Nisbah Pantas

Apakah Nisbah Pantas?

Nisbah pantas ialah penunjuk kedudukan mudah tunai jangka pendek syarikat dan mengukur keupayaan syarikat untuk memenuhi obligasi jangka pendeknya dengan aset paling cairnya.

Memandangkan ia menunjukkan keupayaan syarikat untuk menggunakan segera aset hampir tunainya (aset yang boleh ditukar dengan cepat kepada tunai) untuk membayar liabiliti semasanya, ia juga dipanggil nisbah ujian asid."Ujian asid" ialah istilah slanga untuk ujian pantas yang direka untuk menghasilkan keputusan segera.

Pengambilan Utama

 • Nisbah pantas mengukur kapasiti syarikat untuk membayar liabiliti semasa tanpa perlu menjual inventorinya atau mendapatkan pembiayaan tambahan.
 • Nisbah pantas dianggap sebagai ukuran yang lebih konservatif daripada nisbah semasa, yang merangkumi semua aset semasa sebagai perlindungan untuk liabiliti semasa.
 • Nisbah pantas dikira dengan membahagikan aset paling cair syarikat seperti tunai, setara tunai, sekuriti boleh pasar dan akaun belum terima dengan jumlah liabiliti semasa.
 • Aset semasa khusus seperti prabayar dan inventori dikecualikan kerana aset tersebut mungkin tidak begitu mudah ditukar kepada tunai atau mungkin memerlukan diskaun yang besar untuk dibubarkan.
 • Lebih tinggi hasil nisbah, lebih baik kecairan dan kesihatan kewangan syarikat; semakin rendah nisbah, semakin besar kemungkinan syarikat akan bergelut dengan membayar hutang.
2:02

Apakah Nisbah Pantas?

Memahami Nisbah Pantas

Nisbah pantas mengukur jumlah dolar aset cair yang tersedia berbanding jumlah dolar liabiliti semasa syarikat.Aset cair ialah aset semasa yang boleh ditukar dengan cepat kepada tunai dengan impak minimum ke atas harga yang diterima dalam pasaran terbuka, manakala liabiliti semasa ialah hutang atau obligasi syarikat yang perlu dibayar kepada pemiutang dalam tempoh satu tahun.

Keputusan 1 dianggap sebagai nisbah cepat biasa.Ia menunjukkan bahawa syarikat itu dilengkapi sepenuhnya dengan aset yang cukup tepat untuk dibubarkan serta-merta bagi membayar liabiliti semasanya.Syarikat yang mempunyai nisbah cepat kurang daripada 1 mungkin tidak dapat membayar sepenuhnya liabiliti semasanya dalam jangka pendek, manakala syarikat yang mempunyai nisbah cepat lebih tinggi daripada 1 boleh menyingkirkan liabiliti semasanya dengan serta-merta.Sebagai contoh, nisbah cepat 1.5 menunjukkan bahawa syarikat mempunyai $1.50 aset cair yang tersedia untuk menampung setiap $1 liabiliti semasanya.

Walaupun nisbah berasaskan nombor tersebut menawarkan cerapan tentang daya maju dan aspek tertentu perniagaan, nisbah tersebut mungkin tidak memberikan gambaran lengkap tentang kesihatan keseluruhan perniagaan.Adalah penting untuk melihat langkah-langkah lain yang berkaitan untuk menilai gambaran sebenar kesihatan kewangan syarikat.

Semakin tinggi nisbah cepat, lebih baik kecairan dan kesihatan kewangan syarikat, tetapi penting untuk melihat langkah-langkah lain yang berkaitan untuk menilai keseluruhan gambaran kesihatan kewangan syarikat.

