Federaal Open Markt Comité (FOMC)

Wat is het Federal Open Market Committee (FOMC)?

De term Federal Open Market Committee (FOMC) verwijst naar de tak van het Federal Reserve System (FRS) die de richting van het monetaire beleid in de Verenigde Staten bepaalt door open-markttransacties (OMO's) aan te sturen. Het comité bestaat uit 12 leden, waaronder zeven leden van de Raad van Gouverneurs, de president van de Federal Reserve Bank of New York en vier van de overige 11 presidenten van de Reserve Bank, die bij toerbeurt dienen.

Belangrijkste leerpunten

 • Het Federal Open Market Committee is een tak van het Federal Reserve System.
 • Het FOMC bepaalt de richting van het monetaire beleid door open-markttransacties te sturen.
 • Het comité is samengesteld uit de zeven leden van de Raad van Gouverneurs en vijf presidenten van de Federal Reserve Bank.
 • Het heeft elk jaar acht regelmatig geplande vergaderingen waarover op Wall Street wordt gespeculeerd.

Inzicht in het Federal Open Market Committee (FOMC)

De twaalf leden van het FOMC komen acht keer per jaar bijeen om te bespreken of er wijzigingen moeten komen in het monetaire beleid op korte termijn.Een stemming om het beleid te wijzigen zou resulteren in het kopen of verkopen van Amerikaanse overheidseffecten op de open markt om de groei van de nationale economie te bevorderen.Comitéleden worden doorgaans gecategoriseerd als haviken die de voorkeur geven aan een strakker monetair beleid, duiven die de voorkeur geven aan stimulansen, of centristen/gematigden die er ergens tussenin zitten.

De voorzitter van het FOMC is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur.De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

 • De voorzitter is Jerome Powell, die op 23 mei 2022 werd beëdigd voor een tweede termijn van vier jaar.Hij begon zijn eerste termijn in deze rol in februari 2018.Powell wordt als gematigd beschouwd.
 • De vice-voorzitter van het FOMC is Lael Brainard.Ze werd ook beëdigd op 23 mei 2022 voor een volledige termijn van vier jaar.In juni 2014 trad ze toe tot het bestuur.
 • Andere leden van de Federal Reserve Board zijn Michelle Bowman, Michael Barr, Lisa Cook, Philip Jefferson en Christopher Waller.

Er zijn 12 Federal Reserve-districten, elk met een eigen Federal Reserve Bank.Deze regionale banken fungeren als verlengstukken van de centrale bank.De president van de Federal Reserve Bank of New York is ononderbroken in dienst, terwijl de presidenten van de anderen een termijn van één jaar dienen volgens een roulerend schema van drie jaar (behalve Cleveland en Chicago, die rouleren op een basis van twee jaar).

De eenjarige roterende zetels van het FOMC bestaan ​​altijd uit één president van de Reserve Bank uit elk van de volgende groepen:

 • Boston, Philadelphia en Richmond
 • Cleveland en Chicago
 • St.Louis, Dallas en Atlanta
 • Kansas City, Minneapolis en San Francisco

Het systeem van geografische groepen zorgt ervoor dat alle regio's van de Verenigde Staten een eerlijke vertegenwoordiging krijgen.Dit zijn de huidige FOMC-leden:

Huidige FOMC-leden
Naam Positie
Jerome Powell Voorzitter van de Federal Reserve Board
Lael Brainard Vice-voorzitter van de Federal Reserve Board
Michelle Bowman Lid van de Federal Reserve Board
Lisa Cook Lid van de Federal Reserve Board
Philip Jefferson Lid van de Federal Reserve Board
Christopher Waller Lid van de Federal Reserve Board
Michael Barr Lid van de Federal Reserve Board
John Williams President van de Federal Reserve Bank van New York
James Bullard President van de Federal Reserve Bank van St.Louis
Susan Collins President van de Federal Reserve Bank van Boston
Esther George President van de Federal Reserve Bank van Kansas City
Loretta Mester President van de Federal Reserve Bank van Cleveland

FOMC-vergaderingen

Het FOMC heeft acht regelmatig geplande vergaderingen per jaar, maar ze kunnen vaker bijeenkomen als dat nodig mocht zijn.De vergaderingen worden niet in het openbaar gehouden en zijn daarom het onderwerp van veel speculatie op Wall Street, aangezien analisten proberen te voorspellen of de Fed de geldhoeveelheid zal verkrappen of versoepelen met als gevolg een stijging of daling van de rentetarieven.

De afgelopen jaren zijn naar aanleiding van de vergaderingen de notulen van de FOMC-vergaderingen openbaar gemaakt.Als in het nieuws wordt gemeld dat de Fed de rente heeft gewijzigd, is dat het resultaat van de reguliere vergaderingen van het FOMC.

