Phân tích Tỷ lệ Nợ của Walmart (WMT)

Hệ số nợ giúp các nhà đầu tư phân tích khả năng thanh toán nợ gốc và lãi vay của công ty.Họ tiết lộ cách một công ty tài trợ cho việc mua tài sản của mình và khả năng chống chọi với bất ổn kinh tế.Hệ số nợ cũng cho biết liệu công ty có đang sử dụng nợ một cách có trách nhiệm để phát triển hoạt động kinh doanh của mình hay không nếu công ty đang dựa quá nhiều vào nợ để đáp ứng các nghĩa vụ cốt lõi.Điều thứ hai có thể ngụ ý rằng sẽ có rắc rối xảy ra trong tương lai gần.

Một số tỷ lệ nợ nhất định nên được so sánh với các điểm chuẩn trong khi các tỷ lệ khác chủ quan hơn và tốt hơn so với tỷ lệ của các công ty cùng ngành và thị trường rộng lớn hơn.Đối với một nhà bán lẻ vốn hóa lớn như Walmart (WMT), các tỷ lệ nợ đáng tin cậy nhất để đánh giá là tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ bao phủ lãi vay và tỷ lệ dòng tiền trên nợ.

Bài học rút ra chính

  • Các nhà đầu tư sử dụng tỷ số nợ để phân tích cách thức một công ty tài trợ cho việc mua tài sản của mình và khả năng thanh toán các khoản nợ tồn đọng của công ty.
  • Ba tỷ lệ nợ thường được sử dụng để đánh giá một công ty là tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ trả lãi và tỷ lệ dòng tiền trên nợ.
  • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao cho thấy một công ty dựa vào nợ thay vì vốn chủ sở hữu để tài trợ cho việc mua tài sản của mình.
  • Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Walmart là 1,89, một con số cho thấy công ty đang sử dụng nhiều nợ hơn vốn chủ sở hữu để tài trợ cho việc mua tài sản của mình.

Nợ cho vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D / E) so sánh tỷ lệ phần trăm tài sản của một công ty được tài trợ bằng nợ so với vốn chủ sở hữu, được tính bằng tổng nợ phải trả chia cho tổng vốn chủ sở hữu của cổ đông.Tỷ lệ D / E cao cho thấy một công ty có khả năng sử dụng đòn bẩy cao hơn và phụ thuộc vào nợ để tài trợ cho việc mua tài sản.Mặc dù sử dụng đòn bẩy không phải là một điều xấu, nhưng việc sử dụng quá nhiều đòn bẩy có thể khiến công ty rơi vào tình thế bấp bênh.

Tỷ lệ D / E của Walmart trong quý thứ ba tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, là 1,89.Đây là một con số ổn định đáng kể trong thập kỷ qua.Nó cho thấy công ty đang sử dụng nhiều nợ hơn vốn chủ sở hữu để tài trợ cho việc mua tài sản, nhưng các hoạt động quản lý nợ của công ty đã không thay đổi trong vài năm và công ty đã hạn chế sử dụng nợ quá mức ngay cả trong thời kỳ kinh tế hỗn loạn.

So với đối thủ cạnh tranh chính, Walmart có tỷ lệ D / E thấp hơn, trong đó tỷ lệ của Target là 3,95, cho quý tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Tỷ lệ Bảo hiểm Lãi suất

Tỷ lệ bao phủ lãi suất đo lường số lần một công ty có thể trả lãi cho khoản nợ chưa thanh toán của mình với thu nhập hiện tại của mình.Nó được tính bằng thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) chia cho chi phí lãi vay.

Tỷ lệ này cao có nghĩa là một công ty không có khả năng vỡ nợ đối với các nghĩa vụ nợ trong tương lai gần.Hầu hết các nhà phân tích đồng ý tỷ lệ bao phủ lãi suất thấp nhất có thể chấp nhận được là 1,5, mặc dù các nhà đầu tư giá trị thích các công ty có con số cao hơn đáng kể.

Tỷ lệ bao phủ lãi suất của Walmart là 11,95 trong quý tài chính thứ hai năm 2022.Đối với Target, tỷ lệ bao phủ lãi suất của nó là 5,54.

Trong quý đầu tiên của năm 2022, tỷ lệ bao phủ lãi suất của Walmart là 7,8.Trong khi đó, Target là 11,15 cho cùng kỳ.Nhìn chung, Walmart có EBIT nhiều hơn trong năm tài chính để trang trải chi phí lãi vay.

Hệ số lưu chuyển tiền trên nợ

Tỷ lệ dòng tiền trên nợ, được tính bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chia cho tổng nợ, đo lường tỷ lệ phần trăm tổng số nợ của công ty mà công ty có thể trả với dòng tiền hiện tại.Đây là một số liệu hiệu quả để xem xét cùng với tỷ lệ bao phủ lãi suất vì nó chỉ bao gồm các khoản thu nhập thực sự được hiện thực hóa bằng tiền mặt.

Biện pháp này được tính toán tốt nhất bằng cách sử dụng dữ liệu cả năm.Do đó, trong năm tài chính 2021 (kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2021), tỷ lệ dòng tiền trên nợ của Walmart là 0,69, có nghĩa là dòng tiền hiện tại hàng năm từ hoạt động của công ty có thể trả 69% nợ.Điều quan trọng là phải xem xu hướng này trong tương lai như một chỉ báo về cam kết của công ty đối với việc quản lý nợ có trách nhiệm.Target có tỷ lệ dòng tiền trên tổng nợ là 0,64 cho năm tài chính 2020 (kết thúc vào ngày 29 tháng 1 năm 2021).