Salah nyataan

Apa Itu Salah Nyata?

Salah nyataan ialah pernyataan palsu tentang fakta material yang dibuat oleh satu pihak yang menjejaskan keputusan pihak lain dalam bersetuju dengan kontrak.Jika salah nyata ditemui, kontrak itu boleh diisytiharkan tidak sah dan, bergantung pada situasi, pihak yang terjejas mungkin menuntut ganti rugi.Dalam jenis pertikaian kontrak ini, pihak yang dituduh membuat salah nyata ialah defendan, dan pihak yang membuat tuntutan ialah plaintif.

Pengambilan Utama

  • Salah nyata ialah pernyataan kebenaran palsu yang menjejaskan keputusan pihak lain yang berkaitan dengan kontrak.
  • Kenyataan palsu sedemikian boleh membatalkan kontrak dan dalam beberapa kes, membenarkan pihak lain untuk mendapatkan ganti rugi.
  • Salah nyataan ialah asas pelanggaran kontrak dalam urus niaga, tidak kira saiznya, tetapi hanya terpakai pada kenyataan fakta, bukan pada pendapat atau ramalan.
  • Terdapat tiga jenis salah nyata—salah nyata tidak bersalah, salah nyata cuai dan salah nyata palsu—semuanya mempunyai penyelesaian yang berbeza-beza.

Cara Salah Nyata Berfungsi

Salah nyata hanya terpakai pada kenyataan fakta, bukan pada pendapat atau ramalan.Salah nyata adalah asas untuk pelanggaran kontrak dalam urus niaga, tidak kira saiznya.

Penjual kereta dalam transaksi persendirian boleh menyalahgambarkan bilangan batu kepada bakal pembeli, yang boleh menyebabkan orang itu membeli kereta itu.Jika pembeli kemudiannya mengetahui bahawa kereta itu mempunyai lebih banyak haus dan lusuh daripada yang diwakili, mereka boleh memfailkan saman terhadap penjual.

Dalam situasi kepentingan yang lebih tinggi, salah nyata boleh dianggap sebagai peristiwa keingkaran oleh pemberi pinjaman, contohnya, dalam perjanjian kredit.Sementara itu, salah nyata boleh menjadi alasan untuk penamatan perjanjian penggabungan dan pengambilalihan (M&A), dalam hal ini bayaran rehat yang besar boleh dikenakan.

Pertimbangan Khas

Dalam sesetengah situasi, seperti di mana hubungan fidusiari terlibat, salah nyata boleh berlaku dengan peninggalan.Iaitu, salah nyata mungkin berlaku di mana fidusiari gagal mendedahkan fakta material yang mereka ketahui.

Kewajipan juga wujud untuk membetulkan mana-mana kenyataan fakta yang kemudiannya diketahui sebagai tidak benar.Dalam kes ini, kegagalan untuk membetulkan pernyataan palsu sebelumnya akan menjadi salah nyata.

Jenis Salah Nyata

Terdapat tiga jenis salah nyata.Salah nyataan tidak bersalah ialah kenyataan palsu fakta material oleh defendan, yang tidak menyedari pada masa menandatangani kontrak bahawa kenyataan itu adalah tidak benar.Penyelesaian dalam situasi ini biasanya adalah pembatalan atau pembatalan kontrak.

Jenis kedua ialah salah nyata yang cuai.Jenis salah nyataan ini ialah kenyataan yang defendan tidak cuba untuk mengesahkan adalah benar sebelum melaksanakan kontrak.Ini adalah pelanggaran konsep "penjagaan munasabah" yang mesti dilakukan oleh pihak sebelum membuat perjanjian.Remedi untuk salah nyata cuai ialah pembatalan kontrak dan mungkin ganti rugi.

Jenis ketiga ialah salah nyata palsu.Salah nyataan palsu ialah kenyataan yang dibuat oleh defendan dengan mengetahui bahawa ia adalah palsu atau defendan membuat secara melulu untuk mendorong pihak yang satu lagi memasuki kontrak.Pihak yang cedera boleh memohon untuk membatalkan kontrak dan mendapatkan ganti rugi daripada defendan.