Indeks Gaji Purata Nasional (NAWI)

Apakah Indeks Gaji Purata Nasional (NAWI)?

Indeks Gaji Purata Nasional (NAWI) ialah ukuran arah aliran gaji A.S. yang dikira setiap tahun oleh Pentadbiran Keselamatan Sosial (SSA). NAWI bergantung kepada pendapatan tertakluk kepada cukai pendapatan persekutuan dan sumbangan kepada pelan pampasan tertunda.

SSA terutamanya menggunakan Indeks Gaji Purata Nasional untuk indeks persaraan dan faedah insurans di Amerika Syarikat.Ia juga digunakan untuk mengemas kini beberapa faktor dalam operasi program Insurans Usia Tua, Terselamat dan Hilang Upaya (OASDI).

Pengambilan Utama

  • Indeks Gaji Purata Nasional (NAWI) menjejaki pertumbuhan gaji di kalangan pekerja Amerika sebagai ukuran inflasi.
  • NAWI dikira oleh Pentadbiran Keselamatan Sosial setiap tahun untuk membuat pelarasan kepada faedah dan sumbangan Keselamatan Sosial, yang disandarkan kepada inflasi.
  • Untuk tujuan faedah dan percukaian Keselamatan Sosial, gaji seseorang diindeks ke NAWI pada tahun mereka mencapai umur 62 tahun.

Memahami Indeks Gaji Purata Nasional (NAWI)

Indeks Gaji Purata Nasional memberikan pandangan tentang arah aliran gaji dan mungkin memberi amaran kepada pembuat dasar tentang inflasi gaji, yang mungkin memberi kesan kepada keputusan Rizab Persekutuan untuk menaikkan kadar faedah.Menaikkan kadar faedah biasanya mempunyai kesan negatif ke atas pasaran bon dan ekuiti dan memperlahankan inflasi.Sebaliknya, jika inflasi gaji menurun, Rizab Persekutuan mungkin menurunkan kadar, yang membantu merangsang ekonomi dan pasaran buruh.

Apa yang dipanggil inflasi tolakan upah ialah kenaikan keseluruhan dalam kos barangan yang disebabkan oleh kenaikan gaji.Untuk mengekalkan keuntungan korporat selepas kenaikan gaji, majikan mesti menaikkan harga yang mereka kenakan untuk barangan dan perkhidmatan yang mereka sediakan.Peningkatan keseluruhan kos barangan dan perkhidmatan mempunyai kesan pekeliling ke atas kenaikan gaji; akhirnya, apabila barangan dan perkhidmatan dalam pasaran meningkat secara keseluruhan, gaji yang lebih tinggi akan diperlukan untuk mengimbangi kenaikan harga barangan pengguna.

Contoh Pengiraan Indeks Gaji Purata Kebangsaan

Indeks Gaji Purata Nasional 2020 dikira dengan mendarabkan NAWI tahun sebelumnya dengan perubahan dalam purata gaji untuk dua tahun sebelumnya (berdasarkan data gaji purata SSA).

Sebagai contoh, NAWI 2020 akan dikira dengan mendarabkan NAWI 2019 dengan perubahan dalam gaji purata dari 2018 hingga 2019.Laman web SSA menyenaraikan tahap NAWI antara 1951 dan tahun semasa.

$55,628,60

Indeks gaji purata negara untuk 2020, 2.83% lebih tinggi daripada pada 2019.

Indeks Gaji Purata Nasional dan Pengindeksan Gaji

Pengindeksan upah digunakan oleh Keselamatan Sosial untuk melaraskan sejarah pendapatan individu kepada inflasi.Gaji individu diindeks ke NAWI pada tahun mereka mencapai umur 62 tahun.Individu mengambil NAWI untuk tahun mereka mencapai 62 tahun dan membahagikannya dengan NAWI untuk tahun mereka mengindeks; mereka kemudiannya mendarabkan pendapatan mereka yang disertakan dengan nombor ini.

Sebagai contoh, katakan pendapatan 1990 individu ialah $30,000.Pada tahun 2020, individu itu berumur 62 tahun, dan NAWI untuk tahun itu ialah $55,628,60. NAWI 2020 dibahagikan dengan NAWI 1990 ($55,628,60 / $21,027.98) untuk memberikan faktor indeks 2.64.Pendapatan individu 1990 kemudiannya didarabkan dengan faktor keuntungan, memberikan pendapatan larasan inflasi tahun itu sebanyak $79,200 = ($30,000 x 2.64).

Memandangkan pengindeksan upah menggunakan NAWI, seseorang individu tidak dapat menentukan jumlah sebenar Keselamatan Sosial yang akan mereka terima sehingga mereka mencapai umur 62 tahun.Mereka boleh menganggarkan NAWI dengan mengambil kira inflasi gaji purata.