Pulangan Hasil – Definisi ROR

Apakah Pulangan Atas Hasil?

Pulangan atas hasil (ROR) ialah ukuran keuntungan syarikat berdasarkan jumlah hasil yang dijana.Pulangan hasil membandingkan jumlah pendapatan bersih yang dijana untuk setiap dolar hasil.

Pulangan hasil adalah salah satu metrik kewangan yang paling penting dalam mengukur keuntungan sesebuah syarikat.ROR juga membantu dalam menentukan sejauh mana pasukan pengurusan syarikat menjana jualan sambil menguruskan perbelanjaan.Pulangan hasil juga dipanggil margin untung bersih.

Pengambilan Utama

  • Pulangan atas hasil (ROR) ialah ukuran keuntungan syarikat berdasarkan jumlah hasil yang dijana.
  • Pulangan hasil membandingkan jumlah pendapatan bersih yang dijana untuk setiap dolar hasil.
  • ROR menunjukkan betapa berkesannya pengurusan syarikat menjana hasil daripada jualan sambil menguruskan perbelanjaan.

Memahami Pulangan Atas Hasil (ROR)

Pulangan hasil mewakili peratusan keuntungan yang dijana daripada hasil.Hasil ialah wang yang dijana oleh syarikat daripada penjualan barangan dan perkhidmatannya.Hasil direkodkan di bahagian atas penyata pendapatan dan merupakan nombor dari mana semua perbelanjaan dan kos ditolak untuk mencapai keuntungan atau pendapatan bersih syarikat.Dalam industri runcit, hasil juga boleh dipanggil jualan bersih atau hasil bersih kerana jumlah hasil dikurangkan dengan diskaun jualan dan pulangan barangan.

Pendapatan bersih mewakili keuntungan syarikat dan dikira dengan mengambil hasil dan menolak pelbagai kos dan perbelanjaan untuk menjalankan syarikat.Beberapa potongan daripada hasil untuk mencapai pendapatan bersih termasuk kos barang dijual, yang merupakan kos yang terlibat dalam pengeluaran, cukai, perbelanjaan operasi dan kos overhed yang dipanggil perbelanjaan jualan, am dan pentadbiran (SG&A). Pendapatan bersih terletak di bahagian bawah penyata pendapatan dan sering dirujuk sebagai garis bawah.

Pulangan hasil menunjukkan jumlah hasil yang akhirnya menjadi pendapatan bersih.Dalam erti kata lain, pendapatan bersih ialah baki hasil selepas semua kos ditolak.Pulangan hasil ialah peratusan jumlah hasil yang direkodkan sebagai keuntungan atau baki selepas semua perbelanjaan dan penolakan selesai. Formula untuk mengira pulangan hasil ditunjukkan di bawah.

Formula untuk ROR ialah

- ROR = Pendapatan bersih Pendapatan jualan teks{ROR}=frac{teks{Pendapatan bersih}}{teks{Hasil Jualan}} ROR=Pendapatan jualanPendapatan bersih,-

Cara Mengira ROR

Pendapatan bersih dibahagikan dengan hasil, yang akan menghasilkan perpuluhan.Hasilnya boleh didarab dengan 100 untuk menjadikan hasil peratusan.

Pulangan hasil menggunakan pendapatan bersih, yang dikira sebagai hasil tolak perbelanjaan.Pengiraan termasuk kedua-dua perbelanjaan yang dibayar secara tunai dan perbelanjaan bukan tunai, seperti susut nilai.Pengiraan pendapatan bersih termasuk semua aktiviti perniagaan syarikat, yang termasuk operasi harian dan item luar biasa, seperti penjualan bangunan.

Hasil mewakili jumlah hasil daripada jualan atau hasil bersih selepas rebat diberikan untuk barangan yang dipulangkan.Jika hasil bersih digunakan oleh syarikat, ia akan dikira untuk pelabur dan dilaporkan pada baris atas penyata pendapatan.

Apakah Pulangan Atas Hasil Beritahu Anda?

Pulangan hasil atau margin keuntungan bersih membantu pelabur melihat berapa banyak keuntungan yang dijana oleh syarikat daripada jualan untuk itu sambil mengambil kira kos operasi dan overhed.Dengan mengetahui berapa banyak keuntungan yang diperoleh daripada jumlah hasil, pelabur boleh menilai dan keberkesanan pengurusan.Sebuah syarikat bukan sahaja perlu menjana lebih banyak jualan dan hasil, tetapi ia juga mesti mengekalkan kos yang terkandung.Pulangan hasil memberikan kejelasan tentang hubungan antara penjanaan hasil dan pengurusan perbelanjaan.

Jika pengurusan syarikat menjana hasil, tetapi kos syarikat semakin meningkat sehingga mengatasi hasil yang diperoleh, margin keuntungan bersih akan menurun.Dalam erti kata lain, jika perbelanjaan syarikat meningkat pada kadar yang lebih cepat daripada pertumbuhan hasilnya, margin keuntungan bersih akan menurun dari semasa ke semasa.