Formula untuk Nisbah Pantas

Terdapat beberapa cara berbeza untuk mengira nisbah cepat.Pendekatan yang paling biasa ialah menambah aset yang paling cair dan membahagikan jumlah dengan liabiliti semasa:

Nisbah Pantas = "Aset Pantas" / Liabiliti Semasa

Aset cepat ditakrifkan sebagai aset semasa paling cair yang boleh ditukar dengan wang tunai dengan mudah.Bagi kebanyakan syarikat, aset pantas dihadkan kepada beberapa jenis aset sahaja:

Aset Pantas = Tunai + Kesetaraan Tunai + Sekuriti Boleh Pasar + Akaun Belum Terima Bersih

Bergantung pada jenis aset semasa yang dimiliki oleh syarikat pada kunci kira-kiranya, syarikat juga boleh mengira aset cepat dengan menolak aset semasa tidak cair daripada kunci kira-kiranya.Sebagai contoh, pertimbangkan bahawa inventori dan perbelanjaan prabayar mungkin tidak mudah atau cepat ditukar kepada tunai, syarikat mungkin mengira aset pantas seperti berikut:

Aset Pantas = Jumlah Aset Semasa - Inventori - Perbelanjaan Prabayar

Tidak kira kaedah mana yang digunakan untuk mengira aset cepat, pengiraan untuk liabiliti semasa adalah sama seperti semua liabiliti semasa dimasukkan dalam formula.

Komponen Nisbah Pantas

Tunai

Wang tunai adalah antara bahagian yang lebih lurus ke hadapan daripada nisbah cepat.Sebuah syarikat harus berusaha untuk menyelaraskan baki tunai mereka dengan penyata bank bulanan yang diterima daripada institusi kewangan mereka.Komponen tunai ini mungkin termasuk wang tunai dari negara asing yang diterjemahkan kepada satu denominasi.

Kesetaraan Tunai

Kesetaraan tunai selalunya merupakan lanjutan tunai kerana akaun ini sering menempatkan pelaburan dengan risiko yang sangat rendah dan kecairan yang tinggi.Kesetaraan tunai selalunya termasuk tetapi mungkin tidak semestinya terhad kepada bil Perbendaharaan, sijil deposit (dengan mengambil kira pilihan/yuran untuk memecahkan CD), penerimaan jurubank, kertas komersial korporat atau instrumen pasaran wang lain.

Dalam penerbitan oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), aset digital seperti mata wang kripto atau token digital mungkin tidak dilaporkan sebagai tunai atau setara tunai.

Sekuriti Boleh Pasar

Sekuriti boleh pasar, biasanya bebas daripada kebergantungan terikat masa sedemikian.Walau bagaimanapun, untuk mengekalkan ketepatan dalam pengiraan, seseorang harus mempertimbangkan hanya jumlah yang sebenarnya diterima dalam 90 hari atau kurang di bawah terma biasa.Pembubaran awal atau pengeluaran awal aset seperti sekuriti berfaedah boleh membawa kepada penalti atau nilai buku terdiskaun.

Akaun Belum Terima Bersih

Sama ada akaun belum terima ialah sumber tunai yang cepat dan sedia kekal sebagai topik yang boleh dipertikaikan dan bergantung pada syarat kredit yang diberikan oleh syarikat kepada pelanggannya.Syarikat yang memerlukan bayaran pendahuluan atau membenarkan hanya 30 hari kepada pelanggan untuk pembayaran akan berada dalam kedudukan mudah tunai yang lebih baik daripada syarikat yang memberikan 90 hari.

Sebaliknya, syarikat boleh merundingkan penerimaan pantas pembayaran daripada pelanggannya dan mendapatkan tempoh pembayaran yang lebih panjang daripada pembekalnya, yang akan mengekalkan liabiliti pada buku lebih lama.Dengan menukar akaun belum terima kepada tunai dengan lebih pantas, ia mungkin mempunyai nisbah cepat yang lebih sihat dan dilengkapi sepenuhnya untuk membayar liabiliti semasanya.

Jumlah baki akaun belum terima hendaklah dikurangkan dengan anggaran jumlah belum terima belum terima.Memandangkan nisbah cepat hanya mahu mencerminkan wang tunai yang mungkin ada, formula tersebut tidak seharusnya memasukkan sebarang penghutang yang tidak dijangka diterima oleh syarikat.

Liabiliti Semasa

Nisbah pantas menarik semua liabiliti semasa daripada kunci kira-kira syarikat kerana ia tidak cuba membezakan antara masa pembayaran mungkin perlu dibayar.Nisbah cepat mengandaikan bahawa semua liabiliti semasa mempunyai tarikh akhir jangka pendek.Jumlah liabiliti semasa sering dikira sebagai jumlah pelbagai akaun termasuk akaun yang perlu dibayar, upah yang perlu dibayar, bahagian semasa hutang jangka panjang dan cukai yang perlu dibayar.

