Basår

Vad är ett basår?

Ett basår är det första i en serie år i ett ekonomiskt eller finansiellt index.I detta sammanhang är den vanligtvis inställd på en godtycklig nivå på 100.Nya, uppdaterade basår introduceras med jämna mellanrum för att hålla data aktuella i ett visst index.Basår används också för att mäta ett företags tillväxt.Vilket år som helst kan fungera som basår, men analytiker väljer vanligtvis de senaste åren.

Nyckel takeaways

  • Ett basår är det första i en serie år i ett ekonomiskt eller finansiellt index.
  • Basår används också för att mäta affärsaktivitet, såsom tillväxt i försäljning från en period till nästa.
  • Ett basår kan vara vilket år som helst och väljs utifrån den analys som görs.

Förstå basåret

Ett basår används för jämförelse i måttet på en affärsaktivitet eller ekonomiskt eller finansiellt index.Till exempel, för att ta reda på inflationstakten mellan 2016 och 2021, är 2016 basåret eller det första året inom den angivna tiden.Basåret kan också beskriva utgångspunkten från en tillväxtpunkt eller en baslinje för beräkning av försäljning i samma butik.

Många finansiella nyckeltal är baserade på tillväxt eftersom analytiker vill veta hur mycket ett visst antal förändras från en period till nästa.

Tillväxthastighetsekvationen är (aktuellt år - basår) / basår.

Det förflutna, i förhållande analys, är basperioden.

Tillväxtanalys är ett vanligt sätt att beskriva företagets prestationer, särskilt för försäljning.Om företag A ökar försäljningen från 100 000 USD till 140 000 USD, innebär detta att företaget ökade försäljningen med 40 % där 100 000 USD representerar basårsvärdet.

Investerare kan utföra en basårsanalys av ett företags finansiella rapporter för att avgöra om dess resultat växer konsekvent eller inte.

Basår och Samma-butik-försäljning beräkningar

Företag letar alltid efter sätt att öka försäljningen.Ett sätt som företag ökar sin försäljning på är genom att öppna nya butiker eller filialer.Nya butiker har högre tillväxttakt eftersom de börjar från noll, och varje ny butiksförsäljning är en inkrementell försäljning.Som ett resultat av detta tittar analytiker på ytterligare faktorer som visar att försäljningen ökade i samma butik.Detta kallas också för att mäta jämförbar butiksförsäljning eller jämförbar butiksförsäljning.

I beräkningen av försäljningen av jämförbara butiker representerar basåret utgångspunkten för antalet butiker och mängden försäljning som dessa butiker genererade.Till exempel, om företag A har 100 butiker som sålde totalt 100 000 USD förra året, sålde varje butik i genomsnitt 10 000 USD.Detta är basåret.Enligt denna metod bestämmer basåret basförsäljningen och basantalet butiker.

Låt oss säga att företag A öppnar 100 fler butiker det följande året och dessa butiker genererar 50 000 USD, men försäljningen i samma butik minskar i värde med 10 %, från 100 000 USD till 90 000 USD.Företaget kan rapportera en försäljningstillväxt på 40 % från 100 000 USD till 140 000 USD, men kunniga analytiker är mer intresserade av den 10 % lägre försäljningen i samma butik.

Hur används ett basår?

Basår används för att jämföra eller mäta affärsaktivitet eller ett ekonomiskt eller finansiellt index.Till exempel används ett basår vid beräkningen av försäljning i samma butik.Basår används också vid beräkning av bruttonationalprodukten (BNP).

Hur väljs ett basår?

Ett basår bestäms beroende på vilken analys som görs.Till exempel kan ett företag etablerat 2021 använda det året för att mäta försäljningstillväxten framåt.

Hur beräknar du tillväxttakt?

En tillväxttakt kan beräknas genom att dividera skillnaden mellan slut- och startvärdena för den tidsperiod som analyseras och dividera den med startvärdet.Formeln för tillväxttakten är (nuvarande år - basår) / basår.Basåret representerar utgångspunkten för att fastställa tillväxten.

Poängen

Basår används i ekonomiska och finansiella index samt för att mäta ett företags tillväxt.Vilket basår som väljs beror på den analys som görs.När man undersöker aktier kan investerare göra en basårsanalys för att spåra ett företags tillväxt, eller brist på, som en del av forskningen för att avgöra om de ska investera i det eller inte.