Syarikat boleh meningkatkan pulangan hasil atau margin keuntungan dengan meningkatkan hasil, mengurangkan kos atau beberapa gabungan kedua-duanya. Syarikat juga boleh menukar campuran jualan untuk meningkatkan hasil.Campuran jualan ialah perkadaran setiap produk yang dijual oleh perniagaan, berbanding jumlah jualan.Setiap produk yang dijual mungkin memberikan tahap keuntungan yang berbeza.Dengan mengalihkan jualan kepada produk yang memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi, perniagaan boleh meningkatkan pendapatan bersih dan meningkatkan ROR.

Andaikan, sebagai contoh, kedai barangan sukan menjual sarung tangan besbol $80 yang menjana keuntungan $16 dan kayu besbol $200 yang menghasilkan keuntungan $20.Walaupun kelawar menjana lebih banyak hasil, sarung tangan menghasilkan keuntungan 20% ($16 / $80), dan kelawar hanya memperoleh keuntungan 10% ($20 / $200). Dengan mengalihkan usaha jualan dan pemasaran kedai kepada sarung tangan besbol, perniagaan boleh memperoleh lebih banyak pendapatan bersih setiap dolar jualan, yang meningkatkan ROR.

ROR syarikat membolehkan pelabur membandingkan keuntungan dari tahun ke tahun dan menilai keputusan perniagaan pengurusan syarikat.Memandangkan ROR tidak mengambil kira aset dan liabiliti syarikat, ia harus digunakan bersama dengan metrik lain semasa menilai prestasi kewangan syarikat.

ROR lwn.EPS

Apabila pengurusan membuat perubahan untuk meningkatkan ROR, keputusan syarikat juga membantu meningkatkan pendapatan sesaham (EPS). EPS ialah penunjuk keuntungan syarikat dengan membandingkan pendapatan bersih dengan bilangan saham tertunggak saham biasa.Lebih tinggi EPS, lebih menguntungkan syarikat dianggap.

EPS dikira dengan membahagikan pendapatan bersih dengan bilangan saham tertunggak saham biasa.Sebagai contoh, mari kita anggap bahawa firma memperoleh jumlah pendapatan bersih sebanyak $1 juta setahun dan mempunyai 100,000 saham saham biasa tertunggak, dan EPS ialah ($1,000,000 / 100,000 saham), atau $10 sesaham.Jika pengurusan kanan boleh meningkatkan pendapatan bersih kepada $1.2 juta, dan tiada perubahan dalam saham saham biasa, EPS meningkat kepada $12 sesaham.Peningkatan dalam pendapatan bersih juga meningkatkan ROR.Walau bagaimanapun, ROR tidak mempunyai kaitan dengan bilangan saham tertunggak.

Kedua-dua EPS dan ROR mengukur sejauh mana keuntungan yang dijana oleh syarikat.Syarikat mengeluarkan saham saham untuk menjana dana untuk melabur dalam syarikat dan mengembangkan keuntungan.Jika syarikat menjana sejumlah besar pendapatan bersih hasil daripada modal yang diterima daripada penerbitan saham saham, pengurusan syarikat akan dilihat sebagai pendapatan yang semakin meningkat dengan cekap.

Dalam erti kata lain, pendapatan sesaham menunjukkan jumlah pendapatan bersih yang telah dijana berdasarkan kuantiti saham tertunggak.Syarikat yang menjana lebih banyak pendapatan dengan bilangan saham tertunggak yang lebih sedikit daripada persaingan akan mempunyai EPS yang lebih tinggi dan dipandang lebih baik oleh pelabur.EPS membantu menunjukkan keberkesanan pengurusan menggunakan sumbernya untuk menjana keuntungan.

Walaupun EPS mengukur keuntungan yang dijana hasil daripada bilangan saham saham tertunggak, ROR mengukur keuntungan yang dijana daripada jumlah hasil yang dijana.ROR membantu untuk menunjukkan keberkesanan pengurusan syarikat dalam meningkatkan jualan sambil menguruskan kos untuk menjalankan perniagaan.Kedua-dua metrik adalah penting dan harus digunakan seiring semasa menilai prestasi kewangan syarikat.

Contoh Pulangan Atas Hasil Dunia Sebenar

Di bawah ialah penyata pendapatan untuk Apple Inc. (AAPL) untuk tahun fiskal berakhir 28 September 2019, menurut pemfailan 10-K syarikat.

  • Jualan atau hasil bersih ialah $260 bilion untuk 2019 (diserlahkan dengan warna biru).
  • Pendapatan bersih ialah $55.2 bilion untuk 2019 (diserlahkan dalam warna hijau).
  • Pulangan hasil Apple dikira dengan membahagikan pendapatan bersih $55.2 bilion dengan jumlah jualan bersih $260 bilion.
  • Pulangan hasil Apple untuk 2019 ialah 21% atau ($55.2billion÷ $260billion) x 100.
Contoh pulangan hasil dengan Apple Inc.Investopedia

Untuk menentukan sama ada pulangan hasil Apple adalah menggalakkan, pelabur harus membandingkan keputusan dengan syarikat lain dalam industri yang sama dan dalam tempoh yang sama.Pelabur juga boleh mengira ROR syarikat untuk beberapa tempoh untuk mengetahui bagaimana ROR telah menjadi arah aliran.