KDNK Per Kapita

Apakah KDNK Per Kapita?

Keluaran dalam negara kasar (KDNK) per kapita ialah metrik kewangan yang memecahkan keluaran ekonomi sesebuah negara bagi setiap orang dan dikira dengan membahagikan KDNK sesebuah negara dengan penduduknya.

Pengambilan Utama

  • Keluaran dalam negara kasar per kapita mengukur keluaran ekonomi negara bagi setiap orang dan dikira dengan membahagikan KDNK sesebuah negara dengan penduduknya.
  • Ia adalah ukuran global untuk mengukur kemakmuran negara dan digunakan oleh ahli ekonomi, bersama dengan KDNK, untuk menganalisis kemakmuran negara berdasarkan pertumbuhan ekonominya.
  • Ia sering dianalisis bersama KDNK, yang membolehkan ahli ekonomi memantau produktiviti negara mereka sendiri dengan orang lain.
  • Menganalisis KDNK per kapita global memberikan gambaran tentang kemakmuran dan perkembangan ekonomi global.
  • Negara kecil, kaya dan negara perindustrian yang lebih maju cenderung mempunyai KDNK per kapita tertinggi.

Memahami KDNK Per Kapita

KDNK per kapita ialah ukuran global untuk mengukur kemakmuran negara dan digunakan oleh ahli ekonomi untuk menganalisis kemakmuran sesebuah negara berdasarkan pertumbuhan ekonominya.

Terdapat beberapa cara untuk menganalisis kekayaan dan kemakmuran negara.KDNK per kapita adalah yang paling universal kerana komponennya dijejaki secara berkala pada skala global, memberikan kemudahan pengiraan dan penggunaan.Pendapatan per kapita ialah satu lagi ukuran untuk analisis kemakmuran global, walaupun ia kurang digunakan secara meluas.

Pada tafsiran paling asasnya, KDNK per kapita menunjukkan berapa banyak nilai pengeluaran ekonomi yang boleh dikaitkan dengan setiap warganegara.Sebagai alternatif, ini diterjemahkan kepada ukuran kekayaan negara kerana nilai pasaran KDNK bagi setiap orang juga mudah digunakan sebagai ukuran kemakmuran.

KDNK Per Kapita lwn.Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)

KDNK itu sendiri adalah ukuran utama produktiviti ekonomi sesebuah negara.KDNK sesebuah negara menunjukkan nilai pasaran barangan dan perkhidmatan yang dihasilkannya.Di Amerika Syarikat, Biro Analisis Ekonomi (BEA) melaporkan KDNK setiap suku tahun.

Pakar ekonomi memantau laporan suku tahunan ini dengan teliti untuk suku ke suku tahun dan angka pertumbuhan tahunan yang boleh membantu mereka menganalisis kesihatan keseluruhan ekonomi.Penggubal undang-undang menggunakan KDNK semasa membuat keputusan dasar fiskal.KDNK juga boleh mempengaruhi bank pusat apabila mereka membuat keputusan mengenai perjalanan dasar monetari masa hadapan.

KDNK per kapita sering dianalisis bersama KDNK.Ahli ekonomi menggunakan metrik ini untuk melihat kedua-dua produktiviti domestik negara mereka sendiri dan juga produktiviti negara lain.KDNK per kapita mempertimbangkan KDNK negara dan penduduknya.Oleh itu, adalah penting untuk memahami cara setiap faktor menyumbang kepada hasil keseluruhan dan cara setiap faktor mempengaruhi pertumbuhan KDNK per kapita.

$59,115

KDNK benar per kapita untuk Q2 2022—penurunan 0.3% daripada suku sebelumnya dan peningkatan 1.3% daripada tahun sebelumnya.

Aplikasi KDNK Per Kapita

Kerajaan boleh menggunakan KDNK per kapita untuk memahami bagaimana ekonomi berkembang dengan penduduknya.Analisis KDNK per kapita pada peringkat nasional boleh memberikan pandangan tentang pengaruh penduduk domestik sesebuah negara.Secara keseluruhannya, adalah penting untuk melihat sumbangan setiap pembolehubah untuk memahami bagaimana ekonomi berkembang atau menguncup dari segi rakyatnya.Terdapat beberapa perhubungan berangka yang mempengaruhi KDNK per kapita.

Jika KDNK per kapita sesebuah negara berkembang dengan tahap penduduk yang stabil, ia berpotensi disebabkan oleh kemajuan teknologi yang menghasilkan lebih banyak dengan tahap penduduk yang sama.Sesetengah negara mungkin mempunyai KDNK per kapita yang tinggi tetapi populasi kecil yang biasanya bermakna mereka telah membina ekonomi sara diri berdasarkan banyak sumber khas.

