Co Harmonogram 13D może powiedzieć inwestorowi?

Załącznik 13D to dokument, który należy złożyć w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w ciągu 10 dni od zakupu ponad 5% akcji spółki publicznej przez inwestora lub podmiot.Czasami określa się go mianem raportu o beneficjentach rzeczywistych.

Ten publicznie dostępny dokument zawiera przydatne informacje na temat większościowego udziału w firmie.Ujawnia nazwę, wielkość własności i deklarowane zamiary każdego inwestora, który nabył znaczny udział w firmie.Kupujący może nie mieć zamiaru bezpośredniego przejęcia lub może zostać kupiony przez aktywistę inwestora poszukującego większego wkładu w zarządzanie.

Musi również wskazywać, w jaki sposób zakup jest finansowany.

KLUCZOWE NA WYNOS

  • Załącznik 13D jest wymaganym zgłoszeniem SEC dla podmiotów nabywających więcej niż 5% akcji spółki publicznej.
  • Może to sygnalizować rychłe przejęcie firmy.
  • Istotną informacją w 13D jest źródło środków wykorzystanych na zakup.

Harmonogram 13D można znaleźć w bazie danych EDGAR prowadzonej przez SEC. (EDGAR to skrót od Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval. Jest to narzędzie SEC do gromadzenia, indeksowania i weryfikowania informacji, których przesłania wymagają spółki publiczne.

Kiedy Harmonogram 13D jest istotny

Złożenie Załącznika 13D nabrało znaczenia w branży finansowej jako wskaźnik przejęcia.

Ogólnie rzecz biorąc, firma przejmująca, która przystępuje do przyjaznego przejęcia, składa ofertę przetargową przed nabyciem jakichkolwiek znaczących lub dodatkowych udziałów spółki docelowej.

Strategia wrogiego przejęcia

Jednak w przypadku wrogiego przejęcia firma przejmująca często dokonuje zakupu, który nie przekracza minimalnego poziomu ujawnienia.Gdy finansowanie zostanie sfinalizowane i będzie gotowe, tak jak w przypadku wykupu lewarowanego (LBO), czarny rycerz kupi dodatkowe akcje, a następnie jednocześnie złoży Załącznik 13D i ofertę wezwania.

Strategia ta ma na celu uniemożliwienie konkurentom podbijania ceny akcji i zwiększania kosztów przejęcia.Zapobiega również tworzeniu przez cel obrony przed przejęciem.

Ujawnienie finansowania

Inwestorzy i arbitrzy często odwołują się do 13D, aby ocenić szanse powodzenia przejęcia.Ponieważ źródła finansowania są ujawniane, łatwo jest sprawdzić, czy firma przejmująca sama nadmiernie lewaruje.

Nadmierna dźwignia może zaszkodzić przyszłym zyskom obu firm, jeśli transakcja zostanie sfinalizowana.

Harmonogram 13G

Zgłoszenie Schedule 13G jest przeznaczone specjalnie dla podmiotów, które nabywają od 5% do 20% bez zamiaru przejęcia lub innych działań, które w istotny sposób wpłyną na akcje spółki.

Forma 13G

Ta alternatywna forma wskazuje na duży zakup przez podmiot, który nie ma zamiaru przejęcia.

Jeżeli inwestor nie jest pasywny lub udział własności przekracza 20%, nabywca musiałby złożyć Załącznik 13D.

Schedule 13G nie jest zwiastunem przejęcia.Czasami fundusze inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe przekraczają 5% marży tylko z powodu ogromnej wielkości funduszy, którymi zarządzają.