Özel Gelir Fonu Nedir?

Özel Gelir Fonu Nedir?

Özel bir gelir fonu, belirli bir proje için kullanılması gereken parayı toplamak için bir hükümet tarafından kurulan bir hesaptır.Özel gelir fonları, vergi mükelleflerine, vergi dolarının belirli bir amaca doğru gideceği konusunda ekstra bir hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlar.

Önemli Çıkarımlar

• Belirli bir proje için kullanılması gereken parayı toplamak için hükümet tarafından özel gelir fonları oluşturulur.

• Belediyeler genellikle parayı genel fon, sermaye fonu, "yağmurlu gün" fonu ve özel gelir fonu olarak bütçelendirir.

• Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu (GASB), özel gelir fonlarını tanımlamak için 2011 yılında 54 Sayılı Açıklama yayınlamıştır.

Özel Gelir Fonu Nasıl Çalışır?

Her belediyenin içinden geçtiği dönemsel bütçe sürecinde, para nereden geliyor, kim alıyor, ne kadar alıyor diye pazarlıklar ve kavgalar oluyor.Tahsis edilecek dört temel bütçe parası grubu vardır: genel fon, sermaye fonu, "yağmurlu gün" fonu ve özel gelir fonları.

Genel fon, olağan ve devam eden şehir masraflarını karşılar; sermaye fonu büyük projeler için ayrılmıştır ve yağmurlu gün fonu beklenmedik harcamalar için acil durum hesabıdır.Özel küçük ölçekli projeleri finanse etmek ve işletmek için özel bir gelir fonu kurulur.Parklar, kütüphaneler, plajlar ve şehir plazalarının tümü özel gelir fonlarıyla finanse edilebilir.Bu projelerin nakit giriş ve çıkışlarını kaydetmek için kendi defterleri olacaktır.

Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (GASB), daha önce bazı belirsizlikler olduğu için özel gelir fonlarının tanımını netleştirmek için 2011 yılında 54 Sayılı Açıklama yayınlamıştır.Açıklamadan: "Özel gelir fonları, borç servisi veya sermaye projeleri dışındaki belirli amaçlar için harcamalarla sınırlandırılan veya taahhüt edilen belirli gelir kaynaklarının gelirlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması için kullanılır."

Özel Gelir Fonu Örneği

Bir şehir, yağmur suyu yönetimi ile ilgili masrafları ödemek için özel bir gelir fonu kurabilir.Bu fondaki para yalnızca sokak süpürme, kanalizasyon ve hendek temizliği, sistem bakımı ve halkı bilinçlendirme kampanyası gibi yağmur suyu yönetim maliyetleri için kullanılabilir.Belediyenin, özel gelir fonu parasını nereden topladığını ve özel gelir fonu bütçesini nasıl harcadığını kamuoyuna bildirmesi gerekecektir.