Akta Tiada Kejutan

Apakah Akta Tanpa Kejutan?

Akta Tanpa Kejutan menyediakan perlindungan kepada pesakit daripada bil perubatan mengejut dalam keadaan tertentu.Ia juga mewajibkan ketelusan mengenai kos penjagaan kesihatan dan meletakkan pesakit bertanggungjawab untuk jumlah perkongsian kos dalam rangkaian sahaja.

Selain itu, perundangan membenarkan penyedia penjagaan kesihatan dan penanggung insurans untuk merundingkan pembayaran balik secara berasingan sambil melindungi pesakit daripada proses tersebut.Ia juga termasuk peruntukan untuk proses penyelesaian pertikaian bebas jika perlu.Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia (HHS), Perbendaharaan dan Buruh ditugaskan untuk mengeluarkan peraturan dan panduan untuk melaksanakan Akta Tiada Kejutan, yang kebanyakannya berkuat kuasa pada 1 Januari 2022.

Pengambilan Utama

 • Akta Tiada Kejutan, sebahagian daripada Akta Peruntukan Disatukan 2021, melarang pesakit daripada menerima bil perubatan mengejut apabila mendapatkan perkhidmatan kecemasan atau perkhidmatan tertentu daripada pembekal luar rangkaian di kemudahan dalam rangkaian.
 • Memegang pesakit bertanggungjawab untuk jumlah perkongsian kos biasa dalam rangkaian mereka sahaja.
 • Membenarkan pembekal dan syarikat insurans untuk merundingkan pembayaran balik secara berasingan termasuk melalui proses penyelesaian pertikaian bebas.
 • Memerlukan pembekal dan pelan kesihatan untuk membantu pesakit mengakses maklumat kos penjagaan kesihatan yang tepat.

Memahami Akta Tiada Kejutan

Mulai 1 Januari 2022, kini adalah menyalahi undang-undang bagi pembekal untuk mengebilkan pesakit lebih daripada harga perkongsian kos dalam rangkaian jika pesakit tidak memilih atau mengetahui bahawa perkhidmatan itu akan datang daripada pembekal di luar rangkaian.

Di samping itu, perkhidmatan sampingan luar rangkaian bukan kecemasan tertentu tidak boleh dibilkan melebihi jumlah perkongsian kos dalam rangkaian mereka tidak kira sama ada pesakit menerima notis atau bersetuju dengan perkhidmatan tersebut.Ini termasuk item dan perkhidmatan berikut: anestesiologi, patologi, radiologi, neonatologi dan perkhidmatan makmal.

Pembekal di luar rangkaian juga tidak boleh menggunakan notis dan proses persetujuan jika tiada pembekal dalam rangkaian tersedia untuk memberikan item atau perkhidmatan di kemudahan itu.Setiausaha HHS mempunyai budi bicara untuk menambah atau mengalih keluar item dan perkhidmatan melalui proses pembuatan peraturan.

Dalam erti kata lain, Akta Tiada Kejutan memerlukan pelan kesihatan untuk merawat perkhidmatan luar rangkaian secara mengejut seolah-olah mereka berada dalam rangkaian apabila menentukan jumlah yang mereka caj kepada pesakit.

Perkhidmatan luar rangkaian yang mengejut boleh berlaku apabila pesakit dimasukkan untuk rawatan kecemasan atau bukan kecemasan di kemudahan perubatan dalam rangkaian dan dirawat oleh pembekal atau perkhidmatan di luar rangkaian.Ini termasuk perkhidmatan ambulans udara (tetapi bukan ambulans darat). Jurnal Persatuan Perubatan Amerika (JAMA) melaporkan bahawa satu daripada lima orang dewasa yang diinsuranskan menerima bil perubatan mengejut dalam dua tahun yang lalu, dan 18% daripada lawatan bilik kecemasan mengakibatkan sekurang-kurangnya satu bil mengejut.

Sek. 117 Akta Peruntukan Disatukan memang menubuhkan jawatankuasa untuk "(menyemak) pilihan untuk menambah baik pendedahan caj dan yuran untuk perkhidmatan ambulans darat, memaklumkan pengguna dengan lebih baik tentang pilihan insurans untuk perkhidmatan tersebut dan melindungi pengguna daripada pengebilan baki."

Perundangan itu juga mewujudkan proses timbang tara baharu untuk menentukan jumlah penanggung insurans perlu membayar pembekal di luar rangkaian.Jika pembekal tidak berpuas hati dengan pembayaran, ia boleh memulakan timbang tara.Penimbangtara mesti memilih antara tawaran akhir yang dikemukakan oleh kedua-dua pembekal dan penanggung insurans.

Ironinya, panduan teknikal yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia pada 30 September 2021, memberi amaran kepada penimbang tara No Surprises Act supaya tidak menghantar bil kejutan mereka sendiri.Menurut panduan: "Untuk tahun kalendar bermula 1 Jan. 2022, entiti IDR diperakui [penyelesaian pertikaian bebas] mesti mengenakan yuran entiti IDR diperakui tetap untuk penentuan tunggal dalam lingkungan $200-$500."

