SME

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là những doanh nghiệp duy trì doanh thu, tài sản hoặc số lượng nhân viên dưới một ngưỡng nhất định.Mỗi quốc gia có định nghĩa riêng về những gì cấu thành một doanh nghiệp vừa và nhỏ.Các tiêu chí về quy mô nhất định phải được đáp ứng và đôi khi ngành công ty hoạt động cũng được tính đến.

Bài học rút ra chính

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là những doanh nghiệp có doanh thu, tài sản hoặc số lượng nhân viên dưới một ngưỡng nhất định.
 • Mỗi quốc gia có định nghĩa riêng về những gì cấu thành một doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Mỗi quốc gia cũng có thể đặt ra các hướng dẫn khác nhau giữa các ngành để xác định thế nào là một doanh nghiệp nhỏ trong các lĩnh vực.
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, sử dụng rất nhiều người và giúp hình thành sự đổi mới.
 • Các chính phủ thường xuyên đưa ra các biện pháp khuyến khích, bao gồm đối xử thuận lợi về thuế và khả năng tiếp cận các khoản vay tốt hơn, để giúp duy trì hoạt động kinh doanh của họ.
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia2020

Hiểu biết về Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuy nhỏ nhưng vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế.Họ đông hơn đáng kể các công ty lớn, tuyển dụng rất nhiều người và nhìn chung có bản chất kinh doanh, giúp hình thành sự đổi mới.

Các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ có thể tồn tại trong hầu hết mọi ngành, nhưng có nhiều khả năng họ nằm trong các ngành yêu cầu ít nhân viên hơn và yêu cầu đầu tư vốn trả trước nhỏ hơn.Các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ phổ biến bao gồm công ty pháp lý, văn phòng nha sĩ, nhà hàng hoặc quán bar.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được tách biệt khỏi các công ty lớn, đa quốc gia vì về cơ bản các doanh nghiệp này hoạt động khác nhau.Các công ty lớn, phức tạp có thể yêu cầu hệ thống ERP tiên tiến, khả năng liên kết giữa các văn phòng trên toàn thế giới hoặc phải tính phí tổ chức sâu hơn.Mặt khác, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhiều hơn với những giới hạn đối với tiềm năng tăng trưởng của nó nhưng cũng với những hoạt động đơn giản hơn.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trên toàn thế giới

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Kinh doanh Nhỏ (SBA) phân loại các doanh nghiệp nhỏ theo cơ cấu sở hữu, số lượng nhân viên, thu nhập và ngành của nó. Ví dụ: trong lĩnh vực sản xuất, một doanh nghiệp vừa và nhỏ là một công ty có từ 500 nhân viên trở xuống.Ngược lại, các doanh nghiệp khai thác quặng đồng và quặng niken có thể có tới 1.500 lao động và vẫn được xác định là DNVVN.Giống như EU, Hoa Kỳ phân loại rõ ràng các công ty có ít hơn 10 nhân viên là văn phòng nhỏ / văn phòng tại nhà (SOHO).

Khi nói đến báo cáo thuế, Sở Thuế vụ (IRS) không phân loại các doanh nghiệp thành DNVVN.Thay vào đó, nó tách các doanh nghiệp nhỏ và các cá nhân tự kinh doanh thành một nhóm và các doanh nghiệp lớn đến quy mô vừa thành một nhóm khác.IRS phân loại các doanh nghiệp nhỏ là các công ty có tài sản từ 10 triệu đô la trở xuống và các doanh nghiệp lớn là những công ty có tài sản trên 10 triệu đô la.

