Tỷ lệ ưu đãi liên ngân hàng Euro (Euribor)

Tỷ giá ưu đãi liên ngân hàng Euro (Euribor) là gì?

Euribor, hoặc Tỷ giá ưu đãi liên ngân hàng Euro, là tỷ giá tham chiếu được xây dựng từ lãi suất trung bình mà tại đó các ngân hàng khu vực đồng euro cho vay ngắn hạn không có bảo đảm trên thị trường liên ngân hàng.Thời gian đáo hạn của các khoản vay được sử dụng để tính Euribor thường dao động từ một tuần đến một năm.

Đây là tỷ giá chuẩn mà các ngân hàng cho vay hoặc vay dự trữ vượt mức của nhau trong khoảng thời gian ngắn, từ một tuần đến 12 tháng.Các khoản vay ngắn hạn này thường được cấu trúc như các thỏa thuận mua lại (repos) và nhằm mục đích duy trì tính thanh khoản của ngân hàng và đảm bảo rằng lượng tiền mặt dư thừa có thể tạo ra lợi tức thay vì ngồi nhàn rỗi.

Bài học rút ra chính

 • Euribor là lãi suất liên ngân hàng qua đêm bao gồm lãi suất trung bình từ một nhóm các ngân hàng lớn ở Châu Âu được sử dụng để cho vay lẫn nhau bằng đồng euro.
 • Euribor có nhiều kỳ hạn khác nhau, trong đó mỗi kỳ hạn có lãi suất riêng.
 • Euribor được tính toán bởi một quản trị viên điểm chuẩn có tên Global Rate Set Systems Ltd. và được cung cấp bởi Viện Thị trường Tiền tệ Châu Âu (EMMI).

Tìm hiểu tỷ giá ưu đãi liên ngân hàng Euro (Euribor)

Thực tế, Tỷ giá chào bán liên ngân hàng Euro (Euribor) đề cập đến một tập hợp năm tỷ giá thị trường tiền tệ tương ứng với các kỳ hạn khác nhau: lãi suất một tuần, một tháng, ba tháng, sáu tháng và mười hai tháng.Các tỷ lệ này, được cập nhật hàng ngày, đại diện cho lãi suất trung bình mà các ngân hàng khu vực đồng euro tính phí lẫn nhau đối với các khoản vay không tập trung.

Tỷ giá Euribor là một tiêu chuẩn quan trọng cho một loạt các sản phẩm tài chính bằng đồng euro, bao gồm thế chấp, tài khoản tiết kiệm, cho vay mua ô tô và các chứng khoán phái sinh khác nhau.Vai trò của Euribor trong khu vực đồng euro tương tự như LIBOR ở Anh và Hoa Kỳ.

Ai đóng góp vào tỷ lệ Euribor?

Có 18 ngân hàng hội đồng đóng góp choEuribor.Đây là những tổ chức tài chính xử lý khối lượng giao dịch thị trường tiền tệ lớn nhất khu vực đồng euro.Kể từ năm 2022, các ngân hàng bảng điều khiển này bao gồm:

 • Belfius (Bỉ)
 • BNP Paribas (Pháp)
 • Crédit Agricole s.a. (Pháp)
 • HSBC France (Pháp)
 • Natixis / BPCE (Pháp)
 • Société Générale (Pháp)
 • Ngân hàng Deutsche Bank (Đức)
 • Ngân hàng DZ (Đức)
 • Intesa Sanpaolo (Ý)
 • UniCredit (Ý)
 • Banque et Caisse d'Épargne de l'État (Luxembourg)
 • Ngân hàng ING (Hà Lan)
 • Caixa Geral De Depósitos (Bồ Đào Nha)
 • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Tây Ban Nha)
 • Banco Santander (Tây Ban Nha)
 • CECABANK (Tây Ban Nha)
 • CaixaBank (Tây Ban Nha)
 • Barclays (Anh)

Sự khác biệt giữa Euribor và Eonia

Eonia, hoặc Chỉ số trung bình qua đêm của Euro, cũng là tỷ giá tham chiếu hàng ngày thể hiện mức trung bình có trọng số của hoạt động cho vay qua ngân hàng không đảm bảo trong Liên minh Châu Âu và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA). Nó được Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tính toán dựa trên các khoản cho vay của 28 ngân hàng thành viên.

Eonia tương tự như Euribor như một tỷ lệ được sử dụng trong cho vay liên ngân hàng châu Âu.Cả hai điểm chuẩn đều do Viện Thị trường Tiền tệ Châu Âu (EMMI) cung cấp. Sự khác biệt chính giữa Eonia và Euribor là thời gian đáo hạn của các khoản vay mà họ dựa trên.Eonia là lãi suất qua đêm, trong khi Euribor thực tế là 8 tỷ giá khác nhau dựa trên các khoản vay có kỳ hạn thay đổi từ một tuần đến 12 tháng.

Các ngân hàng tham gia đóng góp vào tỷ lệ cũng khác nhau: chỉ có 19 ngân hàng đóng góp cho Euribor, thay vì 28.Cuối cùng, Euribor được tính toán bởi Global Rate Set Systems Ltd., không phải ECB.