Pada 16 September 2021, HHS dan agensi lain menerbitkan notis cadangan penggubalan peraturan (NPRM) untuk melaksanakan dan menguatkuasakan peruntukan Akta Tiada Kejutan.Apabila dimuktamadkan, peraturan ini akan mewujudkan, antara lain, prosedur baharu untuk penguatkuasaan Akta Tiada Kejutan, termasuk:

 • Melaporkan keperluan mengenai perkhidmatan ambulans udara
 • Pendedahan dan keperluan pelaporan mengenai pampasan kepada ejen dan broker
 • Prosedur untuk penguatkuasaan peruntukan Akta Tiada Kejutan terhadap penyedia, kemudahan penjagaan kesihatan dan penyedia perkhidmatan ambulans udara
 • Keperluan pendedahan dan pelaporan untuk penanggung insurans kesihatan
 • Semakan kepada prosedur penguatkuasaan sedia ada

Keperluan Akta Tiada Kejutan

Seperti semua undang-undang, syaitan adalah dalam butiran, iaitu di mana keperluan dalam bentuk Peraturan Akhir daripada Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia (HHS), Jabatan Buruh, dan Jabatan Perbendaharaan, bersama-sama dengan Pejabat Pengurusan Personel (OPM), masuk.Keperluan dan maklumat tambahan mengenai Akta Tiada Kejutan boleh diakses di laman web Pusat khas untuk Medicare dan Pusat Medicaid bertajuk: Mengakhiri Bil Perubatan Mengejutkan.

Laman web ini mengandungi gambaran keseluruhan peraturan Akta Tanpa Kejutan, maklumat mengenai penyelesaian pertikaian dan penjelasan penuh tentang perlindungan baharu yang ditawarkan kepada pesakit.Panduan dikeluarkan dalam dua bahagian.

Bahagian I, dikeluarkan 13 Julai 2021, bertajuk “Keperluan Berkaitan Pengebilan Mengejut; Bahagian I," mengehadkan pengebilan baki mengejut untuk:

 • Pesakit dalam pelan kesihatan berasaskan pekerjaan atau individu yang mendapat rawatan kecemasan
 • Penjagaan tanpa kecemasan oleh pembekal luar rangkaian di kemudahan dalam rangkaian
 • Perkhidmatan ambulans udara yang disediakan oleh pembekal di luar rangkaian

Bahagian II, dikeluarkan 07 Okt. 2021—dan terbuka untuk ulasan umum sehingga 6 Dis. 2021—menyediakan perlindungan tambahan terhadap bil perubatan mengejut, termasuk:

 • Mewujudkan proses penyelesaian pertikaian bebas untuk menentukan jumlah pembayaran di luar rangkaian antara pembekal (termasuk penyedia ambulans udara) atau kemudahan dan pelan kesihatan
 • Memerlukan anggaran ikhlas barangan atau perkhidmatan perubatan untuk individu yang tidak diinsuranskan (atau membayar sendiri).
 • Menubuhkan proses penyelesaian pertikaian pembekal pesakit untuk individu yang tidak diinsuranskan (atau membayar sendiri) untuk menentukan jumlah bayaran yang perlu dibayar kepada pembekal atau kemudahan dalam keadaan tertentu
 • Menyediakan cara untuk merayu keputusan pelan kesihatan tertentu

Bersama-sama, peraturan ini meletakkan asas untuk menyediakan perlindungan kepada pengguna terhadap pengebilan mengejut, yang bermula pada 1 Januari 2022.

Di bawah Akta Tanpa Mengejutkan, Adakah Saya Akan Membayar Baki Semasa Syarikat Insurans Saya dan Doktor Saya Bertengkar Tentang Jumlah?

Tidak.Sebagai pesakit, anda hanya akan bertanggungjawab untuk jumlah perkongsian kos biasa dalam rangkaian dan deduktibel anda.

Bagaimanakah Akta Tanpa Kejutan Meningkatkan Ketelusan dalam Sistem Penjagaan Kesihatan?

Akta Tiada Kejutan meningkatkan ketelusan dalam tiga cara:

 1. Ia memerlukan penanggung insurans dan pembekal untuk mengekalkan maklumat direktori pembekal yang terkini.
 2. Ia memerlukan penanggung insurans untuk mendedahkan deduktibel dalam rangkaian dan luar rangkaian serta had keluar dari poket.
 3. Ia memerlukan kedua-dua penanggung insurans dan pembekal untuk menyediakan pesakit dengan anggaran kos ikhlas sebelum perkhidmatan perubatan.

Apakah Pernyataan Akta Tanpa Kejutan Mengenai Ambulans Udara?

Di bawah Akta Tiada Kejutan, jika anda diservis oleh ambulans udara di luar rangkaian, anda hanya boleh dicaj amaun perkongsian kos dalam rangkaian.Secara khusus, anda tidak boleh dibentangkan dengan "bil baki" untuk perbezaan antara perkongsian kos dalam rangkaian dan luar rangkaian.