Văn phòng Vận động chính sách SBA đã báo cáo hơn 32,5 triệu doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ vào cuối năm 2021. 81% trong số các công ty này không có bất kỳ nhân viên nào.Trong nền kinh tế Hoa Kỳ, doanh nghiệp nhỏ chiếm 99,9% tổng số doanh nghiệp, 99,7% tổng số doanh nghiệp có nhân viên được trả lương và 97,4% doanh nghiệp xuất khẩu.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ do nam giới da trắng sở hữu không cân xứng, làm nổi bật tình trạng thiếu khả năng tiếp cận các nguồn lực tài chính và kinh doanh giữa các chủng tộc và giới tính.Ví dụ, một báo cáo tháng 12 năm 2021 của SBA cho thấy chỉ có 18,3% doanh nghiệp sử dụng lao động thuộc sở hữu của thiểu số trong khi chỉ có 19,9% doanh nghiệp sử dụng lao động do phụ nữ làm chủ.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Canada

Chính phủ Canada đã xác định Thống kê Công nghiệp Canada quy định loại hình doanh nghiệp dựa trên số lượng nhân viên.

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ có từ 1-4 nhân viên.
 • Doanh nghiệp nhỏ có 5-99 nhân viên.
 • Doanh nghiệp vừa có 100-499 nhân viên.
 • Các doanh nghiệp lớn có hơn 500 nhân viên.

Vào năm 2021, các doanh nghiệp nhỏ chiếm 98,1% tổng số doanh nghiệp sử dụng lao động ở Canada.Các doanh nghiệp nhỏ sử dụng hơn 10 triệu cá nhân — nhiều gấp ba lần số cá nhân được thuê bởi các doanh nghiệp quy mô vừa.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Liên minh Châu Âu

Liên minh Châu Âu (EU) cũng đưa ra các định nghĩa về những gì và không phải là một công ty quy mô nhỏ.Doanh nghiệp quy mô nhỏ là công ty có ít hơn 50 nhân viên và doanh nghiệp quy mô vừa là một công ty có dưới 250 nhân viên.Ngoài các công ty vừa và nhỏ, còn có các công ty siêu nhỏ, sử dụng tới 10 nhân viên.

Như trường hợp của các quốc gia khác, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đại diện cho 99% tất cả các doanh nghiệp trong Liên minh Châu Âu.Các DNVVN sử dụng khoảng 100 triệu cá nhân và chiếm hơn một nửa GDP của cả nước.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Trung Quốc

Hệ thống phân loại quy mô của các công ty Trung Quốc rất phức tạp.Nói chung, các công ty được xác định dựa trên doanh thu hoạt động, số lượng nhân viên hoặc tổng tài sản của công ty.Ví dụ:

 • Các công ty bán lẻ của Trung Quốc có quy mô nhỏ nếu họ sử dụng từ 10 đến 49 nhân viên và có doanh thu hoạt động hàng năm ít nhất là 1 triệu đô la.
 • Các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc là quy mô nhỏ nếu họ có doanh thu hoạt động hàng năm từ 1 triệu đến 10 triệu đô la và có tổng tài sản từ 20 đến 50 triệu đô la.
 • Các công ty nông nghiệp Trung Quốc có quy mô nhỏ nếu doanh thu hoạt động hàng năm của họ từ 0,5 triệu đến 5 triệu USD.

Từ năm 2021 đến năm 2025, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đầu tư mạnh vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ của mình.Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Xiao Yaqing tuyên bố nước này dự kiến ​​sẽ nuôi dưỡng 1 triệu DNVVN và 100.000 DNVVN có tính năng đổi mới sáng tạo trong thời gian này.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển

Ở các nước đang phát triển như Kenya, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tên là MSME, viết tắt của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.Ở Ấn Độ, từ viết tắt là MSMED, hoặc phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.Bất chấp sự khác biệt về danh pháp, các quốc gia có điểm chung là tách các doanh nghiệp theo quy mô hoặc cơ cấu.

Nhiều người ở các nền kinh tế mới nổi tìm được việc làm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCED), các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp khoảng 50% tổng số việc làm và 40% GDP ở các quốc gia này.

Ngân hàng Thế giới ước tính rằng phần lớn các công việc chính thức ở các thị trường mới nổi (7 trong số 10 công việc) được tạo ra bởi các SSME.Tuy nhiên, những doanh nghiệp nhỏ này thường phải đối mặt với những thách thức lớn hơn về tài chính so với các đối tác ở các nước phát triển.Ngân hàng Thế giới ước tính rằng các MSME ở các nước đang phát triển có nhu cầu tài chính chưa được đáp ứng vượt quá 5 nghìn tỷ đô la mỗi năm.

Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ ước tính có 30 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hoa Kỳ.

Tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

Có rất nhiều dữ liệu chứng minh tác động kinh tế to lớn của các DNVVN đối với nền kinh tế.Cụ thể đối với Hoa Kỳ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của nền kinh tế quốc gia bằng cách đóng góp theo nhiều cách khác nhau.

 • Các doanh nghiệp nhỏ chiếm 99% tổng số công ty ở Hoa Kỳ.
 • Các doanh nghiệp nhỏ đóng góp tới 43,5% GDP của cả nước.
 • Các doanh nghiệp nhỏ trả 39,7% biên chế tư nhân của cả nước.
 • Doanh nghiệp nhỏ đã tạo thêm 4,8 triệu việc làm mới từ năm 1995 đến năm 2020 so với các doanh nghiệp lớn.

Các doanh nghiệp nhỏ cũng có những lợi thế khác biệt so với các công ty lớn hơn:

 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường có thể hoạt động linh hoạt hơn.Các công ty lớn có quy trình rộng hơn, tiếp xúc với nhiều nhân viên hơn có thể khó hành động nhanh nhẹn hơn.
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường thu hút được ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn.Các khẩu hiệu như "mua sắm tại địa phương" nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có chi nhánh trên toàn quốc.
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều khả năng hỗ trợ tài chính cho cộng đồng của họ hơn.Thay vì thu doanh thu và đầu tư vào một cửa hàng mới trên toàn quốc, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều khả năng ở lại địa phương, duy trì hoạt động kinh doanh tại địa phương, đóng góp tiền thuế địa phương và mua hàng từ các nhà cung cấp lân cận.
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được khắc ghi với một lịch sử phong phú.Các công ty lớn hơn, phức tạp cũng có thể có lịch sử lâu đời (đặc biệt nếu họ đã thành công về mặt tài chính). Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều khả năng mang truyền thống gia đình, lưu giữ cách các thế hệ đã làm mọi việc và có nhiều khả năng sẽ truyền lại công việc kinh doanh của gia đình.
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể có trọng tâm hẹp hơn, trực tiếp hơn so với các doanh nghiệp lớn hơn.Hãy tưởng tượng Apple đang phát triển iPhone, iPad, Mac, Đồng hồ Apple, phụ kiện và dịch vụ phát trực tuyến, Trong khi Apple có nhân viên hỗ trợ từng bộ phận này, thì một doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng nhân viên hạn chế phải thu hẹp phạm vi những gì họ cung cấp.Thay vì cố gắng hiện diện trên thị trường rộng rãi, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành công thường tích hợp sâu vào một thị trường mục tiêu nhỏ hơn.

Cân nhắc đặc biệt

CHÚNG TA.Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận với các chương trình giáo dục và trợ giúp huấn luyện từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ.Những thông tin chi tiết này nhằm giúp chủ sở hữu làm cho doanh nghiệp của họ phát triển và tồn tại, cũng như nhắm mục tiêu các khu vực có rủi ro cao và tăng cường tuân thủ thuế.

Chính phủ khuyến khích

Tuy nhiên, cuộc sống như một doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) không phải lúc nào cũng dễ dàng.Các doanh nghiệp này thường gặp khó khăn trong việc thu hút vốn để tài trợ cho những nỗ lực của họ và thường gặp khó khăn trong việc nộp thuế và đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ quy định.Các chính phủ thừa nhận tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong nền kinh tế và thường xuyên đưa ra các biện pháp khuyến khích, bao gồm đối xử thuận lợi về thuế và khả năng tiếp cận các khoản vay tốt hơn, để giúp duy trì hoạt động kinh doanh của họ.Các loại cho vay bao gồm:

 • 7 (a) các khoản vay đảm bảo các phần của tổng số tiền, lãi suất trần và giới hạn phí.
 • 504 khoản vay có thể được sử dụng cho tài sản cố định dài hạn cho vay tiền với lãi suất cố định trong thời gian dài hơn.
 • Các khoản cho vay nhỏ dưới 50.000 đô la để giúp một DNVVN bắt đầu hoặc mở rộng.

