Wat is de impact van inflatie op mijn 401(k)?

Investeren in een 401 (k) is een gebruikelijke manier om pensioenvermogen op te bouwen terwijl u geniet van enkele belastingvoordelen.Wanneer de inflatie stijgt, kan de toekomstige koopkracht van 401 (k) activa krimpen.Rekening houden met de effecten van stijgende prijzen in een pensioenspaarstrategie is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw geld zo ver gaat als u nodig heeft.

Belangrijkste leerpunten

  • Een 401 (k) -plan is een fiscaal voordelig pensioenplan dat kan worden gefinancierd met werkgevers- en werknemersbijdragen.
  • De inflatie wordt gekenmerkt door een langdurige periode van stijgende consumentenprijzen voor goederen en diensten.
  • Wanneer de inflatie stijgt, krimpt de koopkracht van investeringsdollars, wat betekent dat uw geld niet zo ver gaat.
  • Door inflatiehedges in uw 401(k)-investerings- en spaarstrategie in te bouwen, kunt u enkele van de negatieve effecten van stijgende prijzen minimaliseren.

Wat is inflatie?

Inflatie is een algemene opwaartse trend in de prijsontwikkeling van consumptiegoederen en -diensten.In de VS wordt inflatie gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI meet de gemiddelde prijzen die consumenten betalen voor specifieke categorieën goederen en diensten, waaronder voedsel, brandstof en energie.

De Federal Reserve streeft naar een inflatiedoel van 2% of minder per jaar.Deze drempel wordt als ideaal beschouwd voor het behoud van werkgelegenheid en prijsstabiliteit.In maart 2022 bereikte de inflatie, zoals gemeten door de CPI, 8,5%, een hoogtepunt in 40 jaar.

Belangrijk

Wanneer inflatie gepaard gaat met afvlakkende economische groei en hoge werkloosheid, kan dat leiden tot een slechte economische toestand die stagflatie wordt genoemd.

Hoe inflatie 401(k) pensioensparen beïnvloedt

Inflatie tast de koopkracht aan.Als de prijzen hoger zijn, kost het meer geld om dezelfde dingen te kopen.Vanuit het perspectief van pensioensparen is dat problematisch, omdat aandelen en andere beleggingen zich niet automatisch aanpassen aan inflatie.Dit betekent dat langdurige inflatieperioden uw 401(k)-rendementen kunnen aantasten.

Dus als de inflatie bijvoorbeeld stijgt tot 8,5% en uw 401(k)-investeringen 9% opleveren, komt uw nettowinst feitelijk uit op 0,5%.Als uw 401 (k) 7% retourneert, wordt uw nettowinst daarentegen negatief.Doorgaans streven financiële adviseurs en experts naar een rendement van 5% tot 8% op 401(k)-investeringen.Ter vergelijking: de S&P 500 heeft een historisch rendement van ongeveer 10%, dat na correctie voor inflatie daalt tot ongeveer 7%.

Stijgende inflatie betekent dat uw beleggingen harder moeten werken om gelijke tred te houden.Hoeveel een snuifje u voelt in uw 401 (k) kan afhangen van hoe dicht u bij uw pensioen bent en welk type beleggingsstrategie u nastreeft.

Opmerking

Hoewel inflatie een negatief effect kan hebben op het 401(k)-rendement, kan het een nog grotere hap uit spaar-, geldmarkt- en cd-rekeningen die relatief lagere rentetarieven opleveren.

Uw 401(k) beschermen tegen inflatie

Inflatie wordt vaak aangedreven door een verscheidenheid aan complexe factoren, waar de gemiddelde consument geen controle over heeft.Er zijn echter enkele dingen die u kunt doen om uw 401 (k) pensioensparen te isoleren tegen de meest schadelijke gevolgen van inflatie.

Bijdragen behouden (of verhogen)

Wanneer de prijzen stijgen en uw salaris niet zo ver gaat, is het verleidelijk om terug te trekken op bijdragen aan 401 (k) -plannen of andere pensioenrekeningen.Maar het is nog steeds belangrijk om op zijn minst voldoende bij te dragen om de volledige bedrijfsmatch te krijgen als er een wordt aangeboden, zodat uw geld kan blijven groeien.Indien mogelijk kunt u zelfs overwegen uw bijdrage te verhogen, zodat meer van uw geld in uw plan terechtkomt.Onthoud dat u voor 2022 tot $ 20.500 kunt bijdragen aan uw 401 (k), met een inhaalbijdrage van $ 6.500 als u 50 jaar of ouder bent.

