Definisi Pengurangan Kos

Apakah Pengurangan Kos?

Pengurangan kos ialah satu daripada dua kaedah perakaunan yang digunakan untuk memperuntukkan kos mengekstrak sumber asli, seperti kayu, mineral dan minyak, dan untuk merekodkan kos tersebut sebagai perbelanjaan operasi untuk mengurangkan pendapatan sebelum cukai.Ia merupakan kaedah untuk memperuntukkan kos pengekstrakan, dicaj sebagai perbelanjaan.Kos penyusutan tahunan adalah berdasarkan unit yang diekstrak atau digunakan untuk tempoh masa tertentu.

Formula untuk Pengurangan Kos ialah:

- Kemerosotan kos = A P V T R × U di mana: A P V = adjustedpropertyvalue T R = jumlah simpanan U = unitextractedinagivenperiod mula{diselaraskan} &teks{Kos penyusutan} = frac{APV}{TR} kali U &textbf{di mana:} &APV=teks{nilai harta terlaras} &TR=teks{jumlah rizab} &U=teks{unit yang diekstrak dalam tempoh tertentu} end{aligned} ,Kemerosotan kos=TRAPV,×Udi mana:APV=adjustedpropertyvalueTR=jumlah simpananU=unitextractedinagivenperiod,-

Untuk mengira nilai larasan harta itu, ambil perhatian bahawa:

- A P V = saya C + D C S V di mana: saya C = investmentcostofapropertyorasset D C = kos pembangunanpenerokaan S V = nilai penyelamat mula{diselaraskan} &APV = IC + DC - SV &textbf{di mana:} &IC=teks{kos pelaburan harta atau aset} &DC=teks{kos pembangunan atau penerokaan} &SV=teks{nilai simpanan} tamat {aligned} ,APV=IC+DC−SVdi mana:IC=investmentcostofapropertyorassetDC=kos pembangunanpenerokaanSV=nilai penyelamat,-

Apakah yang Dimaklumkan oleh Pengurangan Kos kepada Anda?

Pengurangan kos biasanya merupakan sebahagian daripada barisan "DD&A" (kesusutan, susut nilai dan pelunasan) bagi penyata pendapatan syarikat sumber asli.Susutan adalah serupa dengan susut nilai, yang digunakan untuk memperuntukkan kos aset ketara seperti kilang dan peralatan sepanjang hayat bergunanya.Kehabisan digunakan untuk sumber semula jadi, yang boleh termasuk mineral, bijih, minyak, gas dan kayu.Khususnya, syarikat yang mengekstrak sumber akan menggunakan kehabisan untuk mengambil kira penggunaan aset ini.

Pengambilan Utama

  • Pengurangan kos adalah salah satu daripada dua kaedah perakaunan yang digunakan untuk memperuntukkan kos mengekstrak sumber asli.
  • Ia biasanya sebahagian daripada DD&A, barisan penyata pendapatan syarikat sumber asli.
  • Penyusutan hanya boleh digunakan untuk sumber asli, manakala susut nilai dibenarkan untuk semua aset ketara.

Contoh Cara Menggunakan Pengurangan Kos

Kos pelaburan aset sumber asli ialah $2 bilion dan kos pembangunan dalam satu tempoh ialah $40 juta.Nilai simpanan ialah $200 juta.Jika anggaran bilangan unit sumber pada hartanah ini ialah 600 juta dan syarikat mengekstrak dan menjual 10 juta unit, perbelanjaan susutan di bawah kaedah perakaunan susut kos ialah:

- [ ( $ 2 bilion + $ 4 juta $ 2 juta ) 6 juta ] × 1 juta = $ 3 . 6 7 juta [frac{($2 teks{bilion} + $40 teks{juta} - $200 teks{juta})}{600 teks{juta}}] kali 10 teks{juta} = $30.67 teks{juta} [600juta($2bilion+$40juta−$200juta),]×10juta=$30.67juta-

Syarikat yang terlibat dalam perlombongan atau pengekstrakan mengenal pasti kaedah perbelanjaan penyusutan mereka dan mengulas tentang perbelanjaan tempoh dalam bahagian perbincangan dan analisis pengurusan (MD&A) dalam pemfailan suku tahunan dan tahunan mereka.

Syarikat Sumber Asli Perintis menyatakan bahawa ia menggunakan kaedah pengurangan kos dan memberikan penjelasan berikut untuk penurunan 19% dalam perbelanjaan penyusutan untuk tahun fiskal 2017: "Penurunan ini disebabkan terutamanya oleh (i) penambahan kepada rizab terbukti yang dikaitkan dengan kejayaan Syarikat. Program penggerudian mendatar Spraberry/Wolfcamp dan (ii) kenaikan harga komoditi dan inisiatif pengurangan kos, kedua-duanya mempunyai kesan menambah rizab terbukti dengan memanjangkan hayat ekonomi telaga pengeluar Syarikat."

Perbezaan Antara Pengurangan Kos dan Peratusan Pengurangan

Kaedah penyusutan yang lain ialah peratusan penyusutan, yang dikira dengan mendarabkan pendapatan kasar yang diterima dalam tahun cukai daripada mengekstrak sumber dengan peratusan yang ditentukan oleh IRS yang ditetapkan untuk setiap sumber.Sebagai contoh, jika peratusan adalah 22%, perbelanjaan penyusutan akan menjadi pendapatan kasar kali 22%.Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, pengurangan kos mesti digunakan melebihi peratusan penyusutan, seperti kes dengan kayu berdiri.

Had Penggunaan Pengurangan Kos

Penyusutan hanya boleh digunakan untuk sumber asli, manakala susut nilai dibenarkan untuk semua aset ketara.Tidak seperti susut nilai, penyusutan kos adalah berdasarkan penggunaan dan mesti dikira setiap tempoh.

Untuk maklumat berkaitan, baca tentang cara mengakaunkan kehabisan dan caj bukan tunai yang lain.