Spread Betting

Ce este Spread Betting?

Spread betting se referă la specularea cu privire la direcția unei piețe financiare fără a deține efectiv titlul de bază.Aceasta implică plasarea unui pariu pe mișcarea prețului unei valori mobiliare.O companie de pariuri cu spread cotează două prețuri, prețul bid și ask (numit și spread), iar investitorii pariază dacă prețul titlului de bază va fi mai mic decât oferta sau mai mare decât cererea.

Paritorul pe spread nu deține de fapt garanția de bază în spread betting, ei pur și simplu speculează cu privire la mișcarea prețului acestuia.

Spread betting nu trebuie confundat cu spread trading, care implică luarea de poziții de compensare în două (sau mai multe) titluri diferite și profit dacă diferența de preț dintre titluri se mărește sau se micșorează în timp.

Recomandări cheie

  • Spread betting se referă la specularea cu privire la direcția unei piețe financiare fără a lua efectiv o poziție în titlul de bază.
  • Investitorul nu deține garanția subiacentă în spread betting, ei pur și simplu speculează cu privire la mișcarea prețului acestuia folosind efectul de levier.
  • Este promovat ca o metodă eficientă din punct de vedere al costurilor de a specula atât pe piețele bull cât și pe cele ursiste.

Înțelegerea Spread Betting

Spread betting le permite investitorilor să speculeze cu privire la mișcarea prețurilor unei game largi de instrumente financiare, cum ar fi acțiuni, valută, mărfuri și titluri cu venit fix.Cu alte cuvinte, un investitor face un pariu în funcție de faptul dacă consideră că piața va crește sau va scădea din momentul în care pariul lui este acceptat.De asemenea, ei pot alege cât de mult vor să riște pe pariul lor.Este promovată ca o activitate fără taxe, fără comisioane, care permite investitorilor să profite fie de pe piețele urs, cât și de pe piața ursară.

Spread betting este un produs cu efect de levier, ceea ce înseamnă că investitorii trebuie să depună doar un mic procent din valoarea poziției.De exemplu, dacă valoarea unei poziții este de 50.000 USD și cerința de marjă este de 10%, este necesar un depozit de doar 5.000 USD.Acest lucru mărește atât câștigurile, cât și pierderile, ceea ce înseamnă că investitorii pot pierde mai mult decât investiția lor inițială.

Pariurile cu spread nu sunt disponibile rezidenților din Statele Unite din cauza limitărilor legale și de reglementare.

Gestionarea riscului în SpreadBetting

În ciuda riscului care vine odată cu utilizarea unui efect de levier ridicat, pariurile pe spread oferă instrumente eficiente pentru a limita pierderile.

  • Ordine standard stop-loss: ordinele stop-loss reduc riscul prin închiderea automată a unei tranzacții cu pierderi odată ce piața depășește un nivel de preț stabilit.În cazul unui stop-loss standard, ordinul vă va închide tranzacția la cel mai bun preț disponibil odată ce valoarea de stop setată a fost atinsă.Este posibil ca tranzacția dvs. să fie închisă la un nivel mai rău decât cel al declanșatorului stop, mai ales atunci când piața este într-o stare de volatilitate ridicată.
  • Ordine stop-loss garantate: Această formă de ordin stop-loss garantează închiderea tranzacției la valoarea exactă pe care ați stabilit-o, indiferent de condițiile de bază ale pieței.Cu toate acestea, această formă de asigurare negativă nu este gratuită.Ordinele stop-loss garantate implică de obicei o taxă suplimentară de la broker.

Riscul poate fi atenuat și prin utilizarea arbitrajului, pariând în două moduri simultan.

Exemplu de pariuri spread

Să presupunem că prețul acțiunilor ABC este de 201,50 USD și o companie de pariuri pe spread, cu un spread fix, cotează oferta/cererea la 200 USD / 203 USD pentru ca investitorii să tranzacționeze pe el.Investitorul este de urs și crede că ABC va scădea sub 200 USD, așa că a ajuns la oferta de vânzare la 200 USD.Ei decid să parieze 20 USD pentru fiecare punct în care stocul scade sub prețul lor tranzacționat de 200 USD.Dacă ABC scade la punctul în care oferta/cererea este de 185 USD/188 USD, investitorul își poate închide tranzacția cu un profit de {(200 USD - 188 USD) * 20 USD = 240 USD}.Dacă prețul crește la 212 USD/215 USD și aleg să își închidă tranzacția, atunci vor pierde {(200 USD - 215 USD) * 20 USD = -300 USD}.

Firma de pariuri spread necesită o marjă de 20%, ceea ce înseamnă că investitorul trebuie să depună 20% din valoarea poziției la început, {(200$ * 20$) * 20% = 800$, în contul său pentru a acoperi pariul.Valoarea poziției este obținută prin înmulțirea mărimii pariului cu prețul licitației acțiunii (20 USD x 200 USD = 4.000 USD).

Beneficii Spread Betting

Pe scurt

Investitorii au capacitatea de a paria atât pe creșterea, cât și pe cea în scădere a prețurilor.Dacă un investitor tranzacționează acțiuni fizice, trebuie să împrumute acțiunile pe care intenționează să le vândă în lipsă, ceea ce poate fi consumator de timp și costisitor.Spread betting face vânzarea în lipsă la fel de ușoară ca și cumpărarea.

