Purata Indeks Semalaman Euro (EONIA)

Apakah Purata Indeks Semalaman Euro (EONIA)?

Purata Indeks Semalaman Euro (EONIA) ialah purata kadar rujukan semalaman yang mana bank-bank Eropah memberi pinjaman kepada satu sama lain dalam euro.EONIA ialah kadar faedah untuk pinjaman sehari antara bank-bank Eropah dan dianggap sebagai kadar antara bank.Walau bagaimanapun, pembaharuan kawal selia Eropah menyebabkan kadar EONIA digantikan dengan ESTER (Kadar Jangka Pendek Euro) berkuat kuasa Januari 2022.

Pengambilan Utama

  • Purata Indeks Semalaman Euro (EONIA) ialah purata kadar rujukan semalaman yang mana bank-bank Eropah memberi pinjaman kepada satu sama lain dalam euro.
  • EONIA ialah kadar faedah untuk pinjaman sehari antara bank-bank Eropah.
  • Purata Indeks Semalaman Euro dikira oleh Bank Pusat Eropah (ECB) berdasarkan pinjaman yang dibuat oleh 28 bank panel.
  • Disebabkan oleh pembaharuan kawal selia Eropah, EONIA telah diganti pada tahun 2022 dengan penanda aras yang lebih komprehensif dipanggil ESTER.

Bagaimana Purata Indeks Semalaman Euro Berfungsi

EONIA ialah kadar rujukan harian yang menyatakan purata wajaran pinjaman antara bank semalaman tidak bercagar di Kesatuan Eropah dan Persatuan Perdagangan Bebas Eropah (EFTA). Ia dikira oleh Bank Pusat Eropah (ECB) berdasarkan pinjaman yang dibuat oleh 28 bank panel.

Bank mesti memenuhi keperluan rizab tertentu yang biasanya ditetapkan oleh bank pusat.Rizab ialah jumlah atau peratusan jumlah deposit yang mesti disimpan oleh bank dan tidak dipinjamkan.Keperluan rizab membantu melindungi bank supaya mereka mempunyai wang tunai atau kecairan yang mencukupi sekiranya berlaku kerugian pinjaman.Walau bagaimanapun, bank boleh mengalami kekurangan aliran tunai jangka pendek pada penghujung hari perniagaan, seperti apabila terdapat pengeluaran tunai yang tidak dijangka.Akibatnya, bank yang kekurangan wang tunai boleh meminjam daripada bank lain yang mempunyai lebihan aliran tunai.Kadar yang dipinjam oleh bank antara satu sama lain dipanggil kadar semalaman.

Di Eropah, EONIA mewakili kadar semalaman purata 28 bank yang paling terkenal yang dipanggil bank panel.

EONIA lwn.EURIBOR

EONIA adalah serupa dengan EURIBOR, iaitu singkatan untuk Kadar Tawaran Antara Bank Euro.EURIBOR juga merupakan kadar antara bank dan terdiri daripada kadar faedah purata daripada bank besar Eropah yang digunakan untuk memberi pinjaman kepada satu sama lain.Walau bagaimanapun, EURIBOR mempunyai pelbagai tempoh matang di mana setiap kematangan mempunyai kadar faedah tersendiri.

Kedua-dua penanda aras ditawarkan oleh Institut Pasaran Wang Eropah (EMMI), yang merupakan organisasi bukan untung yang diasaskan pada tahun 1999.Walau bagaimanapun, EURIBOR dikira oleh pentadbir penanda aras yang dipanggil Global Rate Set Systems Ltd., dan bukan oleh ECB.

Perbezaan utama antara EONIA dan EURIBOR ialah tempoh matang pinjaman yang menjadi asasnya.EONIA ialah kadar semalaman, manakala EURIBOR mempunyai lima kadar faedah berdasarkan pinjaman dengan tempoh matang antara satu minggu hingga 12 bulan.Selain itu, EURIBOR mempunyai 18 bank yang menyumbang kepada kadar manakala EONIA mempunyai 28 bank panel.

EURIBOR adalah penting kerana ia adalah kadar penanda aras yang digunakan oleh bank semasa menentukan kadar faedah untuk pelbagai produk kewangan, termasuk pinjaman gadai janji dan akaun simpanan.

ESTER

Pada 2018, ECB membentuk kumpulan kerja untuk membantu mewujudkan kadar penanda aras baharu untuk Eropah.Dari segi sejarah, skandal bank telah berlaku menggunakan kadar faedah berasaskan sebut harga sebagai penanda aras.Akibatnya, pembaharuan perbankan membawa kepada ESTER atau "€STER," yang merupakan singkatan kepada Kadar Jangka Pendek Euro, menggantikan EONIA.

ESTER juga merupakan kadar faedah semalaman tetapi mewakili purata kadar borong di Eropah.Kadar borong ini biasanya digunakan dengan bank dan pelabur institusi seperti dana pencen.Salah satu sebab utama untuk beralih kepada ESTER ialah terdapat lebih banyak bank yang menyumbang kepada kadar purata ESTER berbanding EONIA pada masa ini.