Pembubaran Sukarela

Apakah Pembubaran Sukarela?

Pembubaran secara sukarela ialah pembubaran dan pembubaran syarikat yang dikenakan sendiri yang telah diluluskan oleh pemegang sahamnya.Keputusan sedemikian akan berlaku apabila kepimpinan organisasi memutuskan bahawa syarikat tidak mempunyai sebab untuk terus beroperasi.Ia bukan perintah wajib oleh mahkamah.Tujuannya adalah untuk menamatkan operasi syarikat, menyelesaikan urusan kewangannya, dan membongkar struktur korporatnya dengan teratur sambil membayar balik pemiutang mengikut keutamaan yang diberikan kepada mereka.

Pengambilan Utama

  • Pembubaran secara sukarela melibatkan penamatan syarikat dengan menjual asetnya dan menyelesaikan kewajipan kewangannya yang tertunggak.
  • Tujuan pembubaran sukarela adalah untuk mengeluarkan tunai daripada perniagaan yang tidak mempunyai masa depan yang berdaya maju atau tidak mempunyai tujuan lain untuk terus beroperasi.
  • Pembubaran sedemikian tidak dimandatkan oleh mana-mana mahkamah atau badan kawal selia, tetapi ia mesti diluluskan oleh pemegang saham dan lembaga pengarah syarikat.

Memahami Pembubaran Sukarela

Resolusi pembubaran sukarela mesti dimulakan oleh lembaga pengarah atau pemilikan syarikat.Proses ini bermula selepas resolusi untuk menghentikan operasi (dengan mengandaikan bahawa operasi sedang berjalan) diluluskan oleh pemegang saham syarikat.Undi pemegang saham membenarkan pembubaran aset untuk membebaskan dana untuk membayar hutang.Pembubaran secara sukarela berbeza dengan pembubaran paksa, yang melibatkan penjualan aset atau sekuriti secara tidak sukarela untuk mewujudkan kecairan akibat situasi yang tidak dijangka atau tidak terkawal.

Sebab-sebab pembubaran sukarela adalah banyak.Ia mungkin berlaku disebabkan oleh keadaan perniagaan yang tidak menggalakkan, seperti beroperasi pada kerugian atau pasaran bergerak ke arah lain, atau pertimbangan strategi perniagaan.Pemilikan mungkin ingin mendapatkan tahap pelepasan cukai untuk menutup atau memutuskan untuk menyusun semula dan memindahkan aset kepada syarikat lain sebagai pertukaran untuk pemilikan atau pegangan ekuiti dalam syarikat yang memperoleh.

Dalam sesetengah kes, syarikat pembubaran hanya dimaksudkan untuk wujud untuk tempoh masa yang terhad atau untuk tujuan tertentu yang telah dipenuhi.Ia juga boleh disebabkan oleh pemergian ahli syarikat utama, yang menyebabkan pemegang saham memutuskan untuk tidak meneruskan operasi.

Proses Pembubaran Sukarela

Di Amerika Syarikat, pembubaran sukarela mungkin bermula dengan berlakunya peristiwa seperti yang ditentukan oleh lembaga pengarah syarikat.Dalam kes sedemikian, pelikuidasi yang menjawab kepada pemegang saham dan pemiutang dilantik.Jika syarikat pelarut, pemegang saham boleh menyelia pembubaran sukarela.Jika syarikat tidak pelarut, pemiutang dan pemegang saham boleh mengawal proses pembubaran dengan mendapatkan perintah mahkamah.Melainkan Pengawal Mata Wang mengetepikan keperluan ini, pemegang saham yang memiliki dua pertiga daripada saham syarikat mesti mengundi memihak kepada pembubaran sukarela.

Pembubaran sukarela di United Kingdom dibahagikan kepada dua kategori.Salah satunya ialah pembubaran sukarela pemiutang, yang berlaku di bawah keadaan insolvensi korporat.Yang lain ialah pembubaran sukarela ahli, yang hanya memerlukan pengisytiharan kebankrapan korporat.Di bawah kategori kedua, firma adalah pelarut tetapi perlu mencairkan asetnya untuk memenuhi obligasinya yang akan datang.Pemegang saham yang memiliki tiga perempat daripada saham syarikat mesti mengundi memihak kepada resolusi pembubaran sukarela untuk usul itu diluluskan.

Apakah Pembubaran Sukarela?

Pembubaran secara sukarela melibatkan penggulungan hal ehwal syarikat dan penjualan asetnya, yang membiayai penyelesaian hutangnya.Ia mengakibatkan pembubaran syarikat.

Siapa yang Mengadakan Pembubaran Sukarela?

Pemilikan syarikat atau lembaga pengarah mesti memulakan proses, tetapi secara amnya keputusan mesti diluluskan melalui undian mereka yang memegang sama ada dua pertiga daripada saham syarikat (A.S.) atau tiga perempat daripadanya (United Kingdom). .

Mengapa Syarikat Memilih Pembubaran Sukarela?

Sebabnya adalah banyak, daripada keadaan perniagaan yang tidak menguntungkan yang mengancam masa depan syarikat kepada kehilangan seorang tokoh penting yang pemilik tidak fikir ia boleh bertahan tanpanya.Syarikat mungkin telah direka bentuk untuk menjalankan perniagaan hanya untuk tempoh masa yang ditetapkan atau untuk tujuan tertentu yang telah dipenuhi.Syarikat itu juga boleh mendapatkan pelepasan cukai atau ingin menyusun semula dan memindahkan aset kepada syarikat lain.

Garisan bawah

Pembubaran sukarela ialah proses di mana syarikat berhenti menjalankan perniagaan tanpa perintah mahkamah yang memerlukan pembubaran.Proses ini sedikit berbeza di A.S. dan U.K., tetapi kedua-duanya memerlukan lembaga pengarah memulakan proses tersebut dan peratusan pemegang saham tertentu meluluskannya.Bergantung pada keadaan, pemiutang syarikat juga mungkin terlibat dalam menghasut atau menjalankan pembubaran.