Begränsad fond Definition

Vad är en fond med tak?

En fond med tak är en poolad investeringsfond som har infört specificerade maximala begränsningar för dess investerings- eller kostnadsstruktur.Fonder med tak har ofta ett fast tak för avgifter eller innehav i samband med fondens förvaltning.

Fondbolag kan ha ett brett utrymme för att justera kostnadsnivåer och innehavstak.

Viktiga takeaways

 • En fond med tak sätter en övre gräns för hur många avgifter den kan ta ut från investerare under ett givet år.
 • Att begränsa utgiftskvoten på en fond kan hålla avgifterna i schack och locka kostnadsmedvetna investerare.
 • En fond med tak kan också hänvisa till en övre gräns för vikten av en viss tillgång i dess portfölj.

Vad är utjämnade fonder?

Vissa fonder kan välja att begränsa fondens utgiftskvot genom att specificera en maximerad kostnadsnivå.Denna maximerade kostnadsnivå ger investerarna ett avgiftstak, vilket effektivt begränsar investerarnas kostnader.Det är den högsta procentsats en fond kan ta ut från sina aktieägare årligen för totala driftskostnader.

Fondbolag tillhandahåller detaljer om utgiftsbegränsade nivåer i sina prospektdokument.Vanligtvis kommer utgiftstaket att införas under en viss tidsperiod.För att förnya eller revidera en begränsad kostnadsnivå måste fonden inhämta godkännande från sin styrelse.Fondbolag kan lägga till, revidera eller återkalla kostnadstak efter eget gottfinnande; dock måste dokumentation och utlämnande tillhandahållas.

Ändringar av kostnadstaket kommer att påverka fondens årliga avkastning.Varje ökning av kostnadstaknivåerna kan leda till lägre avkastning, medan sänkningar skulle bidra till att öka prestandan.

Exempel på fonder med begränsat innehav

Investeringsbolag kan också välja att begränsa innehavsnivåerna för fondbeståndsdelar.Detta kan göras efter eget gottfinnande eller så kan det vara en del av ett investeringsmål som förlitar sig på ett takindex.Begränsade fonder och index följer en maximal investeringsnivå per beståndsdel.Detta kan ge bredare spridning och förhindrar att ett enda innehav överdrivet påverkar fondens resultat.

Ett antal takfonder, såväl som takindex, finns för investerare på marknaden.Standard & Poor's (S&P) hanterar många takindex som kan användas för passiva investeringsriktmärken.Begränsade index från S&P inkluderar följande:

 • S&P/TSX 60 Capped
 • S&P/TSX Capped Composite
 • S&P/TSX Capped Energy
 • S&P Ryssland BMI begränsat
 • S&P Italien Large och Mid-Cap Capped
 • S&P All Africa Capped
 • DJCI gas- och oljekapslad komponent
 • S&P GSCI Cap Component

BlackRock är en investeringsförvaltare som tillhandahåller börshandlade fonder (ETF) som förvaltas till indextak.iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index är en passivt förvaltad indexfond som försöker replikera innehaven och resultatet för S&P/TSX Capped Composite Index.Under 2017 följde fonden noga jämförelseindexets utveckling med en avkastning på 9,05 % mot 9,10 % för jämförelseindex.Fonden har totala tillgångar på 4,256 miljarder CAD.Det handlas på Toronto Stock Exchange med ett nettotillgångsvärde på 25,74 CAD.