Pesanan Mesti Diisi (MBF).

Apakah Pesanan Mesti Diisi (MBF)?

Pesanan mesti diisi (MBF) ialah perdagangan yang mesti dilaksanakan kerana opsyen atau kontrak hadapan yang tamat tempoh di bursa tersebut.Banyak pesanan MBF diisi pada hari Jumaat ketiga setiap bulan, di pasaran dibuka, kerana banyak jenis opsyen dan kontrak niaga hadapan tamat tempoh pada hari tersebut setiap bulan.

Pengambilan Utama

  • Pesanan mesti diisi (MBF) ialah perdagangan yang mesti dilaksanakan kerana opsyen atau kontrak hadapan yang tamat tempoh di bursa tersebut.
  • Pesanan MBF memberitahu pertukaran bahawa pesanan itu perlu diisi untuk memenuhi kewajipan penjual opsyen.
  • Pesanan MBF juga boleh digunakan untuk memenuhi kewajipan kontrak niaga hadapan untuk pembeli atau penjual.
  • Pesanan MBF selalunya diisi pada hari Jumaat ketiga setiap bulan, di pasaran dibuka, memandangkan banyak opsyen dan kontrak niaga hadapan tamat tempoh pada hari tersebut.

Memahami Pesanan Mesti Diisi (MBF).

Mesti diisi pesanan perlu dimasukkan ke dalam sistem selewat-lewatnya jam 5 petang (mungkin berbeza mengikut pertukaran) pada hari sebelum tarikh tamat tempoh.Pesanan ini kemudiannya diisi pada harga pembukaan opsyen atau bursa niaga hadapan pada hari berikutnya, iaitu hari Jumaat tamat. Opsyen dan kontrak niaga hadapan ialah derivatif, bermakna ia memperoleh nilainya daripada sekuriti, saham atau komoditi asas, seperti gandum.

Pilihan memberi pemegang hak untuk membeli atau menjual sekuriti asas pada harga yang telah ditetapkan—dipanggil harga mogok—dan tarikh tamat tempoh.Kontrak niaga hadapan lebih diseragamkan daripada opsyen, bermakna ia telah menetapkan tarikh matang dan jumlah bagi setiap kontrak, tetapi juga membenarkan pelabur membeli atau menjual aset asas pada harga yang ditetapkan dan tarikh tamat tempoh.Kontrak niaga hadapan juga boleh menyebabkan penyerahan aset asas pada tempoh matang kontrak, seperti dalam kes komoditi.

Kontrak opsyen juga mungkin memerlukan penyerahan sekuriti asas, seperti saham saham.

Kedua-dua niaga hadapan dan opsyen juga boleh digunakan untuk membuat spekulasi mengenai harga asas dan membenarkan kontrak mengimbangi ditempah terhadap kontrak awal pada tempoh matangnya.Pelabur akan menyedari keuntungan atau kerugian antara kontrak beli dan jualan.

Kontrak Niaga Hadapan

Pesanan MBF memberitahu bursa bahawa pesanan itu perlu memenuhi kewajipan kontrak niaga hadapan untuk pembeli atau penjual.Dalam kontrak niaga hadapan, terdapat pembeli dan penjual untuk setiap urus niaga, bermakna seseorang mesti memenuhi kontrak pada harga pratetapnya dan menjelang tarikh tamat tempoh.Jika, sebagai contoh, dua pihak terlibat dalam kontrak niaga hadapan untuk gandum, salah satu pihak mesti menunaikan kewajipan itu (menghantar gandum), manakala pihak lain mesti menyampaikan harga yang dipersetujui untuk membeli gandum.

Pilihan Jualan

Kontrak opsyen mempunyai premium pendahuluan yang dilampirkan padanya.Pembeli pilihan panggilan, yang mahukan hak untuk membeli saham, akan membayar premium pendahuluan untuk hak membeli saham pada harga mogok pratetap untuk kontrak.Pembeli mempunyai hak untuk meninggalkan kontrak dan membiarkannya tamat jika ternyata harga pasaran saham jauh lebih rendah daripada harga mogok pilihan.Pembeli hanya akan membeli saham pada harga semasa, yang lebih rendah daripada mogok.

