Keluaran Dalam Negara Kasar Benar (KDNK Benar)

Apakah Keluaran Dalam Negara Kasar Benar (KDNK Benar)?

Keluaran dalam negara kasar (KDNK benar) ialah ukuran terlaras inflasi yang mencerminkan nilai semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh ekonomi pada tahun tertentu (dinyatakan dalam harga tahun asas) dan sering dirujuk sebagai KDNK harga malar, inflasi -KDNK diperbetulkan, atau KDNK dolar malar.

Pengambilan Utama

  • Keluaran dalam negara kasar (KDNK benar) ialah ukuran terlaras inflasi yang mencerminkan nilai semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh ekonomi dalam sesuatu tahun (dinyatakan dalam harga tahun asas). dan sering dirujuk sebagai "harga malar", "diperbetulkan inflasi", atau "dolar malar"KDNK.
  • KDNK benar menjadikan perbandingan KDNK dari tahun ke tahun dan dari tahun yang berbeza lebih bermakna kerana ia menunjukkan perbandingan untuk kedua-dua kuantiti dan nilai barangan dan perkhidmatan.
  • KDNK benar dikira dengan membahagikan KDNK nominal dengan deflator KDNK.
2:37

Nominal lwn.KDNK sebenar

Memahami KDNK Sebenar

KDNK benar ialah statistik makroekonomi yang mengukur nilai barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh ekonomi dalam tempoh tertentu, diselaraskan untuk inflasi.Pada asasnya, ia mengukur jumlah keluaran ekonomi negara, diselaraskan untuk perubahan harga.

Kerajaan menggunakan kedua-dua KDNK nominal dan benar sebagai metrik untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan kuasa beli dari semasa ke semasa. Ini dilakukan menggunakan deflator harga KDNK (juga dipanggil deflator harga tersirat), yang mengukur perubahan dalam harga untuk semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam bidang ekonomi.

Biro Analisis Ekonomi (BEA) menyediakan laporan suku tahunan tentang KDNK dengan statistik data tajuk yang mewakili tahap KDNK sebenar dan pertumbuhan KDNK benar.KDNK nominal juga termasuk dalam laporan suku tahunan BEA di bawah nama dolar semasa.Tidak seperti KDNK nominal, KDNK benar menyumbang kepada perubahan dalam tahap harga dan memberikan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tepat.

-0.9%

Kadar pertumbuhan KDNK benar A.S. (tahunan) pada suku kedua 2022, berbanding penurunan 1.6% pada suku pertama.

KDNK nominal lwn.KDNK sebenar

Oleh kerana KDNK ialah salah satu metrik terpenting untuk menilai aktiviti ekonomi, kestabilan dan pertumbuhan barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi, ia biasanya disemak dari dua sudut: nominal dan nyata.KDNK nominal ialah penilaian makroekonomi bagi nilai barangan dan perkhidmatan menggunakan harga semasa dalam ukurannya; ia juga dirujuk sebagai KDNK dolar semasa.

KDNK benar mengambil kira pelarasan untuk perubahan dalam inflasi.Ini bermakna jika inflasi adalah positif, KDNK benar akan lebih rendah daripada nominal, dan sebaliknya.Tanpa pelarasan KDNK sebenar, inflasi positif meningkatkan KDNK secara nominal.

KDNK benar A.S. berkembang pada penurunan sebanyak 0.9% pada suku kedua 2022 pada asas tahunan, tetapi KDNK nominal (dipanggil KDNK dolar semasa oleh BEA) meningkat pada 7.8%.

Ahli ekonomi menggunakan data tajuk KDNK sebenar BEA untuk analisis makroekonomi dan perancangan bank pusat.Perbezaan utama antara KDNK nominal dan KDNK benar ialah mengambil kira inflasi.Oleh kerana KDNK nominal dikira menggunakan harga semasa, ia tidak memerlukan sebarang pelarasan untuk inflasi.Ini menjadikan perbandingan dari suku ke suku dan tahun ke tahun lebih mudah, walaupun kurang relevan, untuk dikira dan dianalisis.

Oleh itu, KDNK benar menyediakan asas yang lebih baik untuk menilai prestasi ekonomi negara jangka panjang berbanding KDNK nominal.Menggunakan deflator harga KDNK, KDNK benar mencerminkan KDNK pada asas setiap kuantiti.Tanpa KDNK sebenar, sukar untuk mengenal pasti hanya dengan memeriksa KDNK nominal sama ada pengeluaran sebenarnya berkembang—atau ia hanya faktor kenaikan harga seunit dalam ekonomi.

Perbezaan positif dalam KDNK nominal tolak benar menandakan inflasi dan perbezaan negatif menandakan deflasi.Dalam erti kata lain, apabila nominal lebih tinggi daripada benar, inflasi berlaku dan apabila nyata lebih tinggi daripada nominal, deflasi berlaku.

