Baz Yıl

Baz Yıl Nedir?

Baz yıl, bir ekonomik veya finansal endeksteki bir dizi yılın ilkidir.Bu bağlamda, tipik olarak keyfi bir 100 düzeyine ayarlanır.Verileri belirli bir dizinde güncel tutmak için yeni, güncel temel yıllar periyodik olarak sunulur.Baz yıllar ayrıca bir şirketin büyümesini ölçmek için kullanılır.Herhangi bir yıl, temel yıl olarak hizmet edebilir, ancak analistler genellikle son yılları seçer.

Önemli Çıkarımlar

  • Baz yıl, bir ekonomik veya finansal endeksteki bir dizi yılın ilkidir.
  • Baz yıllar ayrıca, bir dönemden diğerine satışlardaki büyüme gibi ticari faaliyeti ölçmek için de kullanılır.
  • Baz yıl herhangi bir yıl olabilir ve gerçekleştirilen analize göre seçilir.

Baz Yılı Anlama

Bir ticari faaliyetin veya ekonomik veya finansal endeksin ölçümünde karşılaştırma için bir baz yıl kullanılır.Örneğin 2016-2021 yılları arasındaki enflasyon oranını bulmak için 2016 baz yıl veya belirlenen zaman aralığındaki ilk yıldır.Baz yıl, aynı mağaza satışlarını hesaplamak için bir büyüme noktasından başlangıç ​​noktasını veya bir temel çizgiyi de tanımlayabilir.

Birçok finansal oran büyümeye dayalıdır çünkü analistler belirli bir sayının bir dönemden diğerine ne kadar değiştiğini bilmek isterler.

Büyüme oranı denklemi (Cari Yıl - Baz Yıl) / Baz Yıl'dır.

Oran analizinde geçmiş, temel dönemdir.

Büyüme analizi, özellikle satışlar için şirket performansını tanımlamanın yaygın olarak kullanılan bir yoludur.A şirketi satışları 100.000 ABD Dolarından 140.000 ABD Dolarına çıkarırsa, bu, şirketin satışlarını %40 oranında artırdığı anlamına gelir; burada 100.000 ABD Doları, temel yıl değerini temsil eder.

Yatırımcılar, kârlılığının istikrarlı bir şekilde büyüyüp büyümediğini belirlemek için bir şirketin mali tablolarının temel yıl analizini yapabilir.

Baz Yıl ve Aynı Mağaza Satış Hesapları

Şirketler her zaman satışları artırmanın yollarını ararlar.Şirketlerin satışlarını artırmanın bir yolu, yeni mağazalar veya şubeler açmaktır.Yeni mağazalar sıfırdan başladıkları için daha yüksek büyüme oranlarına sahiptir ve her yeni mağaza satışı artımlı bir satıştır.Sonuç olarak, analistler, aynı mağaza satışları bazında çok fazla satışın arttığını gösteren ek faktörlere bakıyorlar.Bu aynı zamanda karşılaştırılabilir mağazaların veya komp mağaza satışlarının ölçülmesi olarak da adlandırılır.

Comp mağaza satışlarının hesaplanmasında baz yıl, mağaza sayısı ve bu mağazaların ürettiği satış miktarı için başlangıç ​​noktasını temsil eder.Örneğin, A şirketinin geçen yıl toplam 100.000 ABD Doları satan 100 mağazası varsa, her mağaza ortalama 10.000 ABD Doları sattı.Bu baz yıl.Bu yönteme göre baz yıl baz satışları ve baz mağaza sayısını belirler.

Diyelim ki A şirketi ertesi yıl 100 mağaza daha açıyor ve bu mağazalar 50.000 dolar kazanıyor, ancak aynı mağaza satışlarının değeri 100.000 dolardan 90.000 dolara %10 oranında düşüyor.Şirket, satışlarda 100.000$'dan 140.000$'a %40'lık bir büyüme bildirebilir, ancak anlayışlı analistler, aynı mağaza satışlarındaki %10'luk düşüşle daha fazla ilgileniyor.

Baz Yıl Nasıl Kullanılır?

Baz yıllar, ticari faaliyeti veya bir ekonomik veya finansal endeksi karşılaştırmak veya ölçmek için kullanılır.Örneğin, aynı mağaza satışlarının hesaplanmasında baz yıl kullanılır.Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) hesaplamasında baz yıllar da kullanılmaktadır.

Baz Yıl Nasıl Seçilir?

Yapılan analize bağlı olarak bir baz yıl belirlenir.Örneğin, 2021'de kurulan bir şirket, o yılı ileriye dönük satış artışını ölçmek için kullanabilir.

Büyüme Hızını Nasıl Hesaplarsınız?

Bir büyüme oranı, analiz edilen zaman periyodu için bitiş ve başlangıç ​​değerleri arasındaki farkı bölerek ve bunu başlangıç ​​değerine bölerek hesaplanabilir.Büyüme oranı formülü (Cari Yıl - Baz Yıl) / Baz Yıl'dır.Baz yıl, büyümeyi belirlemek için başlangıç ​​noktasını temsil eder.

Alt çizgi

Baz yıllar, bir şirketin büyümesini ölçmek için olduğu kadar ekonomik ve finansal endekslerde de kullanılmaktadır.Seçilen temel yıl, yürütülen analize bağlıdır.Hisse senetlerini araştırırken, yatırımcılar bir şirketin büyümesini veya eksikliğini takip etmek için, yatırım yapıp yapmamalarını belirlemek için araştırmanın bir parçası olarak bir baz yıl analizi yapabilirler.