Các khoản cho vay DNVVN thông qua SBA có thể dao động từ $ 500 đến $ 5,5 triệu.

Đầu tư cho Doanh nghiệp Nhỏ (SBICs)

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ cũng cấp vốn cho các công ty đầu tư kinh doanh nhỏ (SBIC) cụ thể. Các SBIC này sau đó có thể sử dụng chuyên môn của mình để sử dụng các quỹ tư nhân đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ.SBIC có thể đầu tư nợ, vốn cổ phần hoặc kết hợp cả hai.Để được SBIC xem xét tài trợ, một doanh nghiệp phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu chung sau:

 1. Doanh nghiệp phải là một doanh nghiệp của Hoa Kỳ.Ít nhất 51% nhân viên và tài sản của công ty phải ở Hoa Kỳ.
 2. Doanh nghiệp phải đáp ứng định nghĩa của một doanh nghiệp nhỏ.Chứng chỉ này đề cập đến các tiêu chuẩn định cỡ SBA.
 3. Doanh nghiệp phải hoạt động trong một ngành đã được phê duyệt.Các ngành cụ thể bao gồm đất nông nghiệp, bất động sản và tài chính không được xem xét nhận tài trợ.

SME có nghĩa là gì?

SME là viết tắt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Trái ngược với các tập đoàn đa quốc gia có địa điểm trên khắp thế giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp nhỏ hơn nhiều tạo ra phần lớn việc làm trên toàn nền kinh tế.

Ví dụ về một doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì?

Năm 1971, một công ty tên là Starbucks đã mở cửa hàng đầu tiên tại Chợ Pike Place lịch sử của Seattle.Vào thời điểm đó, nó có thể đã có thể tự xưng là một doanh nghiệp vừa và nhỏ.Tuy nhiên, với các địa điểm của Starbucks hiện nay trên toàn thế giới, công ty không còn có thể khẳng định mình là quy mô nhỏ.

Thay vào đó, các cửa hàng cà phê khác có thể đưa ra yêu cầu SME.Ví dụ: Lighthouse Roasters là một nhà rang xay cà phê độc lập và thuộc sở hữu của địa phương.Với một địa chỉ duy nhất ở Seattle, Lighthouse Roasters được coi là một doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Có bao nhiêu nhân viên được sử dụng bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Kể từ năm 2019 Hoa KỳĐiều tra dân số (dữ liệu Điều tra dân số mới nhất của Hoa Kỳ tính đến tháng 7 năm 2022), các công ty sử dụng lao động có dưới 500 công nhân sử dụng 46,4% biên chế của khu vực tư nhân, trong khi các công ty có ít hơn 100 nhân viên chiếm 32,4%.

Định nghĩa về Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì?

Không có định nghĩa nào về doanh nghiệp quy mô nhỏ đến vừa, thay đổi theo quốc gia.Ở Hoa Kỳ, định nghĩa có thể khác nhau tùy theo ngành.Lưu ý rằng Gartner mô tả các doanh nghiệp nhỏ là những doanh nghiệp có dưới 100 nhân viên và quy mô trung bình là những doanh nghiệp có từ 100 đến 999 nhân viên.

Phần trăm các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hoa Kỳ là bao nhiêu?

Kể từ tháng 7 năm 2022, Hoa Kỳ gần đây nhấtDữ liệu điều tra dân số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy có 6,1 triệu công ty sử dụng lao động ở Hoa Kỳ.Các doanh nghiệp có ít hơn 500 nhân viên chiếm 99,7% trong số các doanh nghiệp đó.Các công ty có dưới 100 nhân viên chiếm 98,1%.

Điểm mấu chốt

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong nhiều nền kinh tế trên thế giới.Sự đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả và tính địa phương của họ đều góp phần tạo nên thành công cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Thông qua hành vi tiêu dùng có ý thức, sự hỗ trợ của chính phủ và sự dựa vào cộng đồng của mỗi người, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã khẳng định mình là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh.