Active Share Măsuri Active Management

Cât de mult management activ face administratorul fondului dvs. mutual?Active Share vă poate oferi răspunsul.

În literatura financiară, există numeroase studii care arată că administratorul mediu de fonduri mutuale își face performanțe sub indicele de referință după comisioane.

În 2006, Martijn Cremers și Antti Petajisto de la Yale School of Management au introdus Active Share, o nouă metodă de determinare a gradului de gestionare activă folosită de administratorii de fonduri mutuale și un instrument pentru găsirea celor care au o performanță mai bună.

Recomandări cheie

  • Active Share urmărește diferența dintre deținerile unui administrator de portofoliu și cele ale indicelui său de referință.
  • Pe termen lung, portofoliile gestionate activ care încearcă să-și depășească benchmark-ul tind să aibă performanțe slabe, în medie (mai ales după taxe și comisioane).
  • Se spune că un scor scăzut Active Share indică faptul că un administrator de portofoliu reproduce îndeaproape indicele țintă și se angajează într-o strategie de investiții pasive.
  • Se spune că un scor ridicat Active Share indică faptul că deținerile unui fond diferă de indicele țintă și că administratorul de portofoliu îl depășește.
  • Aceste concluzii de performanță sunt surprinzătoare, având în vedere că cercetările arată în mod constant că administratorii activi de fonduri au o performanță mai mică față de indicii de referință.


Cercetarea din spatele Active Share

Active Share este o măsură a procentului de acțiuni din portofoliul unui manager care diferă de indicele de referință.S-a descoperit că managerii cu cotă activă ridicată își depășesc indicii de referință.Concluzia trasă de studiu este că Active Share prezice semnificativ performanța fondului.

Examinând 2.650 de fonduri din 1980 până în 2003, Cremers și Petajisto au descoperit că fondurile active de cel mai înalt rang, cele cu o cotă activă de 80% sau mai mare, și-au depășit indicii de referință cu 2-2,71% înainte de comisioane și cu 1,49-1,59% după comisioane.

Acest lucru este surprinzător, deoarece alți cercetători au arătat în mod repetat că administratorii activi de fonduri mutuale, în general, atât din Statele Unite, cât și din străinătate, își performan constant indicele de referință.Această cercetare alternativă indică faptul că, în cea mai mare parte, prețurile pieței reflectă toate informațiile disponibile.

Potrivit studiului, Active Share este utilă și în identificarea indexatorilor de dulap – manageri care pretind că sunt activi, dar ale căror portofolii sunt foarte asemănătoare cu portofoliul de referință.

Identificarea indexatorilor de closet este extrem de importantă, deoarece comisioanele de administrare active pot fi un obstacol semnificativ în calea depășirii unui indice, pentru oricine deține un portofoliu similar cu un indice de referință.

Studiul de la Yale a mai găsit fonduri care aveau o cotă activă scăzută.Procentul activelor gestionate (AUM) cu o Cotă activă mai mică de 60% a crescut de la 1,5% în 1980 la 40,7% în 2003.În mod corespunzător, procentul activelor fondului cu cotă activă mai mare de 80% a scăzut, de la 58% în 1980 la 28% în 2003.

Această schimbare nu se explică complet prin creșterea fondurilor indexate.În 1980, existau foarte puține fonduri neindexate cu o Cotă activă mai mică de 60%.În 2003, fondurile cu cotă activă sub 60% au crescut la 20% din fonduri și 30% din activele gestionate.

Autorii au descoperit, de asemenea, că Active Share și excesul de performanță sunt mai mari în rândul fondurilor cu mai puține active gestionate.

Studiile mai recente confirmă, de asemenea, că, în medie, portofoliile gestionate în mod activ au performanță sub indicii lor de referință, constatând că, în perioada de 15 ani, 2002-2017, doar aproximativ 8% dintre fondurile active au reușit să depășească indicii pasivi.

După contabilizarea taxelor și a costurilor de tranzacționare generate de managementul activ, numărul fondurilor de succes scade la doar 2%.

Potrivit Active Share, un fond index care se potrivește exact cu indicele său de referință va avea un scor Active Share de 0.Un fond care nu are acțiuni în comun cu indicele va avea un scor Active Share de 100.

Măsuri ale managementului activ

Măsurarea tradițională a gradului de gestionare activă utilizată de un fond mutual se bazează pe metode care compară randamentele istorice ale unui fond cu cele ale indicelui său de referință.

O astfel de metodă, volatilitatea erorii de urmărire, măsoară abaterea standard a diferenței dintre randamentul unui manager și randamentul indicelui.

