Phân đôi

Phân đôi là gì?

Phân đôi là sự phân tách của một tổng thể lớn hơn hoặc cơ thể chính thành hai đơn vị nhỏ hơn và riêng biệt.Sự phân đôi có thể xảy ra khi một công ty chia thành hai bộ phận riêng biệt, do đó tạo ra hai công ty mới có thể bán hoặc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông.Các công ty có thể tìm cách phân chia lợi ích nhất định về thuế.

Cách hoạt động của phân đôi

Mặc dù nó có các ứng dụng trong một số lĩnh vực nghiên cứu, sự phân đôi trong thế giới tài chính thường mô tả việc phá vỡ một thực thể lớn hơn thành các bộ phận nhỏ hơn.Nếu một công ty quyết định chia đôi và chia thành hai công ty riêng biệt, các cổ đông trong công ty ban đầu được chia cổ phần của công ty mới thông qua việc tổ chức lại công ty.

Một công ty có thể chia tách một bộ phận vì bộ phận có dòng doanh thu riêng hoặc kế hoạch kinh doanh khác với công ty chính.Các công ty cũng chia đôi vì họ có thể huy động nhiều vốn hơn.Ví dụ, một công ty thực phẩm bán nhiều sản phẩm có thể chia các dòng sản phẩm thành hai công ty để công ty mới có thể có được nguồn tài chính riêng của mình thông qua việc phát hành cổ phiếu.

Lợi ích tiềm năng

Các cổ đông cũng có thể hưởng lợi từ việc chia tay vì cổ phiếu mới có thể tăng với tốc độ nhanh hơn cổ phiếu của công ty hợp nhất.Do đó, việc phân nhánh các công ty giao dịch công khai thường liên quan đến cơ hội kiếm tiền của các cổ đông khi giá cổ phiếu tăng giá.

Tuy nhiên, một công ty cũng có thể chia tay một phần công ty vì nó không có lãi.Một công ty có thể chia tay hoặc chia tách với mục tiêu bán một trong các thực thể và sử dụng tiền để tái đầu tư vào công ty còn tồn tại.

Phân nhánh trong ngữ cảnh

Thuật ngữ phân đôi có các ứng dụng khác trong luật, thủy văn, động lực học chất lỏng, toán học, kinh tế, hóa học, giải phẫu và sinh lý học.Trong mỗi ứng dụng, sự phân đôi đề cập đến sự tách đôi của một nguyên tố hoặc hệ thống nhất định, chẳng hạn như sự phân tách của một nguyên tử hydro đơn lẻ tham gia thành hai liên kết hydro.

Sự phân đôi thị trường xảy ra khi các chuyển động thị trường rời rạc, chẳng hạn như tăng trưởng và đầu tư giá trị, di chuyển theo các hướng khác nhau hoặc khi chứng khoán chất lượng cao và chất lượng thấp không đồng bộ, khiến một chứng khoán hoạt động tốt hơn nhiều so với chứng khoán khác.

Bài học rút ra chính

  • Phân đôi là sự phân tách của một tổng thể lớn hơn hoặc cơ thể chính thành hai đơn vị nhỏ hơn và riêng biệt.
  • Sự phân đôi có thể xảy ra khi một công ty chia thành hai, tạo ra hai công ty mới mà mỗi công ty có thể bán cổ phần cho các cổ đông.
  • Một công ty có thể chia rẽ vì một trong những công ty có chiến lược kinh doanh khác với công ty chính.

Ví dụ trong thế giới thực về sự phân đôi

Vào đầu năm 2019, nhà bán lẻ quần áo Gap Inc. (GAP) thông báo họ sẽ chia tay và tách thương hiệu Old Navy khỏi các cửa hàng Gap như CNN đưa tin.Bây giờ, Old Navy sẽ là một công ty độc lập trong khi các cửa hàng Gap ban đầu cùng với Banana Republic, Athleta và Hill City sẽ là một công ty, mà họ gọi là NewCo vì một cái tên vẫn chưa được chọn.

Old Navy đã tự mình tạo ra doanh thu 8 tỷ đô la, trong khi Gap và các cửa hàng còn lại cộng lại với doanh thu 9 tỷ đô la trong năm 2018.Các giám đốc điều hành cấp cao lưu ý rằng việc phân chia sẽ cho phép hoặc giải phóng Old Navy mở rộng và phát triển với một chiến lược kinh doanh riêng biệt. NewCo, bao gồm Gap, có thể theo đuổi một chiến lược kinh doanh khác và có thể hợp nhất các công ty còn lại thành một nhà bán lẻ.

Thời gian sẽ trả lời liệu việc chia tách Gap Inc. và Old Navy có hợp lý về mặt tài chính hay không, nhưng các công ty đã có những hoạt động tài chính khác nhau trong những năm gần đây khi thương hiệu Gap gặp khó khăn trong khi Old Navy tiếp tục phát triển.