Schuld-tot-bbp-ratio

Wat is de verhouding tussen schuld en bbp?

De schuld-tot-bbp-ratio is de maatstaf die de overheidsschuld van een land vergelijkt met zijn bruto binnenlands product (bbp). Door te vergelijken wat een land verschuldigd is met wat het produceert, geeft de schuld-tot-bbp-ratio op betrouwbare wijze aan dat dat specifieke land in staat is om zijn schulden terug te betalen.Deze ratio, vaak uitgedrukt als een percentage, kan ook worden geïnterpreteerd als het aantal jaren dat nodig is om schulden terug te betalen als het BBP volledig wordt besteed aan schuldaflossing.

Belangrijkste leerpunten

 • De schuldquote is de verhouding tussen de staatsschuld van een land en het bruto binnenlands product (bbp).
 • De schuld-tot-bbp-ratio kan ook worden geïnterpreteerd als het aantal jaren dat nodig zou zijn om de schuld terug te betalen als het bbp zou worden gebruikt voor terugbetaling.
 • Hoe hoger de schuldquote, hoe kleiner de kans dat het land zijn schuld zal terugbetalen en hoe groter het risico op wanbetaling, wat kan leiden tot financiële paniek op de binnenlandse en internationale markten.
1:08

Schuld-tot-bbp-ratio

Formule en berekening voor de schuld-bbp-ratio

De schuldquote wordt berekend met de volgende formule:

Schuld naar BBP = TotalDebtofLand Totaal BBPvanLand begin{aligned} &text{Debt to GDP} = frac{ text{Total Debt of Country} }{ text{Total GDP of Country} } end{aligned} Schuld naar BBP=Totaal BBPvanLandTotalDebtofLand

Een land dat in staat is rente op zijn schuld te blijven betalen - zonder herfinanciering en zonder de economische groei te belemmeren - wordt over het algemeen als stabiel beschouwd.Een land met een hoge schuld/bbp-ratio heeft doorgaans problemen met het afbetalen van externe schulden (ook wel "overheidsschulden" genoemd), dit zijn alle tegoeden die verschuldigd zijn aan externe geldschieters.In dergelijke scenario's zijn schuldeisers geneigd om hogere rentetarieven te vragen bij het uitlenen.

Extravagant hoge schuld/bbp-ratio's kunnen crediteuren ervan weerhouden om helemaal geld uit te lenen.

Wat de schuld-tot-bbp-ratio u kan vertellen

Wanneer een land zijn schulden niet nakomt, veroorzaakt dit vaak financiële paniek op zowel de binnenlandse als de internationale markten.In de regel geldt dat hoe hoger de schuldquote van een land stijgt, hoe groter het risico op wanbetaling wordt.

Hoewel regeringen ernaar streven hun schuldquote te verlagen, kan dit moeilijk zijn in perioden van onrust, zoals oorlogstijd of economische recessie.In dergelijke uitdagende klimaten hebben overheden de neiging om meer te lenen om de groei te stimuleren en de totale vraag te stimuleren.Deze macro-economische strategie wordt toegeschreven aan de keynesiaanse economie.

Economen die de moderne monetaire theorie (MMT) aanhangen, beweren dat soevereine naties die in staat zijn om hun eigen geld bij te drukken nooit failliet kunnen gaan, omdat ze simpelweg meer fiat-valuta kunnen produceren om schulden af ​​te lossen.Deze regel is echter niet van toepassing op landen die hun monetair beleid niet beheersen, zoals landen van de Europese Unie (EU), die op de Europese Centrale Bank (ECB) moeten vertrouwen om euro's uit te geven.

Goed versusSlechte schuld/bbp-ratio's

Uit een onderzoek van de Wereldbank bleek dat landen met een schuldquote van meer dan 77% gedurende langere perioden een aanzienlijke vertraging van de economische groei ervaren.Het is duidelijk dat elk procentpunt van de schuld boven dit niveau landen 0,017 procentpunt aan economische groei kost.Dit fenomeen is zelfs nog meer uitgesproken in opkomende markten, waar elk extra procentpunt schuld van meer dan 64% jaarlijks de groei met 0,02% vertraagt.

124,7%

Amerikaanse schuld in verhouding tot het bbp voor het eerste kwartaal van 2022 – bijna een verdubbeling van het niveau van begin 2008 maar lager dan het hoogste punt ooit van 135,9% in het tweede kwartaal van 2020.

De VS hebben sinds het eerste kwartaal van 2009 een schuld ten opzichte van het bbp van meer dan 77%.Om deze cijfers in perspectief te plaatsen: aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1946, was de hoogste schuldquote van de VS eerder 106%.

De schuldniveaus daalden geleidelijk vanaf hun piek van na de Tweede Wereldoorlog, voordat ze in de jaren zeventig tussen de 31% en 40% kwamen te liggen en uiteindelijk een historisch dieptepunt van 23% bereikten in 1974.De ratio's zijn sinds 1980 gestaag gestegen en zijn toen sterk gestegen na de subprime-huisvestingscrisis van 2007 en de daaropvolgende financiële ineenstorting.

De historische studie uit 2010, getiteld "Growth in a Time of Debt", uitgevoerd door de Harvard-economen Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff, schetste een somber beeld voor landen met een hoge schuldquote.Een evaluatie van het onderzoek uit 2013 identificeerde echter codeerfouten, evenals de selectieve uitsluiting van gegevens, die naar verluidt ertoe leidden dat Reinhart en Rogoff verkeerde conclusies trokken.

Speciale overwegingen

De Amerikaanse overheid financiert haar schuld door de uitgifte van U.S.Treasuries, die algemeen worden beschouwd als de veiligste obligaties op de markt.De landen en regio's met de 10 grootste belangen van de V.S.Treasuries (vanaf mei 2022) zijn als volgt:

 1. Japan: $1,21 biljoen
 2. China: $981 miljard
 3. Verenigd Koninkrijk: $ 634 miljard
 4. Zwitserland: $ 294 miljard
 5. Kaaimaneilanden: $ 293 miljard
 6. Luxemburg: $292 miljard
 7. Ierland: $ 289 miljard
 8. België: $ 268 miljard
 9. Frankrijk: $ 244 miljard
 10. Brazilië: $ 233 miljard
 11. Taiwan: $ 231 miljard

Wat is het belangrijkste risico van een hoge schuld/bbp-ratio?

Hoge schuld/bbp-ratio's kunnen een belangrijke indicator zijn van een verhoogd wanbetalingsrisico voor een land.In gebreke blijven van landen kan wereldwijd financiële gevolgen hebben.

Hoe kijkt de moderne monetaire theorie (MMT) naar de staatsschuld?

De moderne monetaire theorie (MMT) suggereert dat soevereine landen niet afhankelijk hoeven te zijn van belastingen of leningen voor uitgaven, aangezien ze zoveel kunnen afdrukken als ze nodig hebben.Omdat hun budget niet beperkt is, zoals bij reguliere huishoudens het geval is, wordt hun beleid niet bepaald door de angst voor een oplopende staatsschuld.

Welke landen hebben de hoogste schuld-tot-bbp-ratio's?


Van de landen waarvoor het IMF over gegevens beschikte, had Venezuela in 2020 de hoogste schuldquote van de overheid, namelijk 304%.Daarna volgde Japan, met een stand van 254%.De VS stond op de zesde plaats met een schuldquote van 134%.