Volatilitatea mare a erorii de urmărire indică un grad ridicat de management activ.Logica din spatele măsurării este că componența acțiunilor individuale dintr-un portofoliu se va reflecta în modelul randamentelor.Dacă randamentele portofoliului se abate semnificativ de la randamentele indicelui în timp, structura portofoliului trebuie să fie semnificativ diferită de indicele.

Deși volatilitatea erorii de urmărire are sens și este ușor de calculat, aceasta implică doar acțiuni pe care managerul le întreprinde în portofoliu și nu se uită de fapt la deținerile subiacente.

În schimb, Active Share se găsește analizând deținerile reale ale portofoliului unui manager și comparând aceste dețineri cu indicele său de referință.Măsurând managementul activ în acest fel, investitorii ar trebui să înțeleagă mai clar ce face exact un manager pentru a crește performanța, mai degrabă decât să tragă concluzii din randamentele observate.

Activitate de calcul

Active Share se calculează luând suma valorii absolute a diferențelor ponderii fiecărei participații în portofoliul managerului și ponderea fiecărei participații în indicele de referință și împărțind la doi.

ActiveShare = 1 2 i = 1 N w fond , i w index , i text{Active Share} = frac{1}{2}sumlimits^N_{i=1}left|w_{text{fund},i} - w_{text{index},i}right| ActiveShare=21i=1Nwfond,iwindex,i

Ca exemplu simplu, să presupunem că un indice de referință include doar o acțiune.Dacă un manager decide că îi place acțiunile, dar dorește să investească doar jumătate din portofoliu în acțiunea respectivă și jumătate în alt acțiune, atunci Cota activă ar fi de 50%.

ActiveShare = 1 2 ( 100 % 50 % + % 50 % ) = 50 % text{Active Share} = frac{1}{2}(|100%-50%|+|0%-50%|) = 50% ActiveShare=21(∣100%−50%∣+∣0%−50%∣)=50%

Rezultatul Active Share din acest exemplu înseamnă în esență că 50% din portofoliul managerului diferă de indicele de referință.

Investitorii ar trebui să fie precauți

Deși datele dezvăluite în studiul Active Share sunt interesante, investitorii ar trebui să fie precauți atunci când încearcă să aplice concluziile.Rezultatele de referință ale managerilor Active Share ridicate menționați anterior reprezintă o medie a grupului.

Ar fi greșit ca investitorii să tragă concluzia că toți managerii cu portofolii ridicate de Active Share își vor depăși benchmark-urile.Datele indică doar că performanța medie a acestui grup de manageri a fost mai bună decât performanța medie a managerilor cu cotă activă scăzută.

Desigur, este probabil ca un număr de manageri cu portofolii ridicate de acțiuni active să-și fi performat sub valorile de referință, în timp ce alții le-au depășit.Investitorii care se bazează pe Active Share doar ca indicator al performanței de a învinge piața ar putea alege din neatenție un manager care are performanțe sub nivelul de referință.

Deși informațiile legate de Active Share pot fi atrăgătoare, rezultatele sunt de puțin folos, dacă nu sunt consecvente.Cremers și Petajisto găsesc o consistență semnificativă în abilitățile ridicate ale managerilor Active Share de a continua să furnizeze randamente în exces în raport cu un indice de referință.

Ce face Active Share?

Conform studiului Yale al Cremers și Petajisto, Active Share poate identifica cantitatea de gestionare activă efectuată de administratorii de fonduri mutuale.Active Share compară deținerile unui fond cu deținerile indicelui său țintă și măsoară divergența.Cei care seamănă foarte mult cu indicele lor obțin un scor scăzut Active Share.Acele fonduri ale căror dețineri diferă obțin scoruri mai mari Active Share.

Cum pot fi interpretate greșit rezultatele Active Share?

Investitorii ar putea crede în mod eronat că scorurile ridicate ale Active Share pentru fonduri indică manageri care au depășit nivelul de referință.Cu toate acestea, aceasta ar fi o interpretare greșită.Rezultatele Active Share indică o performanță medie pentru un grup, nu pentru fonduri individuale.

Ce măsoară volatilitatea erorilor de urmărire?

Spre deosebire de metoda Active Share de a compara deținerile reale de titluri, volatilitatea erorii de urmărire măsoară abaterea standard a diferenței observate în randamentele unui administrator de fond în comparație cu randamentele unui indice.Un rezultat de volatilitate ridicată implică o cantitate mare de management activ.

Concluzia

Pe baza rezultatelor studiului Cremers și Petajisto, Active Share poate fi un alt instrument pe care investitorii îl pot folosi pentru a evalua potențialele investiții în fonduri mutuale. Cu toate acestea, ar trebui utilizat împreună cu alte instrumente de analiză pentru o înțelegere mai completă a potențialului de performanță.