Değer Önerisi: Örneklerle Nasıl Yazılır?

Değer Önerisi Nedir?

Pazarlamada değer önermesi, bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini satın alan müşterilere sağladığı faydaların kısa ve öz bir ifadesidir.Hem şirket içinde hem de piyasada bir niyet beyanı görevi görür.

Değer önermesi teriminin ilk olarak 1988'de bir McKinsey & Co. endüstri araştırma makalesinde ortaya çıktığına inanılmaktadır; bu makale, bunu "hem maddi hem de maddi olmayan faydaların açık ve basit bir ifadesi olarak tanımlamıştır. bu faydalar için her müşteri segmentinden talep edeceği yaklaşık fiyattır."

Önemli Çıkarımlar

  • Bir şirketin değer önerisi, bir müşteriye, bir ürün veya hizmetin o belirli müşteri için en uygun olmasının bir numaralı nedenini söyler.
  • Bir değer önerisi, şirketin web sitesi veya diğer pazarlama veya reklam materyalleri aracılığıyla müşterilere doğrudan iletilmelidir.
  • Değer önermeleri, "marka üzerine", benzersiz ve söz konusu şirkete özgü olduğu sürece farklı formatları takip edebilir.
  • Başarılı bir değer önerisi ikna edici olmalı ve olası bir müşteriyi ödeme yapan bir müşteriye dönüştürmeye yardımcı olmalıdır.
1:38

Değer Önerisi

Değer Önermelerini Anlamak

Bir değer önerisi, bir şirket tarafından bir müşteriye veya pazar bölümüne verilen bir sözdür.Önerme, bir müşterinin belirli bir işletmeden bir ürün veya hizmeti neden satın alması gerektiğinin anlaşılması kolay bir nedenidir.Bir değer önerisi, bir ürünün bir ihtiyacı nasıl karşıladığını açıkça açıklamalı, ek faydasının özelliklerini iletmeli ve pazardaki benzer ürünlerden neden daha iyi olduğunu belirtmelidir.İdeal değer önerisi, müşterinin en güçlü karar verme faktörlerine hitap eden noktadır.

Şirketler bu ifadeyi, şirketin ürünlerini kullanmaktan en çok fayda sağlayacak müşterileri hedeflemek için kullanır ve bu, bir şirketin ekonomik hendeğini sürdürmesine yardımcı olur.Ekonomik bir hendek rekabet avantajıdır.Berkshire Hathaway'den süper yatırımcı Warren Buffett tarafından ortaya atılan hendek benzetmesi, hendek ne kadar genişse, firmanın rekabete karşı o kadar büyük ve dayanıklı olduğunu belirtir.

Büyük bir değer önerisi, bir markanın müşterisine başka hiçbir rakibinde olmayan neler sunabileceğini ve bir hizmetin veya ürünün başka hiçbir şirketin karşılayamayacağı bir ihtiyacı nasıl karşıladığını gösterir.

Değer Önerisinin Bileşenleri

Bir şirketin değer önerisi, bir ürün veya hizmetin bir müşteri segmenti için en uygun olmasının bir numaralı nedenini iletir.Bu nedenle, her zaman bir şirketin web sitesinde ve diğer tüketici temas noktalarında belirgin bir şekilde görüntülenmelidir.Ayrıca, bir müşterinin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duymadan değer teklifini okuyabilmesi veya duyabilmesi ve teslim edilen değeri anlayabilmesi için sezgisel olmalıdır.

Öne çıkan değer önermeleri belirli bir yapıyı kullanma eğilimindedir.Başarılı bir değer önerisi, tipik olarak, sağlanan faydayı tüketiciye ileten güçlü ve net bir başlığa sahiptir.Başlık, akılda kalıcı tek bir cümle, ifade veya hatta bir slogan olmalıdır.Başarılı reklam kampanyalarının bir parçası haline gelen akılda kalıcı sloganları sıklıkla içerir.

Genellikle ana başlığın altında, teslim edilen değerin açıklamasını genişleten ve ürün veya hizmetin tüketicinin aklındaki diğerlerinden neden üstün olduğuna dair belirli bir örnek veren bir alt başlık sağlanacaktır.Alt başlık kısa bir paragraf olabilir ve tipik olarak iki ila üç cümle uzunluğundadır.Alt başlık, ürünlerin temel özelliklerini veya faydalarını vurgulamanın bir yoludur ve genellikle madde işaretlerinin dahil edilmesinden veya göze çarpan ayrıntıları vurgulamanın başka yollarından yararlanır.

Bu tür bir yapı, tüketicilerin değer teklifini hızlı bir şekilde taramasını ve ürün özelliklerini anlamasını sağlar.Eklenen görseller, işletme ve tüketici arasındaki iletişim kolaylığını artırır.Güçlü bir değer önermesi oluşturmak için şirketler, hangi mesajların müşterilerinde en iyi yankı bulduğunu belirlemek için genellikle pazar araştırması yapacaklardır.

Özel Hususlar

Değer önermeleri, şirkete ve şirketin hizmet verdiği tüketicilere özgü olduğu sürece farklı formatları takip edebilir.Tüm etkili değer önermelerinin anlaşılması kolaydır ve bir ürün veya hizmeti kullanan bir müşteri için belirli sonuçları gösterir.Bir ürünü veya hizmeti herhangi bir rekabetten ayırır, aşırı kullanılan pazarlama terimlerinden kaçınır ve kısa sürede değeri iletirler.

Potansiyel bir müşteriyi etkili bir şekilde ödeme yapan bir müşteriye dönüştürmek için bir değer önerisi için, müşterilerin kim olduğunu, ana sorunlarının neler olduğunu ve şirketin ürün veya hizmetinin sorunlarını çözmelerine yardımcı olacak ideal çözümün nasıl olduğunu açıkça tanımlaması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bir Değer Önerisinin Amacı Nedir?

Değer önerisi, paydaşları, yatırımcıları veya müşterileri bir şirketin veya ürünlerinin veya hizmetlerinin değerli olduğuna ikna etmek içindir.Değer önerisi zayıf veya ikna edici değilse, yatırım ve tüketici talebini çekmek zor olabilir.

Çalışan Değer Önerisi Nedir?

İş piyasası için bir çalışan değer önerisi (EVP) geçerlidir.Burada, işe alım yapan bir şirket, kendisini çalışmak için iyi bir yer olarak tanımlamaya çalışacak ve yalnızca parasal tazminat değil, aynı zamanda bir dizi fayda, avantaj ve üretken bir ortam sunacaktır.Buna karşılık, adayın işe alım şirketini uygun becerilere, deneyime, tavırlara ve başarılı olmak için hırsa sahip olduğuna ikna etmesi gerekecektir.

Bir Değer Önerisi Başarısız Olursa Ne Olur?

Bir şirket, başkalarını değerli olduğuna veya ürün veya hizmetlerinin veya değerli olduğuna ikna edemezse, kârlılığını ve sermayeye erişimini kaybedecek ve nihayetinde işsiz kalabilecektir.