Oleh kerana perbelanjaan prabayar mungkin tidak akan dikembalikan dan inventori mungkin sukar untuk ditukar dengan cepat kepada tunai tanpa diskaun produk yang teruk, kedua-duanya dikecualikan daripada bahagian aset nisbah cepat.

Nisbah Pantas lwn.Nisbah semasa

Nisbah pantas adalah lebih konservatif daripada nisbah semasa kerana ia tidak termasuk inventori dan aset semasa yang lain, yang secara amnya lebih sukar untuk diubah menjadi tunai. Nisbah pantas hanya mengambil kira aset yang boleh ditukar kepada tunai dalam tempoh masa yang singkat.Nisbah semasa, sebaliknya, mempertimbangkan inventori dan aset perbelanjaan prabayar.Dalam kebanyakan syarikat, inventori mengambil masa untuk dibubarkan, walaupun beberapa syarikat yang jarang ditemui boleh menukar inventori mereka dengan cukup pantas untuk menganggapnya sebagai aset cepat.Perbelanjaan prabayar, walaupun aset, tidak boleh digunakan untuk membayar liabiliti semasa, jadi perbelanjaan tersebut diabaikan daripada nisbah cepat.

Kelebihan dan Had Nisbah Pantas

Nisbah cepat mempunyai kelebihan sebagai anggaran yang lebih konservatif tentang kecairan syarikat.Berbanding dengan pengiraan lain yang termasuk aset yang berpotensi tidak cair, nisbah cepat selalunya merupakan penunjuk sebenar yang lebih baik bagi keupayaan tunai jangka pendek.

Nisbah cepat juga agak mudah dan mudah untuk dikira.Ia agak mudah difahami, terutamanya apabila membandingkan kecairan syarikat dengan pengiraan sasaran seperti 1.0.Nisbah pantas boleh digunakan untuk menganalisis satu syarikat dalam satu tempoh masa atau boleh digunakan untuk membandingkan syarikat yang serupa.

Terdapat beberapa kelemahan kepada nisbah cepat.Metrik kewangan tidak memberikan sebarang petunjuk tentang aktiviti aliran tunai masa hadapan syarikat.Walaupun syarikat mungkin mendapat $1 juta hari ini, syarikat itu mungkin tidak menjual barangan yang menguntungkan dan mungkin bergelut untuk mengekalkan baki tunainya pada masa hadapan.Terdapat juga pertimbangan yang perlu dibuat mengenai kecairan sebenar akaun belum terima serta sekuriti boleh pasar dalam beberapa situasi.

Nisbah Pantas

Kebaikan
 • Pendekatan konservatif untuk menganggarkan kecairan syarikat

 • Agak mudah untuk mengira

 • Semua komponen dilaporkan pada kunci kira-kira syarikat

 • Boleh digunakan untuk membandingkan syarikat merentas tempoh masa atau sektor

Keburukan
 • Tidak mengambil kira keupayaan aliran tunai masa hadapan syarikat

 • Tidak mempertimbangkan liabiliti jangka panjang (sesetengahnya mungkin perlu dibayar seawal 12 bulan dari sekarang)

 • Boleh melebih-lebihkan kebolehkutipan sebenar akaun belum terima

 • Boleh menyatakan terlalu tinggi kecairan sebenar sekuriti boleh pasar semasa kemelesetan ekonomi

Contoh Nisbah Pantas

Syarikat dagangan awam biasanya melaporkan angka nisbah cepat di bawah tajuk "Kecairan/Kesihatan Kewangan" dalam bahagian "Nisbah Utama" dalam laporan suku tahunan mereka.

Di bawah ialah pengiraan nisbah cepat berdasarkan angka yang tertera pada kunci kira-kira dua pesaing utama yang beroperasi dalam sektor industri penjagaan diri, P&G dan J&J, untuk akhir tahun fiskal pada 2021.

