Chỉ số trung bình qua đêm của Euro (EONIA)

Chỉ số trung bình qua đêm của Euro (EONIA) là gì?

Chỉ số trung bình qua đêm của Euro (EONIA) là tỷ giá tham chiếu trung bình qua đêm mà các ngân hàng châu Âu cho nhau vay bằng đồng euro.EONIA là lãi suất cho các khoản vay một ngày giữa các ngân hàng Châu Âu và được coi là lãi suất liên ngân hàng.Tuy nhiên, các cải cách quy định của châu Âu đã dẫn đến tỷ giá EONIA được thay thế bằng ESTER (Tỷ giá ngắn hạn Euro) có hiệu lực vào tháng 1 năm 2022.

Bài học rút ra chính

  • Chỉ số trung bình qua đêm của Euro (EONIA) là tỷ giá tham chiếu trung bình qua đêm mà các ngân hàng châu Âu cho nhau vay bằng đồng euro.
  • EONIA là lãi suất cho các khoản vay một ngày giữa các ngân hàng Châu Âu.
  • Chỉ số Euro trung bình qua đêm được Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tính toán dựa trên các khoản cho vay của 28 ngân hàng thành viên.
  • Do cải cách quy định của châu Âu, EONIA đã được thay thế vào năm 2022 bằng một tiêu chuẩn toàn diện hơn gọi là ESTER.

Cách hoạt động của Chỉ số trung bình qua đêm của Euro

EONIA là tỷ giá tham chiếu hàng ngày thể hiện mức bình quân gia quyền của hoạt động cho vay liên ngân hàng qua đêm không có bảo đảm ở Liên minh Châu Âu và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA). Nó được Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tính toán dựa trên các khoản cho vay của 28 ngân hàng thành viên.

Các ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu dự trữ nhất định thường do ngân hàng trung ương đặt ra.Dự trữ là số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền gửi mà ngân hàng phải giữ và không được cho vay ra ngoài.Dự trữ bắt buộc giúp bảo vệ các ngân hàng để họ có đủ tiền mặt hoặc khả năng thanh khoản trong trường hợp khoản vay bị thua lỗ.Tuy nhiên, các ngân hàng có thể gặp phải tình trạng thiếu hụt dòng tiền ngắn hạn vào cuối ngày làm việc, chẳng hạn như khi có các khoản rút tiền đột xuất.Do đó, các ngân hàng thiếu tiền có thể vay từ các ngân hàng khác có thặng dư dòng tiền.Tỷ giá mà các ngân hàng vay lẫn nhau được gọi là lãi suất qua đêm.

Ở Châu Âu, EONIA đại diện cho tỷ giá trung bình qua đêm của 28 trong số các ngân hàng lâu đời nhất được gọi là ngân hàng bảng điều khiển.

EONIA vs.TIỀN TỆ

EONIA tương tự như EURIBOR, viết tắt của Euro Interbank Offered Rate.EURIBOR cũng là một tỷ giá liên ngân hàng và bao gồm lãi suất trung bình của các ngân hàng lớn ở Châu Âu được sử dụng để cho vay lẫn nhau.Tuy nhiên, EURIBOR có nhiều kỳ hạn khác nhau, trong đó mỗi kỳ hạn có lãi suất riêng.

Cả hai tiêu chuẩn này đều được cung cấp bởi Viện Thị trường Tiền tệ Châu Âu (EMMI), một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1999.Tuy nhiên, EURIBOR được tính toán bởi một quản trị viên điểm chuẩn được gọi là Global Rate Set Systems Ltd., chứ không phải bởi ECB.

Sự khác biệt chính giữa EONIA và EURIBOR là thời gian đáo hạn của các khoản vay mà chúng dựa trên đó.EONIA là lãi suất qua đêm, trong khi EURIBOR có 5 loại lãi suất dựa trên các khoản vay có kỳ hạn từ một tuần đến 12 tháng.Ngoài ra, EURIBOR có 18 ngân hàng đóng góp vào tỷ giá trong khi EONIA có 28 ngân hàng điều chỉnh.

EURIBOR rất quan trọng vì nó là tỷ giá chuẩn được các ngân hàng sử dụng khi xác định lãi suất cho các sản phẩm tài chính khác nhau, bao gồm các khoản vay thế chấp và tài khoản tiết kiệm.

ESTER

Vào năm 2018, ECB đã thành lập một nhóm làm việc để giúp thiết lập một tỷ lệ chuẩn mới cho châu Âu.Trong lịch sử, các vụ bê bối ngân hàng đã xảy ra khi sử dụng lãi suất dựa trên báo giá làm điểm chuẩn.Kết quả là, các cải cách ngân hàng đã dẫn đến ESTER hoặc "€ STER", viết tắt của Euro Short Term Rate, thay thế cho EONIA.

ESTER cũng là lãi suất qua đêm nhưng đại diện cho mức trung bình của lãi suất bán buôn ở Châu Âu.Các mức giá bán buôn này thường được sử dụng với các ngân hàng và các nhà đầu tư tổ chức như quỹ hưu trí.Một trong những lý do chính để chuyển sang ESTER là sẽ có nhiều ngân hàng đóng góp vào tỷ lệ ESTER trung bình hơn so với EONIA hiện tại.