Giờ vận động

Giờ vận động là gì?

Giờ phù thủy là giờ giao dịch cuối cùng vào ngày thứ sáu thứ ba của mỗi tháng khi các quyền chọn và hợp đồng tương lai trên cổ phiếu và chỉ số chứng khoán hết hạn.Giai đoạn này thường được đặc trưng bởi khối lượng lớn khi các nhà giao dịch đóng các quyền chọn và hợp đồng tương lai trước khi hết hạn.Các vị trí sau đó thường được mở lại trong các hợp đồng hết hạn vào một ngày sau đó.

Bài học rút ra chính

  • Giờ phù hợp là giờ giao dịch cuối cùng trước khi quyền chọn hoặc các hợp đồng phái sinh khác hết hạn.
  • Giai đoạn này thường được đặc trưng bởi khối lượng lớn khi các nhà giao dịch vội vàng đóng hoặc mở các vị thế.
  • Thuật ngữ gấp đôi và gấp ba đề cập đến việc hết hạn của nhiều loại hợp đồng phái sinh trong cùng một ngày.

Tìm hiểu Giờ vận động

Giờ phù hợp là giờ giao dịch cuối cùng trước khi hợp đồng phái sinh hết hạn.Thông thường, các nhà giao dịch sẽ sử dụng các thuật ngữ như "triple witching", dùng để chỉ sự hết hạn của quyền chọn cổ phiếu, quyền chọn chỉ số và hợp đồng tương lai chỉ số trong cùng một ngày.Sự kiện này xảy ra vào thứ sáu thứ ba của tháng ba, tháng sáu, tháng chín và tháng mười hai.

Khi các hợp đồng tương lai cổ phiếu đơn lẻ được giao dịch ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2020, chúng hết hạn theo cùng một lịch trình hàng quý, làm phát sinh thuật ngữ "phù hợp với bốn người".Trong khi đó, phù thủy nhân đôi vào thứ sáu thứ ba của tám tháng không phải là phù thủy gấp ba.Theo cách hiểu kép, các hợp đồng sắp hết hạn là các quyền chọn về cổ phiếu và chỉ số chứng khoán.

Hoạt động diễn ra trong giờ làm việc hàng tháng có thể được chia thành hai loại: triển khai hoặc đóng hợp đồng hết hạn để tránh việc mua tài sản cơ bản quá hạn.Do sự mất cân bằng có thể xảy ra khi các giao dịch này đang được thực hiện, các nhà kinh doanh chênh lệch giá cũng tìm kiếm cơ hội do việc định giá không hiệu quả.

Lý do bù đắp vị trí

Lý do chính cho hoạt động leo thang vào những ngày theo giờ là hợp đồng chưa được kết thúc có thể dẫn đến việc mua hoặc bán chứng khoán cơ bản.Ví dụ, hợp đồng tương lai chưa được đóng yêu cầu người bán giao số lượng xác định của chứng khoán cơ bản hoặc hàng hóa cho người mua của hợp đồng.

Các quyền chọn bằng tiền (ITM) có thể dẫn đến việc tài sản cơ bản được thực hiện và được giao cho chủ sở hữu hợp đồng.Trong cả hai trường hợp, nếu chủ hợp đồng hoặc người viết hợp đồng không có khả năng thanh toán toàn bộ giá trị của bảo đảm sẽ được giao, thì hợp đồng phải được kết thúc trước khi hết hạn.

Mặt khác, Rolling out hoặc roll về phía trước là khi một vị trí trong hợp đồng hết hạn bị đóng và được thay thế bằng một hợp đồng hết hạn vào một ngày sau đó.Nhà giao dịch đóng vị thế hết hạn, giải quyết lãi hoặc lỗ, sau đó mở một vị thế mới với tỷ giá thị trường hiện tại trong một hợp đồng khác.Quá trình này tạo ra khối lượng trong hợp đồng sắp hết hạn và các hợp đồng mà các nhà giao dịch đang chuyển sang.

Cơ hội cho Chuyên đăng kinh doanh

Ngoài khối lượng gia tăng liên quan đến việc bù đắp các hợp đồng trong giờ hạn chế, giờ giao dịch cuối cùng cũng có thể dẫn đến sự kém hiệu quả về giá và cùng với đó là cơ hội chênh lệch giá tiềm năng.Do khối lượng lớn đến trong một khung thời gian ngắn, các nhà giao dịch cơ hội tìm kiếm sự mất cân bằng trong cung và cầu.

Ví dụ: các hợp đồng đại diện cho các vị thế bán lớn có thể được các nhà giao dịch đặt giá thầu cao hơn mong đợi các hợp đồng được mua để đóng các vị thế trước khi hết hạn.Trong những trường hợp này, các nhà giao dịch có thể bán hợp đồng với giá cao tạm thời và sau đó đóng hợp đồng trước khi kết thúc giờ làm việc.Ngoài ra, họ có thể mua hợp đồng để thúc đẩy làn sóng đi lên, sau đó bán ra khiến cơn sốt mua chậm lại.