Fara comisioane

Companiile de pariuri cu spread câștigă bani prin spread-ul pe care o oferă.Nu există nicio taxă de comision separată, ceea ce facilitează monitorizarea costurilor de tranzacționare și stabilirea dimensiunii poziției acestora.

Beneficii fiscale

Pariurile cu spread sunt considerate jocuri de noroc în unele jurisdicții fiscale și, ulterior, orice câștig realizat poate fi impozabil ca câștiguri și nu castiguri de capital sau venituri.Investitorii care exercită pariuri pe spread ar trebui să țină evidențe și să solicite sfatul unui contabil înainte de a-și completa taxele.

Deoarece impozitarea câștigurilor în unele țări este mult mai mică decât cea a câștigurilor de capital sau a veniturilor din tranzacționare, spread betting poate fi destul de eficient din punct de vedere fiscal, în funcție de locația cuiva.

Limitările Spread Betting

Apeluri în marjă

Investitorii care nu înțeleg efectul de levier pot lua poziții prea mari pentru contul lor, ceea ce poate duce la apeluri în marjă.Investitorii ar trebui să riște nu mai mult de 2% din capitalul lor de investiții (depozit) la orice tranzacție și să fie întotdeauna conștienți de valoarea poziției pariului pe care intenționează să îl deschidă.

Spread-uri largi

În perioadele de volatilitate, firmele de pariuri pe spread își pot lărgi spread-urile.Acest lucru poate declanșa ordine stop-loss și poate crește costurile de tranzacționare.Investitorii ar trebui să fie precauți cu privire la plasarea comenzilor imediat înainte de anunțurile privind câștigurile companiei și rapoartele economice.

Spread Betting vs.CFD-uri

Multe platforme de pariuri spread vor oferi, de asemenea, tranzacționare cu contracte pentru diferență (CFD), care sunt un tip similar de contract.CFD-urile sunt contracte derivate în care comercianții pot paria pe mișcări de preț pe termen scurt.Nu există livrare de bunuri fizice sau de valori mobiliare cu CFD-uri, dar contractul în sine are valoare transferabilă cât timp este în vigoare.CFD-ul este astfel o valoare tranzacționabilă stabilită între un client și broker, care schimbă diferența dintre prețul inițial al tranzacției și valoarea acesteia atunci când tranzacția este derulată sau inversată.

Deși CFD-urile permit investitorilor să tranzacționeze mișcările prețurilor futures, acestea nu sunt contracte futures în sine.CFD-urile nu au date de expirare care conțin prețuri prestabilite, dar tranzacționează, ca și alte valori mobiliare, cu prețuri de cumpărare și vânzare.

Pariurile spread, pe de altă parte, au date de expirare fixe atunci când pariul este plasat pentru prima dată.Tranzacționarea CFD-urilor necesită, de asemenea, ca comisioanele și taxele de tranzacție să fie plătite în avans furnizorului; dimpotrivă, companiile de pariuri spread nu primesc taxe sau comisioane.Când contractul este încheiat și se realizează profituri sau pierderi, investitorului fie i se datorează bani, fie datorează bani către societatea comercială.Dacă sunt realizate profituri, traderul CFD va net profitul poziției de închidere, minus poziția de deschidere și comisioane.Profitul pentru pariurile spread va fi modificarea punctelor de bază înmulțită cu suma în dolari negociată în pariul inițial.

Atât CFD-urile, cât și pariurile cu spread sunt supuse plăților de dividende presupunând un contract de poziție lungă.Deși nu există nicio proprietate directă asupra activului, un furnizor și o companie de pariuri cu spread va plăti dividende dacă activul de bază o face și el.Atunci când sunt realizate profituri pentru tranzacțiile cu CFD, investitorul este supus impozitului pe câștigurile de capital, în timp ce profiturile de la pariuri cu spread sunt de obicei scutite de impozite.

Întrebări frecvente despre pariuri pe spread

Ce este pariul pe spread financiar?

Spread betting este o modalitate de a paria pe modificarea prețului unui anumit titlu, indice sau activ fără a deține efectiv instrumentul de bază.

Pariurile spread sunt jocuri de noroc?

În timp ce spread betting poate fi folosit pentru a specula cu efect de levier, poate fi folosit și pentru a acoperi pozițiile existente sau pentru a face tranzacții direcționale informate.Drept urmare, mulți dintre cei care participă preferă termenul de tranzacționare cu spread.Din punct de vedere normativ și fiscal, poate fi considerat o formă de jocuri de noroc în anumite jurisdicții, deoarece nu este luată nicio poziție reală în instrumentul de bază.

Este legală pariurile cu răspândire financiară în S.U.A.?

Majoritatea brokerilor din S.U.A. nu oferă pariuri cu spread, deoarece acestea pot fi ilegale sau pot fi supuse controlului reglementar deschis în multe state din SUA.Ca rezultat, spread betting este în mare parte o activitate non-SUA.

Investopedia nu oferă servicii și consiliere fiscale, de investiții sau financiare.Informațiile sunt prezentate fără a lua în considerare obiectivele de investiții, toleranța la risc sau circumstanțele financiare ale unui anumit investitor și ar putea să nu fie potrivite pentru toți investitorii.Performanța trecută nu indică performanța viitoare.Investiția implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului.