Lĩnh vực năng lượng

Lĩnh vực năng lượng là gì?

Ngành năng lượng là một loại cổ phiếu liên quan đến sản xuất hoặc cung cấp năng lượng.Ngành hoặc lĩnh vực năng lượng bao gồm các công ty tham gia vào việc thăm dò và phát triển trữ lượng dầu hoặc khí đốt, khoan dầu khí và lọc dầu.Ngành công nghiệp năng lượng cũng bao gồm các công ty điện năng tích hợp như năng lượng tái tạo và than đá.

Bài học rút ra chính

 • Lĩnh vực năng lượng bao gồm các tập đoàn chủ yếu kinh doanh sản xuất hoặc cung cấp năng lượng như nhiên liệu hóa thạch hoặc năng lượng tái tạo.
 • Ngành năng lượng là động lực quan trọng của tăng trưởng công nghiệp trong thế kỷ qua, cung cấp nhiên liệu để cung cấp năng lượng cho phần còn lại của nền kinh tế.
 • Các công ty trong ngành năng lượng được phân loại dựa trên cách nguồn năng lượng như năng lượng không tái tạo hoặc nhiên liệu hóa thạch và năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời.

Hiểu biết về lĩnh vực năng lượng

Ngành năng lượng là một thuật ngữ rộng lớn và bao trùm, mô tả một mạng lưới các công ty phức tạp và có liên quan với nhau, tham gia trực tiếp và gián tiếp vào việc sản xuất và phân phối năng lượng cần thiết để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện sản xuất và vận chuyển.

Các công ty trong lĩnh vực năng lượng tham gia vào nhiều loại năng lượng khác nhau.Phần lớn, các công ty năng lượng được phân loại dựa trên cách nguồn năng lượng mà họ sản xuất ra và thường sẽ thuộc một trong hai loại:

Không tái tạo được

 • Các sản phẩm dầu mỏ và dầu mỏ
 • Khí tự nhiên
 • Xăng
 • Dầu đi-e-zel
 • Dầu nóng
 • Hạt nhân
 • Than đá

Tái tạo

 • Năng lượng Hidro
 • Nhiên liệu sinh học như etanol
 • Năng lượng gió
 • Năng lượng mặt trời
 • Thủy điện

Ngành công nghiệp năng lượng cũng bao gồm các nguồn thứ cấp như điện.Giá năng lượng - cùng với hiệu suất thu nhập của các nhà sản xuất năng lượng - phần lớn được thúc đẩy bởi cung và cầu năng lượng trên toàn thế giới.

Các nhà sản xuất dầu khí có xu hướng hoạt động tốt trong thời kỳ giá dầu và khí đốt tăng cao.Tuy nhiên, các công ty năng lượng kiếm được ít hơn khi giá hàng hóa năng lượng giảm.Mặt khác, các nhà lọc dầu được hưởng lợi từ việc giảm giá nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm dầu mỏ như xăng khi giá dầu thô giảm.Hơn nữa, ngành công nghiệp năng lượng rất nhạy cảm với các sự kiện chính trị, mà trong lịch sử đã dẫn đến sự biến động - hoặc biến động dữ dội - về giá dầu.

Một số công ty lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng của Hoa Kỳ bao gồm Exxon Mobil (XOM) và Chevron (CVX), cả hai đều là những công ty dầu khí tổng hợp quốc tế lớn.Năm 2020, Peabody Energy (BTU) là nhà sản xuất than lớn nhất của Mỹ được tính bằng tấn sản lượng.

Năm 2021, dầu mỏ (36%) là nguồn năng lượng được tiêu thụ nhiều nhất ở Hoa Kỳ, tiếp theo là khí đốt tự nhiên (32%), năng lượng tái tạo (12%), than đá (11%) và điện hạt nhân (8%).

Các loại công ty trong lĩnh vực năng lượng

Dưới đây là một số loại hình công ty được tìm thấy trong ngành năng lượng.Mỗi loại có một vai trò riêng biệt trong việc mang lại năng lượng cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Khai thác và sản xuất dầu khí

Đây là những công ty khoan, bơm và sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên.Sản xuất thường bao gồm việc kéo dầu ra khỏi mặt đất.

Đường ống và tinh chế

Dầu và khí tự nhiên phải được đưa từ nơi sản xuất đến nhà máy lọc dầu để được tinh chế thành sản phẩm cuối cùng như xăng.Các công ty trong phần này của lĩnh vực năng lượng được gọi là các nhà cung cấp trung tuyến.

Công ty khai thác

Các công ty than có thể được phân loại là công ty năng lượng vì than được sử dụng cho các nhà máy điện, bao gồm cả hạt nhân.

Năng lượng tái tạo

Năng lượng sạch đã đạt được sức hút và đô la đầu tư trong những năm qua và có khả năng trở thành một phần ngày càng tăng của ngành năng lượng trong tương lai.Ví dụ về năng lượng tái tạo bao gồm gió và mặt trời.