Tijdens de vergadering bespreken de leden de ontwikkelingen op de lokale en mondiale financiële markten, evenals economische en financiële prognoses.Alle deelnemers - de Raad van Gouverneurs en alle 12 presidenten van de Reserve Bank - delen hun mening over de economische houding van het land en praten over het monetaire beleid dat het meest gunstig zou zijn voor het land.Na lang wikken en wegen door alle deelnemers mogen alleen aangewezen FOMC-leden stemmen over een beleid dat zij geschikt achten voor de periode.

Tijdens de FOMC-vergadering van september 2022 verhoogde de Fed de Fed Funds-rente naar een doelstelling tussen 3% en 3,25%.Dit was een stijging van 75 basispunten ten opzichte van de laatste stijging in juli 2022.

FOMC-operaties

De Federal Reserve beschikt over de instrumenten die nodig zijn om de geldhoeveelheid te vergroten of te verkleinen.Dit gebeurt via OMO's, het aanpassen van de disconteringsvoet en het instellen van bankreserves.De Raad van Gouverneurs van de Fed is verantwoordelijk voor het vaststellen van de disconteringsvoet en reservevereisten, terwijl het FOMC specifiek verantwoordelijk is voor OMO's, wat inhoudt dat overheidseffecten worden gekocht en verkocht.Om bijvoorbeeld de geldhoeveelheid aan te scherpen en de hoeveelheid geld die beschikbaar is in het banksysteem te verminderen, zou de Fed staatspapier te koop aanbieden.

Door het FOMC gekochte effecten worden gestort op de System Open Market Account (SOMA) van de Fed, die bestaat uit een binnenlandse en een buitenlandse portefeuille.De binnenlandse portefeuille bevat AmerikaanseSchatkisten en effecten van federale agentschappen, terwijl de buitenlandse portefeuille beleggingen in euro en Japanse yen bevat.

Het FOMC kan deze effecten aanhouden tot de vervaldatum of ze verkopen wanneer zij dat nodig achten, zoals toegestaan ​​door de Federal Reserve Act van 1913 en de Monetary Control Act van 1980.Een percentage van de SOMA-posities van de Fed wordt gehouden in elk van de 12 regionale Reserve Banks; de Federal Reserve Bank of New York voert echter alle open-markttransacties van de Fed uit.

Het proces begint met de mededeling van de resultaten van de vergadering aan de SOMA-manager, die ze doorstuurt naar de handelsdesk van de Federal Reserve Bank van New York, die vervolgens transacties van overheidseffecten op de open markt uitvoert totdat aan het FOMC-mandaat is voldaan.

De interactie van alle beleidsinstrumenten van de Fed bepaalt de Federal Fund Rate of het tarief waartegen deposito-instellingen hun tegoeden bij de Federal Reserve op een overnight-basis aan elkaar uitlenen.De Federal Funds-rente heeft op haar beurt een directe invloed op andere kortetermijnrentes en indirect van invloed op de langetermijnrentetarieven; wisselkoersen, en het aanbod van krediet en de vraag naar investeringen, werkgelegenheid en economische output.

Voorbeeld van FOMC-beleid

Op 30 januari 2019 heeft het FOMC tijdens zijn jaarlijkse organisatorische vergadering unaniem zijn "Verklaring van doelstellingen op lange termijn en monetaire beleidsstrategie" herbevestigd met een bijgewerkte verwijzing naar de mediaan van de schattingen van deelnemers van het normale werkloosheidspercentage op langere termijn in zijn "Samenvatting van economische prognoses" (december 2018).

Deze verklaring is gebaseerd op de toezegging van het FOMC om te voldoen aan een wettelijk mandaat van het Congres om maximale werkgelegenheid, stabiele prijzen en gematigde langetermijnrentetarieven te bevorderen.Omdat het monetaire beleid het inflatiepercentage op de lange termijn bepaalt, kan het FOMC een langetermijndoelstelling voor inflatie specificeren.In de verklaring bevestigde het FOMC zijn analyse dat een inflatiedoel van 2% het meest consistent was met zijn wettelijk mandaat.

Wat doet het Federal Open Market Committee van de Fed?

Het Federal Open Market Committee (FOMC) is verantwoordelijk voor het sturen van het monetaire beleid door middel van open-markttransacties.De groep is een groep van 12 leden die het belangrijkste comité van de Fed is dat het monetair beleid beïnvloedt.Door middel van zijn beslissingen bepaalt het de kortetermijndoelstelling van de Fed voor het kopen en verkopen van effecten, namelijk het streefniveau van de Fed Funds-rente, die andere rentetarieven beïnvloedt.

Is het FOMC hetzelfde als de Fed?

Nee, het FOMC is niet hetzelfde als de Fed.Het FOMC is een comité binnen de Fed, het Federal Open Market Committee, en is alleen verantwoordelijk voor openmarkttransacties.De Raad van Gouverneurs van de Fed heeft de disconteringsvoet en de reserveverplichtingen vastgesteld.

Hoe vaak komt het FOMC bijeen?

Het Federal Open Market Committee (FOMC) komt acht keer per jaar samen.