Sesebuah negara mungkin mempunyai pertumbuhan ekonomi yang konsisten tetapi jika penduduknya berkembang lebih cepat daripada KDNKnya, pertumbuhan KDNK per kapita akan menjadi negatif.Ini bukan masalah bagi kebanyakan ekonomi yang mantap, kerana walaupun kadar pertumbuhan ekonomi yang perlahan masih boleh mengatasi kadar pertumbuhan penduduk mereka.Walau bagaimanapun, negara yang mempunyai tahap KDNK per kapita yang rendah pada permulaannya—termasuk banyak negara di Afrika—boleh mempunyai populasi yang meningkat pesat dengan pertumbuhan KDNK yang sedikit, mengakibatkan hakisan taraf hidup yang berterusan.

Analisis global KDNK per kapita membantu memberikan pandangan yang setanding tentang kemakmuran ekonomi dan perkembangan ekonomi di seluruh dunia.Kedua-dua KDNK dan penduduk adalah faktor dalam persamaan per kapita.Ini bermakna negara yang mempunyai KDNK tertinggi mungkin atau mungkin tidak mempunyai KDNK per kapita tertinggi.Negara juga mungkin melihat peningkatan ketara dalam KDNK per kapita apabila mereka menjadi lebih maju melalui kemajuan teknologi.Teknologi boleh menjadi faktor revolusioner yang membantu negara meningkatkan kedudukan per kapita dengan tahap populasi yang stabil.

Menurut data Bank Dunia, KDNK per kapita global meningkat sebanyak purata 4.8% pada 2021.Ekonomi seperti China dan India telah mencapai kadar pertumbuhan KDNK per kapita jauh melebihi purata global pada abad ke-21 walaupun populasi mereka melebihi satu bilion orang setiap satu, hasil daripada pembaharuan kewangan yang dimulakan oleh China pada akhir 1970-an dan India pada pertengahan- 1990-an.

Negara Dengan KDNK Per Kapita Tertinggi

Di bawah ialah 10 negara teratas dengan KDNK per kapita tertinggi setakat April 2022, menurut Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF).

KDNK Per Kapita (dalam ribuan)
Negara KDNK per kapita (USD)
Luxembourg $135.05
Ireland $101.51
Norway $99.48
Switzerland $96.39
Qatar $84.51
Brunei Darussalam $79.58
Amerika Syarikat $76.03
Iceland $74.42
Denmark $68.09
Australia $67.46

Kebanyakan negara dalam senarai mempunyai populasi yang agak kecil.Luxembourg, di bahagian atas senarai, mempunyai salah satu populasi terkecil kira-kira 650,000 orang.Kebanyakan negara berpenduduk kecil adalah pengeksport tenaga, pusat kewangan serantau, dan kuasa perniagaan eksport.

Ramalan KDNK Per Kapita

IMF menyediakan tinjauan tetap mengenai pertumbuhan global dengan pandangan tentang KDNK dan KDNK per kapita yang dikemas kini dalam pemeta datanya.Ia menjangkakan sedikit perubahan dalam penarafan sepuluh negara teratas kerana data pertumbuhan yang lembap menjadi arah aliran di seluruh dunia.

IMF menjangkakan ekonomi global akan perlahan berikutan pemulihan daripada pandemik coronavirus.Laporan Januari 2022 mengunjurkan pertumbuhan KDNK di seluruh dunia sebanyak 4.4% pada 2022 selepas mencatatkan pertumbuhan 5.9% pada 2021.Tinjauan itu diturunkan kepada 3.2% dalam laporan Julai 2022, yang juga meramalkan pertumbuhan untuk 2023 pada 2.9% hasil daripada kesan berterusan wabak dan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine.

Bagaimana Anda Mengira KDNK Per Kapita?

Formula untuk mengira KDNK per kapita ialah keluaran dalam negara kasar negara dibahagikan dengan penduduknya.Pengiraan ini mencerminkan taraf hidup sesebuah negara.

Negara manakah yang mempunyai KDNK Per Kapita Tertinggi?

Negara yang mempunyai KDNK per kapita tertinggi ialah Luxembourg, Ireland, dan Norway.

Apakah Perbezaan Antara KDNK Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita?

KDNK per kapita mengukur pengeluaran ekonomi sesebuah negara bagi setiap orang.Ia bertujuan untuk menentukan kemakmuran negara dengan pertumbuhan ekonomi setiap orang di negara tersebut.Pendapatan per kapita mengukur jumlah wang yang diperoleh setiap orang dalam sesebuah negara.Metrik ini bertujuan untuk menilai purata pendapatan setiap orang untuk wilayah tertentu untuk menentukan taraf hidup dan kualiti hidup penduduk.

Negara manakah yang mempunyai KDNK Per Kapita Terendah?


Daripada negara yang mana IMF menerbitkan data, Burundi mempunyai KDNK per kapita terendah.Ia didahului oleh Sudan Selatan dan Madagascar dalam senarai IMF.