Konsumentskulder ökar

Navigazione veloce

Idag kommer investerare och ekonomer att ägna stor uppmärksamhet åt Federal Reserves senaste rapport om konsumentkrediter för april månad.

Ekonomer räknar med att rapporten kommer att visa att den totala konsumentskulden ökat med 35 miljarder dollar till rekordhöga 4,57 biljoner dollar.Under första kvartalet steg konsumentkrediterna med en säsongsrensad årstakt på 9,7 %.

Revolverande krediter, som mestadels är kreditkortsskulder, utgör nästan en fjärdedel av alla konsumenters skulder.Den steg med 21,4 % under årets första tre månader.Uppgifterna tyder på att när inflationen har ökat har konsumenterna hållit detaljhandelns utgifter på höga nivåer genom att låna mer.

Tidigare förra månaden rapporterade New York Federal Reserve att hushållens skulder steg till 15,8 biljoner dollar under första kvartalet 2022.Det är en ökning med 266 miljarder dollar eller 1,7 % från föregående kvartal, och är 1,7 biljoner dollar högre än i slutet av 2019 innan covid-19-pandemin började.

Saldot på bolån och billån drev ökningen, enligt Fed, och klättrade med 250 miljarder dollar för hypotekslån och 11 miljarder dollar för billån.

"Den stiger i konsumenternas skuldnivåer när ekonomin är låg och räntorna stiger kan leda till en hård tillbakadragning av konsumenternas utgifter. Eftersom konsumentutgifterna står för 70 % av USA:s BNP, kan alla tillbakadragande leda till en lågkonjunktur", säger Caleb Silver, chefredaktör för Investopedia.