BBP per hoofd van de bevolking

Wat is het BBP per hoofd van de bevolking?

Het bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking is een financiële maatstaf die de economische output van een land per persoon opsplitst en wordt berekend door het BBP van een land te delen door het aantal inwoners.

Belangrijkste leerpunten

  • Het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking meet de economische output van een land per persoon en wordt berekend door het BBP van een land te delen door het aantal inwoners.
  • Het is een wereldwijde maatstaf om de welvaart van landen te meten en wordt door economen, samen met het BBP, gebruikt om de welvaart van een land te analyseren op basis van zijn economische groei.
  • Het wordt vaak naast het BBP geanalyseerd, waardoor economen de productiviteit van hun eigen land met anderen kunnen volgen.
  • Het analyseren van het mondiale BBP per hoofd van de bevolking geeft inzicht in de mondiale economische welvaart en ontwikkelingen.
  • Kleine, rijke landen en meer ontwikkelde industrielanden hebben doorgaans het hoogste BBP per hoofd van de bevolking.

BBP per hoofd van de bevolking begrijpen

Het BBP per hoofd van de bevolking is een wereldwijde maatstaf om de welvaart van landen te meten en wordt door economen gebruikt om de welvaart van een land te analyseren op basis van zijn economische groei.

Er zijn een paar manieren om de rijkdom en welvaart van een land te analyseren.Het BBP per hoofd van de bevolking is het meest universeel omdat de componenten ervan regelmatig op wereldschaal worden gevolgd, wat het berekenen en gebruiken vergemakkelijkt.Het inkomen per hoofd van de bevolking is een andere maatstaf voor de analyse van de mondiale welvaart, hoewel deze minder algemeen wordt gebruikt.

In de meest basale interpretatie laat het BBP per hoofd van de bevolking zien hoeveel economische productiewaarde aan elke individuele burger kan worden toegeschreven.Als alternatief vertaalt dit zich in een maatstaf voor de nationale rijkdom, aangezien de BBP-marktwaarde per persoon ook gemakkelijk als welvaartsmaatstaf dient.

BBP per hoofd van de bevolking vs.Bruto binnenlands product (bbp)

Het BBP zelf is de belangrijkste maatstaf voor de economische productiviteit van een land.Het BBP van een land geeft de marktwaarde weer van de goederen en diensten die het produceert.In de Verenigde Staten rapporteert het Bureau of Economic Analysis (BEA) elk kwartaal het bbp.

Economen houden dit kwartaalrapport nauwlettend in de gaten voor kwartaal-op-kwartaal- en jaarlijkse groeicijfers die hen kunnen helpen bij het analyseren van de algehele gezondheid van de economie.Wetgevers gebruiken het bbp bij het nemen van beslissingen over het begrotingsbeleid.Het bbp kan ook centrale bankiers beïnvloeden bij het bepalen van de koers van het toekomstige monetaire beleid.

Het BBP per hoofd van de bevolking wordt vaak naast het BBP geanalyseerd.Economen gebruiken deze maatstaf om inzicht te krijgen in zowel de binnenlandse productiviteit van hun eigen land als de productiviteit van andere landen.Het BBP per hoofd van de bevolking houdt rekening met zowel het BBP van een land als de bevolking.Daarom kan het belangrijk zijn om te begrijpen hoe elke factor bijdraagt ​​aan het totale resultaat en hoe elke factor de BBP-groei per hoofd van de bevolking beïnvloedt.

$ 59.115

Het reële bbp per hoofd van de bevolking voor het tweede kwartaal van 2022: een daling van 0,3% ten opzichte van het voorgaande kwartaal en een stijging van 1,3% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Toepassingen van het BBP per hoofd van de bevolking

Overheden kunnen het BBP per hoofd van de bevolking gebruiken om te begrijpen hoe de economie met haar bevolking meegroeit.Een analyse van het BBP per hoofd van de bevolking op nationaal niveau kan inzicht verschaffen in de invloed van de binnenlandse bevolking van een land.Over het algemeen is het belangrijk om naar de bijdrage van elke variabele te kijken om te begrijpen hoe een economie groeit of krimpt in termen van mensen.Er kunnen verschillende numerieke relaties zijn die het BBP per hoofd van de bevolking beïnvloeden.

Als het BBP per hoofd van de bevolking groeit met een stabiel bevolkingsniveau, kan dit mogelijk het gevolg zijn van technologische vooruitgang die meer produceert met hetzelfde bevolkingsniveau.Sommige landen hebben misschien een hoog BBP per hoofd van de bevolking, maar een kleine bevolking, wat meestal betekent dat ze een zelfvoorzienende economie hebben opgebouwd op basis van een overvloed aan speciale hulpbronnen.

