Definitie van continue audit

Wat is een continue audit?

Een continue audit is een intern proces dat voortdurend de boekhoudpraktijken, risicobeheersing, naleving, informatietechnologiesystemen en bedrijfsprocedures onderzoekt.Continue audits zijn meestal technologiegedreven en ontworpen om foutcontrole en gegevensverificatie in realtime te automatiseren.

Een continu-auditgestuurd systeem genereert alarmtriggers die een melding geven over anomalieën en fouten die door het systeem zijn gedetecteerd.

Belangrijkste leerpunten

 • Voortdurende controle vereist de voortdurende beoordeling van boekhoudpraktijken en risicobeheersing.
 • Deze controlepraktijk helpt de doeltreffendheid van de controles voortdurend te beoordelen.
 • Doorlopende audits worden meestal gebruikt wanneer nieuwe procedures worden geïmplementeerd als een manier om de effectiviteit te volgen.

Inzicht in continue audits

Een interne auditafdeling heeft normaal gesproken een vast schema om haar werk te doen, of dit nu maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks is.Een individu of team brengt in elk gebied tijd door om informatie te verzamelen, gegevens te beoordelen en te analyseren, en hun rapporten te publiceren voor het management en het auditcomité van de Raad van Bestuur.Een continue audit wordt geïmplementeerd via technologie, en deze minilogboeken helpen de interne auditor(s) tussen hun regelmatig geplande formele audits door.

Continue controle vs.Computerondersteunde controle

Continue auditing moet niet worden verward met computerondersteunde auditing.Bij computer-aided auditing wordt de auditor gewoon bijgestaan ​​door technologie, zoals spreadsheets, om een ​​periodieke audit uit te voeren.Computerondersteunde auditing wordt uitsluitend aangestuurd door de auditor, terwijl continue auditing bedoeld is om automatisch te worden uitgevoerd met regelmatige strakke tussenpozen.

Wanneer continue audits gebruiken?

Veel interne audits worden uitgevoerd maanden nadat een bedrijfsactiviteit heeft plaatsgevonden, maar dit soort audits voor bepaalde processen duren te lang om van echte waarde te zijn.Doorlopende audits worden uitgevoerd om vaker risicobeoordelingen en controlecontroles mogelijk te maken; ze worden meestal gebruikt wanneer een nieuwe standaard of procedure wordt geïmplementeerd.Het continue karakter van de audit maakt effectievere en directere beoordelingen mogelijk.

Voor- en nadelen van continue audits

Een continue audit is nuttig om ongebruikelijke of niet-conforme activiteiten in meerdere delen van een bedrijf te signaleren en ervoor te zorgen dat vastgestelde procedures worden gevolgd.Op de crediteurenafdeling kan het systeem voor continue controle bijvoorbeeld voorkomen dat een ongeautoriseerd bedrag naar een leverancier wordt verzonden.Op de afdeling boekhouding of juridische zaken kan het controleren of een vereiste indiening bij de Securities and Exchange Commission (SEC) vóór een deadline moet worden verzonden.

Pluspunten
 • Ongewone/niet-conforme activiteit markeren

 • Monitoring voor cyberaanvallen

 • Efficiëntie bevorderen

 • Het beoordelen van de implementatie van nieuwe normen en procedures

nadelen
 • Kosten eerste installatie

 • Risico van overmatig vertrouwen op het systeem

De continue auditfunctie kan controleren of de computernetwerken van het bedrijf zijn voorbereid op mogelijke cyberaanvallen.Deze en meer taken van de continue audit bevorderen de efficiëntie in een organisatie en minimaliseren of elimineren volledige schendingen van procedures of processen die haar zouden kunnen blootstellen aan financiële of wettelijke aansprakelijkheid.

De nadelen van een continue audit zijn met name de initiële opstartkosten en, misschien, een te grote afhankelijkheid van het systeem in sommige gebieden van de bedrijfsactiviteiten waar menselijke tussenkomst nodig zou zijn.

Welke drie belangrijkste belanghebbenden profiteren van een continue audit?

Doorlopende auditprocessen komen de belangrijkste belanghebbenden ten goede, waaronder de raad van bestuur, het management en interne auditors.Door een verhoogde detectie en monitoring kan de raad van bestuur verzekerd zijn van interne controles op bedrijfsbreed niveau.Het management kan actuele informatie gebruiken om hun dagelijkse verantwoordelijkheden te verbeteren.De interne auditafdeling kan problemen eerder aanpakken en corrigeren voorafgaand aan een externe audit.

Wat zijn de zeven stappen voor continue auditing?

Volgens de Journal of Accountancy zijn de zeven stappen om continue auditing te handhaven:

 1. Prioriteitsgebieden vaststellen
 2. Identificeer controleregels
 3. Bepaal de procesfrequentie
 4. Configureer parameters en voer uit
 5. Resultaten beheren en opvolgen
 6. Rapporteer regels
 7. Beoordelen van opkomend risico en toevoegen aan register

Moet het implementeren van een continu auditproces duur zijn?

Nee, u kunt beginnen met het implementeren van een continu auditproces met eenvoudige tools, zoals Access of Excel.

Het komt neer op

Doorlopende audits kunnen managers, raden van bestuur en interne auditors in realtime voorzien van een constante stroom van informatie over de financiële status van een bedrijf en zijn bedrijfs- en nalevingsprocessen.Het kan een belangrijke beveiliging zijn tegen cyberaanvallen en uitgaven die niet voldoen aan de bedrijfsrichtlijnen.Het is vooral handig wanneer een nieuwe standaard of procedure wordt geïmplementeerd.