(dalam $juta) Procter & Gamble Johnson & Johnson
Aset Pantas (A) $15,013 $46,891
Liabiliti Semasa (B) $33,132 $45,226
Nisbah Pantas (A/B) 0.45 1.04

Dengan nisbah pantas melebihi 1.0, Johnson & Johnson nampaknya berada dalam kedudukan yang baik untuk menampung liabiliti semasanya kerana aset cairnya lebih besar daripada jumlah obligasi hutang jangka pendeknya.Procter & Gamble, sebaliknya, mungkin tidak dapat membayar obligasi semasanya hanya menggunakan aset cepat kerana nisbah cepatnya jauh di bawah 1, pada 0.45.Ini menunjukkan bahawa, tanpa mengambil kira keuntungan atau pendapatan, Johnson & Johnson nampaknya berada dalam tahap kesihatan kewangan jangka pendek yang lebih baik dari segi dapat memenuhi keperluan hutang jangka pendeknya.

Mengapa Ia Dipanggil Nisbah Pantas?

Nisbah pantas melihat hanya aset paling cair yang dimiliki oleh syarikat untuk membayar hutang dan obligasi jangka pendek.Aset cair ialah aset yang boleh ditukar kepada tunai dengan cepat dan mudah untuk membayar bil tersebut.

Mengapa Nisbah Pantas Penting?

Nisbah cepat memberitahu sejauh mana syarikat akan dapat membayar hutang jangka pendeknya dengan hanya menggunakan aset yang paling cair.Nisbah itu penting kerana ia memberi isyarat kepada pengurusan dalaman dan pelabur luar sama ada syarikat akan kehabisan wang tunai.Nisbah cepat juga memegang lebih nilai daripada nisbah kecairan lain seperti nisbah semasa kerana ia mempunyai pendekatan yang paling konservatif dalam mencerminkan bagaimana syarikat boleh mengumpul tunai.

Adakah Nisbah Pantas Lebih Tinggi Lebih Baik?

Secara umum, nisbah cepat yang lebih tinggi adalah lebih baik.Ini kerana pengangka formula (aset semasa paling cair) akan lebih tinggi daripada penyebut formula (liabiliti semasa syarikat). Nisbah pantas yang lebih tinggi menandakan bahawa syarikat boleh menjadi lebih cair dan menjana tunai dengan cepat sekiranya berlaku kecemasan.

Perlu diingat bahawa nisbah cepat yang sangat tinggi mungkin tidak lebih baik.Sebagai contoh, sebuah syarikat mungkin menggunakan baki tunai yang sangat besar.Modal ini boleh digunakan untuk menjana pertumbuhan syarikat atau melabur dalam pasaran baharu.Selalunya terdapat garis halus antara mengimbangi keperluan tunai jangka pendek dan modal perbelanjaan untuk potensi jangka panjang.

Bagaimanakah Nisbah Pantas dan Semasa Berbeza?

Nisbah pantas hanya melihat pada aset paling cair pada kunci kira-kira firma, dan oleh itu memberikan gambaran paling segera tentang kecairan yang tersedia jika diperlukan dalam keadaan yang sedikit, menjadikannya ukuran kecairan yang paling konservatif.Nisbah semasa juga termasuk aset kurang cair seperti inventori dan aset semasa lain seperti perbelanjaan prabayar.

Apa yang Berlaku jika Nisbah Pantas Menunjukkan Firma Tidak Cecair?

Dalam kes ini, krisis kecairan boleh timbul walaupun di syarikat yang sihat—jika timbul keadaan yang menyukarkan untuk memenuhi obligasi jangka pendek seperti membayar balik pinjaman mereka dan membayar pekerja atau pembekal mereka.Satu contoh krisis kecairan yang meluas dari sejarah terkini ialah krisis kredit global pada 2007-08, di mana banyak syarikat mendapati diri mereka tidak dapat memperoleh pembiayaan jangka pendek untuk membayar obligasi segera mereka.Jika pembiayaan baharu tidak ditemui, syarikat mungkin terpaksa mencairkan aset dalam penjualan kebakaran atau mendapatkan perlindungan kebankrapan.

Garisan bawah

Sebuah syarikat tidak boleh wujud tanpa aliran tunai dan keupayaan untuk membayar bilnya apabila tiba masanya.Dengan mengukur nisbah cepatnya, syarikat boleh memahami dengan lebih baik sumber yang mereka ada dalam jangka pendek sekiranya mereka perlu mencairkan aset semasa.Walaupun nisbah kecairan lain mengukur keupayaan syarikat untuk menjadi pelarut dalam jangka pendek, nisbah cepat adalah antara yang paling agresif dalam menentukan keupayaan kecairan jangka pendek.