Pengauditan berterusan dilakukan untuk membolehkan penilaian risiko dan pemeriksaan kawalan dengan lebih kerap; ia paling kerap digunakan apabila standard atau prosedur baharu sedang dilaksanakan.Sifat audit yang berterusan membolehkan penilaian yang lebih berkesan dan segera.

Kebaikan dan Keburukan Audit Berterusan

Audit berterusan adalah berfaedah dalam menandakan aktiviti luar biasa atau tidak mematuhi dalam pelbagai bidang firma, dan memastikan prosedur yang ditetapkan dipatuhi.Sebagai contoh, dalam jabatan pemiutang akaun, sistem audit berterusan boleh menghentikan jumlah yang tidak dibenarkan daripada dihantar kepada vendor.Di jabatan perakaunan atau undang-undang, ia boleh mengesahkan bahawa pemfailan yang diperlukan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) ditetapkan untuk dihantar sebelum tarikh akhir.

Kebaikan
 • Membenderakan aktiviti luar biasa/tidak patuh

 • Pemantauan untuk serangan siber

 • Menggalakkan kecekapan

 • Menilai pelaksanaan piawaian dan prosedur baharu

Keburukan
 • Kos persediaan awal

 • Risiko terlalu bergantung pada sistem

Fungsi audit berterusan boleh memantau sama ada rangkaian komputer firma telah disediakan untuk potensi serangan siber.Ini dan lebih banyak tugas audit berterusan menggalakkan kecekapan dalam organisasi dan meminimumkan atau menghapuskan sepenuhnya pelanggaran prosedur atau proses yang boleh mendedahkannya kepada liabiliti kewangan atau undang-undang.

Terutama, kelemahan kepada audit berterusan ialah kos persediaan awal dan, mungkin, terlalu bergantung pada sistem dalam beberapa bidang operasi firma yang memerlukan campur tangan manusia.

Manakah Tiga Pihak Berkepentingan Utama Mendapat Manfaat Daripada Audit Berterusan?

Proses audit berterusan memberi manfaat kepada pemegang kepentingan utama, termasuk lembaga pengarah, pengurusan dan juruaudit dalaman.Lembaga pengarah boleh diberi jaminan kawalan dalaman di peringkat seluruh syarikat disebabkan peningkatan pengesanan dan pemantauan.Pihak pengurusan boleh menggunakan maklumat terkini untuk meningkatkan tanggungjawab harian mereka.Jabatan audit dalaman boleh menangani masalah lebih awal dan membetulkan isu sebelum audit luaran.

Apakah Tujuh Langkah untuk Pengauditan Berterusan?

Menurut Journal of Accountancy, tujuh langkah untuk mengekalkan pengauditan berterusan ialah:

 1. Wujudkan bidang keutamaan
 2. Kenal pasti peraturan audit
 3. Tentukan kekerapan proses
 4. Konfigurasikan parameter dan laksanakan
 5. Urus keputusan dan susulan
 6. Peraturan laporan
 7. Menilai risiko yang muncul dan menambah untuk mendaftar

Adakah Melaksanakan Proses Audit Berterusan Perlu Mahal?

Tidak, anda boleh mula melaksanakan proses audit berterusan dengan alatan mudah, seperti Access atau Excel.

Garisan bawah

Pengauditan berterusan boleh menyediakan pengurus, lembaga pengarah dan juruaudit dalaman aliran maklumat yang berterusan tentang status kewangan syarikat dan proses perniagaan serta pematuhannya dalam masa nyata.Ia boleh menjadi perlindungan penting terhadap serangan siber dan perbelanjaan yang tidak mengikut garis panduan syarikat.Ia amat berguna apabila standard atau prosedur baharu sedang dilaksanakan.