Mô hình dòng chảy tròn

Mô hình dòng chảy tròn là gì?

Mô hình dòng chảy tuần hoàn cho thấy tiền di chuyển trong xã hội như thế nào.Tiền chảy từ người sản xuất sang người lao động dưới dạng tiền lương và chảy ngược lại người sản xuất dưới dạng tiền trả cho sản phẩm.Tóm lại, một nền kinh tế là một dòng tiền luân chuyển vô tận.

Đó là dạng cơ bản của mô hình, nhưng dòng tiền thực tế phức tạp hơn.Các nhà kinh tế đã bổ sung thêm nhiều yếu tố để mô tả tốt hơn các nền kinh tế hiện đại phức tạp.Những yếu tố này là thành phần của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc thu nhập quốc dân của một quốc gia.Vì lý do đó, mô hình còn được gọi là mô hình dòng thu nhập luân chuyển.

Bài học rút ra chính

  • Mô hình dòng luân chuyển thể hiện cách tiền di chuyển từ người sản xuất đến hộ gia đình và quay trở lại theo một vòng lặp vô tận.
  • Trong một nền kinh tế, tiền di chuyển từ người sản xuất sang người lao động dưới dạng tiền lương và sau đó trở lại từ người lao động sang người sản xuất khi người lao động chi tiền cho các sản phẩm và dịch vụ.
  • Các mô hình có thể được thực hiện phức tạp hơn để bao gồm bổ sung vào cung tiền, như xuất khẩu và rò rỉ từ cung tiền, như nhập khẩu.
  • Khi tất cả các yếu tố này được cộng lại, kết quả là tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc thu nhập quốc dân của một quốc gia.
  • Phân tích mô hình dòng chảy tuần hoàn và tác động hiện tại của nó đối với GDP có thể giúp các chính phủ và ngân hàng trung ương điều chỉnh chính sách tài khóa và tiền tệ để cải thiện nền kinh tế.
1:27

Xem ngay: Mô hình dòng chảy tròn hoạt động như thế nào?

Hiểu mô hình dòng chảy vòng tròn

Mục đích cơ bản của mô hình dòng luân chuyển là để hiểu cách tiền di chuyển trong nền kinh tế.Nó chia nền kinh tế thành hai đối tượng chính: hộ gia đình và tập đoàn.Nó phân tách thị trường mà những người tham gia này hoạt động như thị trường hàng hóa và dịch vụ và thị trường cho các yếu tố sản xuất.

Mô hình dòng luân chuyển bắt đầu với khu vực hộ gia đình tham gia vào chi tiêu tiêu dùng (C) và khu vực kinh doanh sản xuất hàng hóa.

Hai lĩnh vực khác cũng được bao gồm trong dòng thu nhập luân chuyển: khu vực chính phủ và khu vực ngoại thương.Chính phủ bơm tiền vào vòng kết nối thông qua chi tiêu của chính phủ (G) cho các chương trình như An sinh xã hội và Dịch vụ Công viên Quốc gia.Tiền cũng chảy vào vòng tròn thông qua xuất khẩu (X), mang lại tiền mặt từ người mua nước ngoài.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đầu tư (I) tiền để mua cổ phiếu góp vốn góp phần vào dòng tiền vào nền kinh tế.

Dòng tiền mặt

Giống như tiền được bơm vào nền kinh tế, tiền cũng được rút ra hoặc bị rò rỉ thông qua nhiều phương tiện khác nhau.Thuế (T) do chính phủ áp đặt làm giảm dòng thu nhập.Tiền trả cho các công ty nước ngoài để nhập khẩu (M) cũng là một khoản rò rỉ.Tiết kiệm (S) của các doanh nghiệp mà lẽ ra sẽ được đưa vào sử dụng là sự giảm sút trong dòng luân chuyển thu nhập của nền kinh tế.

Chính phủ tính toán tổng thu nhập quốc dân của mình bằng cách theo dõi tất cả các khoản bơm vào dòng thu nhập luân chuyển và các khoản rút tiền từ đó.

Bổ sung các yếu tố

Dòng thu nhập luân chuyển của một quốc gia được cho là cân bằng khi lượng tiền rút ra bằng nhau.Đó là:

  • Mức tiêm là tổng chi tiêu của chính phủ (G), xuất khẩu (X) và đầu tư (I).
  • Mức độ rò rỉ hoặc rút tiền là tổng tiền thuế (T), nhập khẩu (M) và tiết kiệm (S).

Khi G + X + I lớn hơn T + M + S, mức thu nhập quốc dân (GDP) sẽ tăng lên.Khi tổng số rò rỉ lớn hơn tổng số tiền được bơm vào dòng chảy luân chuyển, thu nhập quốc dân sẽ giảm.

Tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

GDP được tính bằng chi tiêu của người tiêu dùng cộng với chi tiêu của chính phủ cộng với đầu tư kinh doanh cộng với tổng xuất khẩu trừ nhập khẩu.Nó được biểu thị dưới dạng GDP = C + G + I + (X - M).

Nếu các doanh nghiệp quyết định sản xuất ít hơn, nó sẽ dẫn đến giảm chi tiêu của hộ gia đình và làm giảm GDP.Hoặc, nếu các hộ quyết định chi tiêu ít hơn sẽ dẫn đến giảm sản xuất kinh doanh, cũng làm giảm GDP.

GDP thường là một chỉ số đánh giá sức khỏe tài chính của một nền kinh tế.Một định nghĩa phổ biến, mặc dù không chính thức, về suy thoái là hai quý liên tiếp GDP giảm.Khi điều này xảy ra, các chính phủ và ngân hàng trung ương điều chỉnh chính sách tài khóa và tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng.

Ví dụ, kinh tế học Keynes tin rằng chi tiêu dẫn đến tăng trưởng kinh tế, do đó, ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất, khiến tiền rẻ hơn, do đó các cá nhân sẽ mua nhiều hàng hóa hơn, chẳng hạn như nhà cửa và ô tô, làm tăng chi tiêu tổng thể.Khi chi tiêu của người tiêu dùng tăng lên, các công ty tăng sản lượng và thuê thêm công nhân để đáp ứng sự gia tăng của nhu cầu.Số người có việc làm tăng lên đồng nghĩa với việc tăng lương và do đó, nhiều người chi tiêu hơn trong nền kinh tế, khiến các nhà sản xuất tăng sản lượng trở lại, tiếp tục chu kỳ.