Walau bagaimanapun, penjual atau penulis opsyen tidak boleh lari daripada kewajipan kontrak opsyen.Memandangkan opsyen mempunyai premium yang dilampirkan padanya, penjual opsyen akan dibayar premium terlebih dahulu tetapi melepaskan hak untuk melaksanakan pilihan tersebut.Pemegang opsyen atau pembeli boleh menggunakan opsyen jika harga saham asas bergerak memihak kepada pembeli.Penjual mahu harga saham bergerak sangat sedikit atau memihak kepada penjual.

Jika opsyen bergerak memihak kepada pembeli dan ia dilaksanakan, penjual bertanggungjawab untuk memenuhi kontrak dengan sama ada menjual saham mereka atau membeli saham daripada pembeli pada harga mogok kontrak yang telah ditetapkan.Sebagai balasan untuk risiko ini, penjual mengekalkan premium tidak kira apa yang berlaku.

Pesanan yang mesti diisi adalah sebahagian daripada proses penjualan opsyen dan merupakan kesedaran bahawa kewajipan kontrak perlu dipenuhi oleh penjual.Pesanan MBF memberitahu bursa bahawa pesanan itu perlu diisi untuk memenuhi kewajipan penjual opsyen.Juga, pesanan MBF memerlukan keseluruhan jumlah pesanan itu diisi.

Mesti Diisi Pesanan dan Perubahan Harga

Pesanan MBF dianggap sebagai pesanan pra-pasaran, yang diletakkan pada malam sebelumnya dan kemudian dilaksanakan pada harga pembukaan.Pesanan itu sendiri mempengaruhi harga pembukaan, sama seperti mana-mana pesanan yang dilaksanakan di tempat terbuka.Pesanan beli dan jual yang masuk ke bursa untuk dilaksanakan secara terbuka mesti dipadankan.

Sebagai contoh, jika terdapat lebih banyak pesanan beli daripada pesanan jual (dari segi volum saham), ini akan menaikkan harga pembukaan sehingga terdapat volum jualan yang mencukupi untuk memenuhi pesanan belian.Sebaliknya, jumlah volum jualan yang lebih besar akan menolak harga pembukaan lebih rendah.Ketidakseimbangan antara membuka pesanan beli dan jual dihebahkan kepada peserta pasaran yang kemudiannya boleh memilih jika mereka ingin menambah kecairan untuk mengurangkan ketidakseimbangan.

Jumaat ketiga pada bulan Mac, Jun, September, dan Disember dirujuk sebagai triple witching kerana opsyen indeks saham, niaga hadapan indeks saham dan opsyen saham semuanya tamat tempoh pada hari ini.

Contoh Pesanan Mesti Diisi (MBF).

Sebagai contoh, jika seorang peniaga menulis (atau menjual) 10 kontrak calloption pada saham XYZ pada $20, dan saham XYZ pada masa ini didagangkan pada $24, pembeli atau pemilik opsyen mempunyai keuntungan—dipanggil dalam wang.Dalam erti kata lain, pembeli boleh menggunakan opsyen dan memaksa penulis opsyen untuk menjual saham saham mereka pada harga mogok $20.Pembeli mungkin akan menjual saham tersebut di pasaran pada harga semasa $24 dan memperoleh keuntungan.

Penulis akan mengeluarkan pesanan MBF untuk 1,000 saham (10 kontrak x 100 saham) di mana penulis bertanggungjawab untuk mempunyai 1,000 saham untuk diserahkan kepada pembeli opsyen.Akibatnya, pesanan MBF digunakan untuk memastikan mereka mempunyai saham pada hari tamat tempoh.