Kontinuerlig revision Definition

Vad är en kontinuerlig revision?

En kontinuerlig revision är en intern process som löpande undersöker redovisningspraxis, riskkontroller, efterlevnad, informationsteknologisystem och affärsrutiner.Kontinuerliga revisioner är vanligtvis teknikdrivna och utformade för att automatisera felkontroll och dataverifiering i realtid.

Ett kontinuerligt revisionsdrivet system genererar larmtriggare som ger besked om avvikelser och fel som upptäcks av systemet.

Viktiga takeaways

 • Kontinuerlig revision kräver en löpande utvärdering av redovisningspraxis och riskkontroller.
 • Denna revisionspraxis hjälper till att kontinuerligt bedöma effektiviteten av kontroller.
 • Kontinuerliga revisioner används oftast när nya rutiner implementeras som ett sätt att spåra effektivitet.

Förstå kontinuerliga revisioner

En internrevisionsavdelning har normalt ett fast schema för att utföra sitt arbete, antingen månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årligen.En individ eller ett team tillbringar tid inom varje område för att samla information, granska och analysera data och publicera sina rapporter för ledningen och styrelsens revisionsutskott.En kontinuerlig revision genomförs via teknik, och dessa miniloggar hjälper internrevisorn(erna) mellan deras regelbundet schemalagda formella revisioner.

Kontinuerlig revision vs.Datorstödd revision

Kontinuerlig revision ska inte förväxlas med datorstödd revision.Vid datorstödd revision får revisorn helt enkelt hjälp av teknik, såsom kalkylblad, för att genomföra en periodisk revision.Datorstödd revision drivs enbart av revisorn, medan kontinuerlig revision är tänkt att köras automatiskt med jämna snäva intervall.

När ska man använda kontinuerliga revisioner

Många internrevisioner görs månader efter att en affärsaktivitet har inträffat, men dessa typer av revisioner för vissa processer är för försenade för att vara av verkligt värde.Kontinuerlig revision görs för att möjliggöra riskbedömningar och kontrollkontroller oftare; de används oftast när en ny standard eller procedur implementeras.Revisionens kontinuerliga karaktär möjliggör mer effektiva och omedelbara bedömningar.

Fördelar och nackdelar med kontinuerliga revisioner

En kontinuerlig revision är fördelaktig för att markera ovanlig eller icke-kompatibel aktivitet inom flera områden av ett företag, och för att säkerställa att fastställda rutiner följs.Till exempel, på leverantörsreskontraavdelningen, kan systemet för kontinuerlig revision stoppa ett obehörigt belopp från att skickas till en leverantör.På redovisnings- eller juridiska avdelningen kan den verifiera att en obligatorisk anmälan till Securities and Exchange Commission (SEC) är inställd på att skickas före en deadline.

Fördelar
 • Flagga ovanlig/icke-kompatibel aktivitet

 • Övervakning av cyberattacker

 • Främja effektivitet

 • Utvärdera implementeringen av nya standarder och procedurer

Nackdelar
 • Kostnader för initial installation

 • Risk för överlitande av systemet

Den kontinuerliga revisionsfunktionen kan övervaka om företagets datornätverk har förberetts för potentiella cyberattacker.Dessa och fler uppgifter för den kontinuerliga revisionen främjar effektiviteten i en organisation och minimerar eller eliminerar helt och hållet överträdelser av procedurer eller processer som kan utsätta den för monetärt eller juridiskt ansvar.

Noterbart är att nackdelarna med en kontinuerlig revision är initiala installationskostnader och, kanske, en övertro på systemet i vissa delar av ett företags verksamhet där mänskligt ingripande skulle vara nödvändigt.

Vilka tre nyckelintressenter drar nytta av en kontinuerlig revision?

Kontinuerliga revisionsprocesser gynnar nyckelintressenter, inklusive styrelse, ledning och internrevisorer.Styrelsen kan försäkras om intern kontroll på företagsövergripande nivå genom ökad upptäckt och övervakning.Ledningen kan använda uppdaterad information för att förbättra sitt dagliga ansvar.Internrevisionsavdelningen kan åtgärda problem tidigare och åtgärda problem inför en extern revision.

Vilka är de sju stegen för kontinuerlig revision?

Enligt Journal of Accountancy är de sju stegen för att upprätthålla kontinuerlig revision:

 1. Upprätta prioriterade områden
 2. Identifiera revisionsregler
 3. Bestäm processfrekvens
 4. Konfigurera parametrar och kör
 5. Hantera resultat och följa upp
 6. Anmäl regler
 7. Bedöm nya risker och lägg till i registret

Måste det vara dyrt att implementera en kontinuerlig revisionsprocess?

Nej, du kan börja implementera en kontinuerlig revisionsprocess med enkla verktyg, som Access eller Excel.

Poängen

Kontinuerlig revision kan ge chefer, styrelser och internrevisorer ett konstant flöde av information om ett företags finansiella status och dess affärs- och efterlevnadsprocesser i realtid.Det kan vara ett viktigt skydd mot cyberattacker och utgifter som inte följer företagets riktlinjer.Det är särskilt användbart när en ny standard eller procedur ska implementeras.