De 6 tecknen på en ekonomisk återhämtning

Det är sällan man hör någon lång diskussion om aktiemarknaden utan att det nämns något om de ekonomiska utsikterna.Från och med början av 2018 är det säkert att säga att ekonomin till viss del har återhämtat sig från lågkonjunkturen 2008.Vad analytiker nu undrar över är om den nuvarande lyckan är hållbar eller om det är en annan krasch runt hörnet.

Med tanke på att ekonomerna på affärs-tv verkar leva för att vara oense, vad ska en vanlig investerare göra?Hur ska en ekonomisk återhämtning se ut?Följ dessa ekonomiska indikatorer för tecken på återhämtning.

Sysselsättning

Det är svårt att tala om en ekonomi i återhämtning om människor inte kommer tillbaka i arbete.Det finns sådana saker som "jobblösa återhämtning", där det finns tillräckligt med ekonomisk aktivitet för att få företag att flytta igen, men inte tillräckligt för att stimulera anställning.

I de flesta andra fall har investerare dock rätt i att koppla en förbättrad ekonomi till att människor kommer tillbaka i arbete.Den rapporterade arbetslösheten får därför ofta stor vikt av observatörer.Tänk dock på att arbetslöshetsdata inte alltid är tillförlitliga i de tidiga stadierna av en återhämtning - egenheterna med den statistiska metodens användning utesluter de som har övergett sökandet efter arbete, men när en återhämtning verkar rimlig återupptas några av dessa personer. deras sökande och räknas återigen bland de arbetslösa.

Icke-jordbrukslöne är en annan värdefull åtgärd – det ger en något tydligare känsla av hur många personer företag anställer.Tillsammans med antalet personer som läggs till (eller subtraheras) från lönelistan kan investerare se vart dessa arbetare är på väg och var lönerna trendar.

Tillsammans med statistik som arbetslöshet och löner utanför jordbruket kan investerare också följa det mindre kända ASA Staffing Index.Detta index mäter aktiviteten inom bemanningsbranschen; ofta när arbetsgivare vill lägga till arbetare, lägger de till tillfälligt anställda först för att undvika åtaganden och utgifter för att lägga till heltidsanställda innan en bekräftelse på att verksamheten har förbättrats.Som sådan kan ett stigande ASA Staffing Index signalera att en återhämtning är på gång.

Konsumtionen

På gott och ont, den amerikanska ekonomin drivs av konsumentutgifter.Följaktligen är det svårt att föreställa sig en återhämtning som inte inkluderar återhämtande konsumtionsutgifter.På längre sikt kan konsumenterna inse att de borde spara mer och spendera mindre, men den typen av omstrukturering sker inte över en natt.Leta efter konsumenter som öppnar sina plånböcker som ett tecken på återhämtning.

Konsumentsentiment

Kanske är det ett bevis på kraften i positivt tänkande, men sentimentindikatorer som Consumer Confidence Index (CCI) och Michigan Consumer Sentiment Index verkar korrelera med verkligheten oftare än inte.Dessa undersökningar frågar människor hur de känner om ekonomin på kort sikt och deras egna individuella eller familjeutsikter.

I slutändan är känslan något av en självuppfyllande profetia; om det är ett konstant trumslag om hur illa saker är, blir människor ofta mer konservativa i sina utgiftsvanor.Lägre utgifter kommer då att mer eller mindre göra att den ekonomiska mjuka biten inträffar.När människor är mer optimistiska är de dock mer benägna att spendera pengar, starta eller expandera småföretag och på annat sätt agera på ett sätt som är bra för ekonomisk tillväxt.

Affärsindikatorer

Hur konsumenterna tycker om ekonomin är bra, men det måste matchas av optimism och expansion i näringslivet.Inköpschefsindex (PMI) undersöker om företag ser nya order, högre produktionsnivåer, snabba leveranser från leverantörer och ökande lager och sysselsättning, alla områden där en återhämtning kommer att visa sig.

Lager är dock svårare att korrelera eftersom många företag kommer att försöka köra ner lagren innan de åtar sig att utöka produktionen.Denna hackighet är ofta ett problem i tidiga ekonomiska återhämtningar eftersom företag inte vill missa vändningen i ekonomin (och låta sina konkurrenter ta del), men de vill inte överdriva sig själva heller.

Bankutlåning

Även om offentliga företag inte är helt beroende av banker för att växa sina verksamheter, är de flesta små icke-offentliga företag det.Utan banker som tecknar nya lån växer inte småföretagen och utan den tillväxten är det svårt att se högre sysselsättning och en stabil återhämtning.

Federal Reserve tillhandahåller regelbunden information om bankernas utlåningsverksamhet, och investerare kan kanske också titta på Thomson Reuters/PayNet Small Business Lending Index för att se om småföretag söker (och får) medel för att expandera sina företag.

Fraktaktivitet

Sjöfartsaktivitet är lite svårare att läsa än andra indikatorer, men grundtanken är okomplicerad - eftersom de flesta köper saker som kommer från "någon annanstans", är den totala ekonomiska aktiviteten korrelerad med varurörelsen över kontinenten.Anmärkningsvärda index här inkluderar Cass Freight Index och American Trucking Associations Truck Tonnage Index. (Detta index kan ge inblick i ekonomisk tillväxt och produktion, men det har sina kritiker.)

Poängen

Ingen av dessa indikatorer är idiotsäker, eller ens så användbara isolerat.Varje ekonomisk cykel är lite annorlunda än tidigare cykler, så investerare bör vara försiktiga med att automatiskt tillämpa gamla regler på ny data.Det finns ett visst mått av sunt förnuft som bör vägleda investerare.Ekonomisk tillväxt betyder vissa saker - nämligen att öka produktionen, öka konsumtionen (eller besparingarna), öka sysselsättningen och öka aktiviteten inom områden som byggande och transporter.Genom att hålla ett noggrant öga på om företag förbereder sig för tillväxt, om konsumenterna känner sig bekväma med att spendera och om pengar och varor rör sig genom ekonomin, kan investerare få en känsla av om nästa återhämtning är verklig.