Definiția auditului continuu

Ce este un audit continuu?

Un audit continuu este un proces intern care examinează în mod continuu practicile contabile, controalele riscurilor, conformitatea, sistemele tehnologice informaționale și procedurile de afaceri.Auditurile continue sunt de obicei bazate pe tehnologie și concepute pentru a automatiza verificarea erorilor și verificarea datelor în timp real.

Un sistem condus de audit continuu generează declanșatoare de alarmă care oferă notificare despre anomaliile și erorile detectate de sistem.

Recomandări cheie

 • Auditul continuu necesită evaluarea continuă a practicilor contabile și a controalelor de risc.
 • Această practică de audit ajută la evaluarea continuă a eficacității controalelor.
 • Auditurile continue sunt utilizate cel mai adesea atunci când sunt implementate noi proceduri ca o modalitate de a urmări eficacitatea.

Înțelegerea auditurilor continue

Un departament de audit intern are în mod normal un program stabilit pentru a-și face munca, fie că este lunar, trimestrial, semestrial sau anual.O persoană sau o echipă petrece timp în fiecare zonă pentru a culege informații, revizui și analiza date și își publică rapoartele pentru conducere și comitetul de audit al Consiliului de Administrație.Un audit continuu este implementat prin intermediul tehnologiei, iar aceste mini-registre ajută auditorul (auditorii) intern(i) între auditurile formale programate în mod regulat.

Audit continuu vs.Audit asistat de calculator

Auditul continuu nu trebuie confundat cu auditul asistat de calculator.În auditul asistat de calculator, auditorul este pur și simplu asistat de tehnologie, cum ar fi foile de calcul pentru a finaliza un audit periodic.Auditul asistat de calculator este condus exclusiv de auditor, în timp ce auditul continuu este menit să ruleze automat la intervale strânse regulate.

Când să utilizați audituri continue

Multe audituri interne sunt efectuate la luni după ce a avut loc o activitate de afaceri, dar aceste tipuri de audituri pentru anumite procese sunt prea întârziate pentru a fi de valoare reală.Auditul continuu este realizat pentru a permite evaluări ale riscurilor și verificări de control mai frecvente; acestea sunt cel mai adesea folosite atunci când un nou standard sau o procedură este implementată.Natura continuă a auditului permite evaluări mai eficiente și mai imediate.

Avantajele și dezavantajele auditurilor continue

Un audit continuu este benefic în semnalarea activității neobișnuite sau neconforme în mai multe domenii ale unei firme și pentru a se asigura că procedurile stabilite sunt respectate.De exemplu, în departamentul de conturi de plătibile, sistemul de audit continuu ar putea opri trimiterea unei sume neautorizate către un furnizor.În departamentul de contabilitate sau juridic, acesta poate verifica dacă o înregistrare obligatorie la Securities and Exchange Commission (SEC) este setat să fie trimisă înainte de un termen limită.

Pro
 • Semnalarea activității neobișnuite/neconforme

 • Monitorizarea atacurilor cibernetice

 • Promovarea eficienței

 • Evaluarea implementării noilor standarde și proceduri

Contra
 • Costurile de instalare inițială

 • Risc de dependență excesivă de sistem

Funcția de audit continuu poate monitoriza dacă rețelele de calculatoare ale firmei au fost pregătite pentru potențiale atacuri cibernetice.Aceste și mai multe sarcini ale auditului continuu promovează eficiența într-o organizație și minimizează sau elimină în totalitate încălcările procedurilor sau proceselor care ar putea-o expune la răspundere monetară sau legală.

În special, dezavantajele unui audit continuu sunt costurile inițiale de configurare și, poate, o dependență excesivă de sistem în unele zone ale operațiunilor unei firme în care ar fi necesară intervenția umană.

Care trei părți interesate cheie beneficiază de un audit continuu?

Procesele de audit continuu beneficiază părțile interesate cheie, inclusiv consiliul de administrație, conducerea și auditorii interni.Consiliul de administrație poate fi asigurat de controale interne la nivel de companie datorită detectării și monitorizării sporite.Conducerea poate folosi informații actualizate pentru a-și îmbunătăți responsabilitățile de zi cu zi.Departamentul de audit intern poate rezolva problemele mai devreme și poate corecta problemele înainte de un audit extern.

Care sunt cei șapte pași pentru auditul continuu?

Potrivit Journal of Accountancy, cei șapte pași pentru a menține auditul continuu sunt:

 1. Stabiliți zone prioritare
 2. Identificați regulile de audit
 3. Determinați frecvența procesului
 4. Configurați parametrii și executați
 5. Gestionați rezultatele și urmăriți
 6. Reguli de raportare
 7. Evaluați riscul emergent și adăugați la înregistrare

Implementarea unui proces de audit continuu trebuie să fie costisitoare?

Nu, puteți începe implementarea unui proces de audit continuu cu instrumente simple, cum ar fi Access sau Excel.

Concluzia

Auditul continuu poate oferi managerilor, consiliilor de administrație și auditorilor interni un flux constant de informații despre situația financiară a unei companii și despre procesele sale de afaceri și de conformitate în timp real.Poate fi o protecție importantă împotriva atacurilor cibernetice și a cheltuielilor care nu respectă liniile directoare ale companiei.Este util mai ales atunci când este implementat un nou standard sau o procedură.