Plan investeringen diversifiëren

Diversificatie betekent eenvoudigweg het spreiden van uw investeringsdollars over verschillende soorten activa om het risico te minimaliseren.Tijdens periodes van hogere prijzen kan diversificatie ook helpen bij het minimaliseren van de inflatie-effecten op uw 401(k).

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om meer van uw beleggingen toe te wijzen aan beleggingsfondsen met aandelen die stijgen met de inflatie.Kortlopende obligaties kunnen ook een veiligere gok zijn wanneer de inflatie hoger is, omdat u niet voor een langere periode vastzit aan lagere tarieven.U kunt ook fondsen overwegen die grondstoffen of onroerend goed aanhouden, die beide goed kunnen presteren bij een hogere inflatie.

Tip

Als u geld hebt bespaard in target-date funds (TDF's) in uw 401(k), overweeg dan of het glijpad van het fonds het soort rendement zal opleveren dat u nodig hebt om de inflatie bij te houden.

Controleer investeringskosten

Het minimaliseren van investeringskosten kan op elk moment een goede zet zijn, maar vooral wanneer de inflatie uw 401(k)-rendement dreigt te verkleinen.Hoe minder u aan vergoedingen betaalt, hoe meer van uw rendement u op de lange termijn kunt behouden.Houd bij het beoordelen van de 401 (k) -plankosten rekening met wat u betaalt in kostenratio's voor individuele fondsen die u bezit.Ter perspectief: in 2021 is de gemiddelde kostenratio voor aandelenfondsen 0,47%, terwijl de gemiddelde kostenratio voor obligatiefondsen 0,39% is.

Verslaat een 401 (k) de inflatie?

Investeringen in een 401(k)-plan worden niet automatisch aangepast voor inflatie.Of uw plan de inflatie kan verslaan of niet, hangt af van het rendement dat u elk jaar verdient en hoe de inflatie in de loop van de tijd stijgt of daalt.Idealiter blijft de inflatie op 2% of minder per jaar, terwijl het rendement van 401 (k) in het bereik van 5% tot 8% ligt, waardoor uw spaargeld de stijgende prijzen overtreft.

Hoe beschermt een 401 (k) tegen inflatie?

Doorgaan met beleggen in een 401(k) tijdens perioden van hogere inflatie kan enige bescherming bieden als u beleggingen aanhoudt die meebewegen met stijgende prijzen.Aandelen kunnen beleggers bijvoorbeeld een veel hoger rendement opleveren dan geldmarktrekeningen, spaarrekeningen of cd-rekeningen, en bieden enige bescherming tegen de effecten van inflatie.

Wat moet ik doen met mijn 401(k) met inflatie?

Wanneer de inflatie snel toeneemt, zijn enkele van de beste dingen die u met uw 401 (k) kunt doen, het handhaven van uw bijdragepercentage (of het verhogen ervan, indien mogelijk), het diversifiëren van uw beleggingen en het vinden van manieren om de kosten te minimaliseren.U kunt 401 (k) besparingen ook aanvullen met beleggingen in een individuele pensioenrekening (IRA) en / of een belastbare effectenrekening.

Hoeveel gaat een 401 (k) elk jaar omhoog?

De stijging die een belegger elk jaar in zijn 401(k) ziet, hangt af van waarin hij heeft geïnvesteerd en hoe de markt in het algemeen presteert.Een typisch rendement voor een 401 (k) -plan is 5% tot 8%, hoewel het mogelijk is om rendementen boven of onder die drempels te zien.Door uw 401(k)-rendementen jaar na jaar te volgen en de prestaties van individuele fondsen binnen het plan, kunt u uw beleggingsstrategie verfijnen.

Het komt neer op

Investeren in een 401 (k) kan een van de beste manieren zijn om in de loop van de tijd rijkdom op te bouwen, vooral als u uw plan maximaal kunt benutten en de volledige werkgeversbijdrage kunt ontvangen.Hoewel inflatie een bedreiging kan vormen voor uw pensioensparen, zijn er manieren om de klap te verzachten die stijgende prijzen kunnen opleveren voor een 401 (k).Houd er rekening mee dat een 401 (k) ook niet uw enige optie is om te besparen.Als u een uitgebreide spaarstrategie wilt creëren, kunt u ook overwegen om rond te shoppen voor een individuele pensioenrekening (IRA) of een online effectenrekening om uw portefeuille te laten groeien.