Deflator harga KDNK dianggap sebagai ukuran inflasi yang lebih sesuai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daripada indeks harga pengguna (CPI) kerana ia tidak berdasarkan bakul barang tetap.

Pengiraan KDNK Sebenar

Pengiraan KDNK sebenar ialah proses kompleks yang biasanya paling baik disediakan oleh BEA.Secara amnya, pengiraan KDNK benar dilakukan dengan membahagikan KDNK nominal dengan deflator KDNK (R).

KDNK Sebenar = NominalKDNK R di mana: KDNK = Keluaran domestik kasar R = GDPdeflator mula{diselaraskan}&teks{KDNK Sebenar} = frac{teks{KDNK Nominal}}{teks{R}}&teksbf{di mana:}&teks{KDNK}=teks{Keluaran dalam negara kasar}&teks{R} =teks{ Pendeflator KDNK}dijajarkan} ,KDNK Sebenar=RNominalKDNK,di mana:KDNK=Keluaran domestik kasarR=GDPdeflator,

BEA menyediakan deflator pada setiap suku tahun.Deflator KDNK ialah ukuran inflasi sejak tahun asas (pada masa ini 2017 untuk BEA). Membahagikan KDNK nominal dengan deflator menghapuskan kesan inflasi.

Sebagai contoh, jika harga ekonomi telah meningkat sebanyak 1% sejak tahun asas, nombor mengempis ialah 1.01.Jika KDNK nominal ialah $1 juta, maka KDNK benar dikira sebagai $1,000,000 / 1.01, atau $990,099.

Apa Itu 'Sebenar'Min dalam KDNK Sebenar?

KDNK benar menjejaki jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang mengira kuantiti tetapi menggunakan harga malar yang diselaraskan untuk inflasi.Ini bertentangan dengan KDNK nominal yang tidak mengambil kira inflasi.Melaraskan harga tetap menjadikannya ukuran pengeluaran ekonomi "sebenar" untuk perbandingan epal-ke-epal dari semasa ke semasa dan antara negara.

Apakah Pengukuran KDNK Sebenar?

KDNK benar ialah ukuran larasan inflasi bagi keluaran ekonomi sesebuah negara dalam tempoh setahun.Amerika Syarikat.KDNK diukur terutamanya berdasarkan pendekatan perbelanjaan dan dikira menggunakan formula berikut: KDNK = C + G + I + NX (di mana C=penggunaan; G=perbelanjaan kerajaan; I=Pelaburan; dan NX=eksport bersih).

Bagaimanakah KDNK Benar dan Nominal Berbeza Antara Satu Sama Lain?

Dalam tempoh inflasi, KDNK benar akan lebih rendah daripada KDNK nominal.Pada masa deflasi, KDNK benar akan lebih tinggi.Ambil, sebagai contoh, negara hipotesis yang mempunyai KDNK nominal $100 Bilion pada tahun 2000, yang meningkat sebanyak 50% kepada $150 bilion menjelang 2020.Dalam tempoh masa yang sama, inflasi mengurangkan kuasa beli therelatif dolar sebanyak 50%.Hanya melihat kepada KDNK nominal, ekonomi nampaknya menunjukkan prestasi yang sangat baik, manakala KDNK sebenar yang dinyatakan dalam dolar 2000 sebenarnya menunjukkan bacaan $75 bilion, mendedahkan sebenarnya penurunan keseluruhan bersih dalam pertumbuhan ekonomi telah berlaku.Disebabkan oleh ketepatan yang lebih tinggi inilah KDNK benar digemari oleh ahli ekonomi sebagai kaedah mengukur prestasi ekonomi.

Mengapa Mengukur KDNK Sebenar Penting?

Negara yang mempunyai KDNK yang lebih besar akan mempunyai lebih banyak barangan dan perkhidmatan yang dijana di dalamnya, dan secara amnya akan mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi.Atas sebab ini, ramai rakyat dan pemimpin politik melihat pertumbuhan KDNK sebagai ukuran penting kejayaan negara, sering merujuk kepada "pertumbuhan KDNK" dan "pertumbuhan ekonomi" secara bergantian.KDNK membolehkan penggubal dasar dan bank pusat menilai sama ada ekonomi menguncup atau berkembang, sama ada ia memerlukan rangsangan atau kekangan, dan jika ancaman seperti kemelesetan atau inflasi semakin menghampiri.Dengan mengambil kira inflasi, KDNK benar adalah tolok yang lebih baik bagi perubahan dalam tahap pengeluaran dari satu tempoh ke tempoh yang lain.

Apakah Beberapa Kritikan Menggunakan KDNK?

Ramai ahli ekonomi berpendapat bahawa KDNK tidak boleh digunakan sebagai proksi untuk kejayaan ekonomi keseluruhan, kerana ia tidak mengambil kira ekonomi tidak formal, tidak mengira kerja penjagaan atau buruh domestik di rumah, mengabaikan aktiviti perniagaan ke perniagaan dan mengira kos dan pembaziran sebagai aktiviti ekonomi, antara kelemahan lain.