Euro Overnight Index Gemiddelde (EONIA)

Wat is het gemiddelde van de Euro Overnight Index (EONIA)?

De Euro Overnight Index Average (EONIA) is de gemiddelde overnight-referentierente waarvoor Europese banken elkaar leningen verstrekken in euro's.De EONIA is de rentevoet voor eendagsleningen tussen Europese banken en wordt beschouwd als een interbancaire rente.Europese hervormingen van de regelgeving hebben er echter toe geleid dat de EONIA-rente per januari 2022 is vervangen door de ESTER (Euro Short-Term Rate).

Belangrijkste leerpunten

  • De Euro Overnight Index Average (EONIA) is de gemiddelde overnight-referentierente waarvoor Europese banken elkaar leningen verstrekken in euro's.
  • De EONIA is het rentepercentage voor eendagsleningen tussen Europese banken.
  • Het Euro Overnight Index Average wordt berekend door de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van de leningen die zijn verstrekt door 28 panelbanken.
  • Als gevolg van Europese hervormingen van de regelgeving werd EONIA in 2022 vervangen door een uitgebreidere benchmark, ESTER genaamd.

Hoe het Euro Overnight Index-gemiddelde werkt

EONIA is een dagelijkse referentierente die het gewogen gemiddelde uitdrukt van ongedekte interbancaire kredietverlening binnen de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA). Het wordt berekend door de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van de leningen van 28 panelbanken.

Banken moeten voldoen aan bepaalde reservevereisten die doorgaans door de centrale bank worden vastgesteld.Een reserve is het bedrag of percentage van de totale deposito's dat een bank achter de hand moet houden en niet mag uitlenen.Een reserveverplichting helpt banken te beschermen, zodat ze voldoende contanten of liquiditeit hebben in geval van kredietverliezen.Banken kunnen echter aan het einde van een werkdag op korte termijn te maken krijgen met kasstroomtekorten, bijvoorbeeld wanneer er onverwachte geldopnames zijn.Hierdoor kunnen de banken met een tekort aan liquide middelen lenen van andere banken die een kasstroomoverschot hebben.De rente die banken van elkaar lenen wordt de daggeldrente genoemd.

In Europa vertegenwoordigt EONIA de gemiddelde daggeldrente van 28 van de meest gevestigde banken, panelbanken genaamd.

EONIA vs.EURIBOR

EONIA is vergelijkbaar met EURIBOR, wat een afkorting is voor Euro Interbank Offered Rate.EURIBOR is ook een interbancaire rente en bestaat uit de gemiddelde rentetarieven van grote Europese banken die worden gebruikt om aan elkaar leningen te verstrekken.Euribor heeft echter verschillende looptijden waarbij elke looptijd een eigen rentepercentage heeft.

Beide benchmarks worden aangeboden door het European Money Markets Institute (EMMI), een non-profitorganisatie opgericht in 1999.EURIBOR wordt echter berekend door een benchmarkbeheerder genaamd Global Rate Set Systems Ltd., en niet door de ECB.

Het belangrijkste verschil tussen EONIA en EURIBOR is de looptijd van de leningen waarop ze zijn gebaseerd.EONIA is een daggeldtarief, terwijl EURIBOR vijf rentetarieven heeft op basis van leningen met looptijden die variëren van één week tot 12 maanden.Bovendien heeft EURIBOR 18 banken die bijdragen aan de tarieven, terwijl EONIA 28 panelbanken heeft.

Euribor is belangrijk omdat het de benchmark is die banken gebruiken bij het bepalen van de rente voor verschillende financiële producten, waaronder hypotheken en spaarrekeningen.

ESTER

In 2018 heeft de ECB een werkgroep gevormd om te helpen bij het vaststellen van een nieuwe benchmarkrente voor Europa.In het verleden hebben zich bankschandalen voorgedaan met op quotes gebaseerde rentetarieven als benchmarks.Als gevolg hiervan hebben bankhervormingen geleid tot ESTER of "€STER", wat een afkorting is voor Euro Short Term Rate, ter vervanging van EONIA.

ESTER is ook een daggeldrente, maar vertegenwoordigt een gemiddelde van de groothandelstarieven in Europa.Deze groothandelstarieven worden doorgaans gebruikt bij banken en institutionele beleggers zoals pensioenfondsen.Een van de belangrijkste redenen voor de overstap naar ESTER is dat er meer banken zullen bijdragen aan het gemiddelde ESTER-tarief dan momenteel met EONIA.