Hóa chất

Một số công ty chuyên lọc dầu và khí đốt thành các hóa chất đặc biệt, mặc dù nhiều nhà sản xuất dầu lớn hơn như Exxon Mobil là nhà sản xuất năng lượng tổng hợp, có nghĩa là họ sản xuất nhiều loại năng lượng và kiểm soát toàn bộ quá trình.

Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm năm 2021 sẽ hỗ trợ các bộ phận của ngành năng lượng.Đặc biệt, một phần của khoản tài trợ 550 tỷ USD sẽ được phân bổ cho cơ sở hạ tầng lưới điện và đường dây điện, cũng như mở rộng năng lượng sạch.

Ví dụ về đầu tư vào lĩnh vực năng lượng

Các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn trong ngành năng lượng, bao gồm cổ phiếu của các công ty năng lượng, quỹ tương hỗ và ETF, cũng như khả năng mua hàng hóa.

Các quỹ giao dịch hối đoái (ETF) là một rổ đầu tư, chẳng hạn như cổ phiếu, theo dõi một chỉ số cơ bản.Mặt khác, quỹ tương hỗ là một danh mục cổ phiếu hoặc đầu tư được lựa chọn và quản lý bởi người quản lý danh mục đầu tư.

Có một số quỹ ETF liên quan đến năng lượng có thể giúp các nhà đầu tư bán lẻ tiếp xúc với ngành năng lượng.Các nhà đầu tư có thể chọn phần nào của chuỗi giá trị mà họ muốn với bất kỳ số tiền nào.Dưới đây là một số ví dụ về ETF năng lượng:

 • Quỹ ETF SPDR cho lĩnh vực năng lượng (XLE) là một quỹ ETF trên phạm vi rộng cung cấp khả năng tiếp xúc với các công ty năng lượng trong toàn ngành.Các nhà sản xuất dầu như Exxon Mobil và Chevron nằm trong XLE cũng như các nhà cung cấp công nghệ như Schlumberger (SLB).
 • Quỹ ETF Thăm dò & Sản xuất Dầu khí TheSPDR S&P (XOP) cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc với các công ty thăm dò dầu khí.
 • Invesco Solar ETF (TAN) cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào các khoản đầu tư năng lượng thay thế.

Cách các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng có thể sẽ phụ thuộc vào sở thích và quan điểm cụ thể của họ về triển vọng tăng trưởng và thu nhập của các công ty khác nhau.Ngành công nghiệp năng lượng mở rộng và đa dạng hơn so với ngành công nghiệp dầu khí đơn thuần.Nhiều nhà đầu tư tin rằng các nguồn năng lượng tái tạo và thay thế sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai, đặc biệt là khi nhu cầu về ô tô điện tiếp tục tăng.

Ngành Năng lượng Chịu trách nhiệm về Điều gì?

Ngành năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế.Ngoài cung cấp năng lượng cho các ngôi nhà, phương tiện giao thông và nhà máy, các nguồn năng lượng cũng là một thành phần trong nhiều sản phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày.

Các ngành năng lượng chính là gì?

Tiêu chuẩn Phân loại Công nghiệp Toàn cầu (GICS) chia ngành năng lượng thành hai ngành: “thiết bị và dịch vụ năng lượng” và “dầu, khí đốt và nhiên liệu tiêu hao”.Sau đó, có nhiều phân ngành khác nhau:

 • Khoan dầu khí
 • Thiết bị & dịch vụ dầu khí
 • Dầu khí tổng hợp
 • Khai thác & sản xuất dầu khí
 • Tiếp thị & lọc dầu khí
 • Lưu trữ & vận chuyển dầu khí
 • Than và nhiên liệu tiêu hao

Sự khác biệt giữa Lĩnh vực Năng lượng và Lĩnh vực Tiện ích là gì?

Lĩnh vực năng lượng chủ yếu bao gồm các công ty đóng vai trò khai thác, tinh chế hoặc sản xuất các nguồn năng lượng.Mặt khác, các công ty tiện ích tập trung vào việc cung cấp điện, nước và các tiện ích công cộng khác cho khách hàng.Cả hai lĩnh vực này đều cung cấp điện cho khách hàng theo một cách nào đó.Tuy nhiên, vai trò của họ là khác nhau, với các thành phần của ngành năng lượng chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng mà các công ty tiện ích sau đó bán cho công chúng.

Điểm mấu chốt

Lĩnh vực năng lượng là một lĩnh vực rộng lớn.Nó bao gồm nhiều nguồn năng lượng khác nhau, bao gồm khí đốt tự nhiên, điện, dầu mỏ, than đá và các nguồn tái tạo — và các giai đoạn đưa năng lượng ra thị trường, từ khai thác đến vận chuyển thành phẩm và tiếp thị.

Điều này có nghĩa là các công ty được phân loại là thuộc lĩnh vực năng lượng có triển vọng có thể khác nhau đáng kể.Về cơ bản, điều duy nhất gắn kết tất cả họ lại với nhau là thực tế là họ chịu trách nhiệm theo một cách nào đó trong việc đưa một dạng năng lượng ra thị trường.