Een land kan een consistente economische groei hebben, maar als de bevolking sneller groeit dan het BBP, zal de BBP-groei per hoofd van de bevolking negatief zijn.Dit is geen probleem voor de meeste gevestigde economieën, aangezien zelfs een lauw tempo van economische groei hun bevolkingsgroei nog steeds kan overtreffen.Landen met een laag BBP per hoofd van de bevolking, waaronder veel landen in Afrika, kunnen echter een snel groeiende bevolking hebben met een lage BBP-groei, wat resulteert in een gestage erosie van de levensstandaard.

Wereldwijde analyse van het BBP per hoofd van de bevolking helpt om vergelijkbaar inzicht te krijgen in de economische welvaart en economische ontwikkelingen over de hele wereld.Zowel het BBP als de bevolking zijn factoren in de vergelijking per hoofd van de bevolking.Dit betekent dat landen met het hoogste BBP al dan niet het hoogste BBP per hoofd van de bevolking hebben.Landen kunnen ook een aanzienlijke toename van het BBP per hoofd van de bevolking zien naarmate ze geavanceerder worden door technologische vooruitgang.Technologie kan een revolutionaire factor zijn die landen helpt de ranglijst per hoofd van de bevolking te verhogen met een stabiel bevolkingsniveau.

Volgens gegevens van de Wereldbank is het mondiale bbp per hoofd van de bevolking in 2021 met gemiddeld 4,8% gestegen.Economieën als China en India hebben in de 21e eeuw een BBP-groei per hoofd van de bevolking behaald die ver boven het mondiale gemiddelde ligt, ondanks hun bevolking van meer dan een miljard mensen per persoon, dankzij de financiële hervormingen die eind jaren zeventig door China en door India halverwege de vorige eeuw werden geïnitieerd. jaren 90.

Landen met het hoogste BBP per hoofd van de bevolking

Hieronder vindt u de top 10 van landen met het hoogste BBP per hoofd van de bevolking vanaf april 2022, volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

BBP per hoofd van de bevolking (in duizenden)
Land BBP per hoofd van de bevolking (USD)
Luxemburg $ 135,05
Ierland $ 101,51
Noorwegen $ 99,48
Zwitserland $96,39
Qatar $ 84,51
Brunei Darussalam $79,58
Verenigde Staten $ 76,03
IJsland $74,42
Denemarken $68,09
Australië $67,46

Veel van de landen op de lijst hebben relatief kleine populaties.Luxemburg, bovenaan de lijst, heeft een van de kleinste bevolkingsgroepen, ongeveer 650.000 mensen.De meeste landen met een kleine bevolking zijn energie-exporteurs, regionale financiële centra en grootmachten in exportbedrijven.

BBP-prognoses per hoofd van de bevolking

Het IMF geeft regelmatig een overzicht van de wereldwijde groei, waarbij inzichten over zowel het bbp als het bbp per hoofd van de bevolking zijn bijgewerkt in zijn datamapper.Het verwacht weinig verandering in de ranglijst van de top tien landen, aangezien trage groeicijfers over de hele wereld trending zijn.

Het IMF verwacht dat de wereldeconomie zal vertragen na een herstel van de pandemie van het coronavirus.Een rapport van januari 2022 voorspelde een wereldwijde bbp-groei van 4,4% in 2022, na een groei van 5,9% in 2021.Die vooruitzichten werden verlaagd naar 3,2% in een rapport van juli 2022, dat ook een groei voor 2023 voorspelde op 2,9% dankzij de aanhoudende effecten van de pandemie en de Russische invasie van Oekraïne.

Hoe bereken je het BBP per hoofd van de bevolking?

De formule om het BBP per hoofd van de bevolking te berekenen is het bruto binnenlands product van een land gedeeld door het aantal inwoners.Deze berekening weerspiegelt de levensstandaard van een land.

Welke landen hebben het hoogste bbp per hoofd van de bevolking?

De landen met het hoogste BBP per hoofd van de bevolking zijn Luxemburg, Ierland en Noorwegen.

Wat is het verschil tussen het BBP per hoofd van de bevolking en het inkomen per hoofd?

BBP per hoofd van de bevolking meet de economische output van een natie per persoon.Het probeert de welvaart van een natie te bepalen door economische groei per persoon in die natie.Het inkomen per hoofd van de bevolking meet de hoeveelheid geld die per persoon in een land wordt verdiend.Deze statistiek is bedoeld om het gemiddelde inkomen per persoon voor een bepaalde regio te evalueren om de levensstandaard en kwaliteit van leven van een bevolking te bepalen.

Welk land heeft het laagste bbp per hoofd van de bevolking?


Van de landen waarvoor het IMF gegevens publiceert, heeft Burundi het laagste BBP per hoofd van de bevolking.Het wordt voorafgegaan door Zuid-Soedan en Madagaskar op de lijst van het IMF.